Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

ΕΛΚΕ - Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού e-Master
05/09/2014

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για το έργο e-Master: Σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση προτύπου συστήματος μεταπτυχιακών σπουδών και μέριμνας αποφοίτων της ΕΣΔΥ, της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ – e-Master» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 323001) ΤΟΥ Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ"

Περισσότερα...
Επιστροφή

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»