Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

ΠΡΩΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ
O Τομέας Δημόσιας Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας επισημοποίησαν από κοινού το Δεκέμβριο του 2012 την πρώτη διεθνή συνεργασία της Ελλάδος με το World Health Organization και το Centers for Disease Control των Ηνωμένων Πολιτειών για τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας.
Η συνεργασία αυτή βασίστηκε στην θέσπιση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης της καπνίσματος σε εθνικό επίπεδο αλλά και στην αξιολόγηση της εθνικής ικανότητας της χώρας μας να εφαρμόσει αποτελεσματικά τη Σύμβαση-Πλαίσιο για τον ‘Έλεγχο του Καπνίσματος στην Ελλάδα και έτσι να ανταποκριθεί στην πρόκληση για τον περιορισμό της καπνιστικής συνήθειας.
Στα πλαίσια του ιδίου προγράμματος ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης της εθνικής ικανότητας της χώρας μας, σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο, για τον έλεγχο του καπνίσματος.
Το διεθνές αυτό πρόγραμμα συνεργασίας αποτελεί στο σύνολό του το πρώτο βήμα της χώρας μας για τη σταδιακή μείωση του καπνίσματος στο πληθυσμό γενικά αλλά και στους νέους ειδικότερα που αποτελούν την πιο ευάλωτη κοινωνικά ομάδα
Τα πρώτα ευρήματα των μελετών μας αναρτήθηκαν στο site του WHO και του CDC .
Το CDC και ο WHO συνεχάρη την προσπάθεια του Τομέα μας . Επισυνάπτουμε τα πρώτα ευρήματα στα ελληνικά    

Τομέας Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής
Επιστροφή

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»