Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Γραφείο Εκπαίδευσης


Το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ε.Σ.Δ.Υ. είναι υπεύθυνο για τη στήριξη των μεταπτυχιακών φοιτητών της ΕΣΔΥ μέχρι και την αποφοίτησή τους. Το Γραφείο προκηρύσσει κάθε χρόνο τις κενές θέσεις για φοίτηση στα μεταπτυχιακά προγράμματα της ΕΣΔΥ και μεριμνά για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την προσέλκυση των φοιτητών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Σχολής.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που προσφέρει το Γραφείο Εκπαίδευσης είναι οι ακόλουθες:

- Ενημερώνει τους νέους φοιτητές για τα Προγράμματα Σπουδών.
- Συντονίζει την υποδοχή των νέων φοιτητών στα Τμήματα των Μ.Π.Σ.

- Συντονίζει τη διαδικασία εγγραφής των φοιτητών στα μαθήματα , καθώς και τη διαδικασία προσθέσεων, αφαιρέσεων και αποχωρήσεων από τα μαθήματα.
- Παρέχει πληροφορίες στους φοιτητές και τους ενημερώνει για τους κανόνες, που διέπουν τη μεταπτυχιακή τους φοίτηση στα Μ.Π.Σ. της ΕΣΔΥ.
- Καταχωρεί την βαθμολογία των φοιτητών και τηρεί μηχανογραφημένο και φυσικό αρχείο των ατομικών τους φακέλων.
- Εκδίδει πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αναλυτικές βαθμολογίες, κα, στους φοιτητές.
- Ενημερώνει το κοινό και τους μελλοντικούς φοιτητές για τα Μ.Π.Σ. της ΕΣΔΥ.
- Συντονίζει τις εργασίες για την Τελετή Αποφοίτησης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών.
- Υποστηρίζει διοικητικά το Σεμινάριο Επιδημιολογίας, Στατιστικής και Μεθοδολογίας της Έρευνας για τους ειδικευομένους Γενικής Ιατρικής, το οποίο πραγματοποιείται στην ΕΣΔΥ δύο φορές το χρόνο, σε συνεργασία με τον Τομέα Επιδημιολογίας της ΕΣΔΥ (σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 8 του Π.Δ. 415/1994 ΦΕΚ Α’, 236/94).


Επικοινωνία


 
Σταθάκη Μαρία
τηλέφωνο: 2132010108, 106
e-mail: education@esdy.edu.gr 


Σταθάκη Χριστίνα
τηλέφωνο:
2132010105, 106
e-mail: education@esdy.edu.gr 

 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»