Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
Σχετικά με την υπ. αριθμ. ΕΣΔΥ/2474/25-10-2016 (ΑΔΑ:ΨΓ2Λ465ΦΥΟ-ΤΒΔ) προκήρυξη της ΕΣΔΥ συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών/toner, προϋπολογισμού δαπάνης 9.750,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) (CPV: 30192700-8, 30192110-5),

σας διευκρινίζουμε ότι σε ορισμένα είδη μελανιών/τονερ οι απαίτηση COLOR έχει αντικατασταθεί από την απαίτηση CYAN, MAGENTA, YELLOW, σύμφωνα με το κάτωθι έγγραφο: 
files/017_Grammateia/03_Oikonomiko/DIAGONISMOI/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΜΕΛΑΝΙΩΝ.pdf
Διευκρινήσεις Τεχνικών Προδιαγραφών


Επιστροφή

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»