Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

  Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας                                                                                                                      

 Αρχική ΑΚεΠΥ  Η Υγεία από το Α έως το Ω  Μάθε για τα ΑΚεΠΥ  Παραδοτέα Έργου
 


Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκήρυξε το έργο “ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΚΕΠΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ". Ανάδοχος προέκυψε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), η οποία με ίδια μέσα πραγματοποίησε το υποέργο 1, "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ", (μπορείς να δεις το ιατρικό υλικό υποστήριξης αν ανοίξεις το εικονίδιο «Ενημέρωση για Θέματα Υγείας»), ενώ προκήρυξε διαγωνισμό για τη πραγματοποίηση της καθ’ αυτό μελέτης, το υποέργο 2. Ανάδοχος του υποέργου μετά από διαγωνισμό προέκυψε η συνεργασία των εταιρειών Planning Group Μελέτες-Σύμβουλοι και Nestor – Συμβουλευτική ΑΕ.

Χρήστης της μελέτης είναι το Διαδημοτικό δίκτυο Υγείας και όλοι οι νέοι Καλλικρατικοί Δήμοι. Τα Ανοικτά Κέντρα Προστασίας της Υγείας (ΑΚεΠΥ) είναι μια δομή στην κοινότητα η οποία παρέχει άμεση πρόσβαση, χωρίς προσυνεννόηση, σε επιλεγμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προς όλους τους κατοίκους μιας συγκεκριμένης περιοχής ευθύνης Καποδιστριακού Δήμου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας,.

Οι επιλεγμένες υπηρεσίες που το ΑΚεΠΥ προσφέρει είναι η αντιμετώπιση των μικροτραυματισμών των ελασσόνων προβλημάτων, η αγωγή και η προαγωγή της υγείας καθώς και η συμβουλευτική, αφενός για θέματα υγείας και πρόνοιας και αφετέρου για τη καλύτερη χρήση των υπηρεσιών υγείας γενικά.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και από το Ελληνικό Δημόσιο.