Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Διαβούλευση επί του Σχεδίου Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού
23/10/2013

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ "e-Master: Σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση προτύπου συστήματος μεταπτυχιακών σπουδών και μέριμνας αποφοίτων της ΕΣΔΥ" ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ – e-Master» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 323001) ΤΟΥ Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" 

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις: 22/10/2013

Σχόλια DATAMED Α.Ε.
Σχόλια SpaceHellas Α.Ε.
Επιστροφή

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»