Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Διευκρινίσεις επί του υπ. αρ. ΕΣΔΥ/1672/14.05.18 συνοπτικού διαγωνισμού
Διευκρινίσεις επί του υπ. αρ. ΕΣΔΥ/1672/14.05.18 (ΑΔΑΜ:18PROC003090962) συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων και λοιπών χημικών για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων
Επιστροφή

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»