Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

  Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας                                                                                                                      

 Αρχική ΑΚεΠΥ  Η Υγεία από το Α έως το Ω  Μάθε για τα ΑΚεΠΥ  Παραδοτέα Έργου
 

Ανοικτά Κέντρα Προστασίας Υγείας >> Ευρήματα και Προτάσεις Μελέτης 

 
   
   
   
Τι είναι τα Ανοικτά Κέντρα Προστασίας της Υγείας (ΑΚεΠΥ);
Ποιες Ανάγκες υγείας αντιμετωπίζονται; 
Ποια είναι η Διεθνής Εμπειρία;
Γιατί από τους Δήμους;
Στόχος
Υπηρεσίες
Διοικητική Σχέση με τον Δήμο
Διοίκηση Στελέχωση
Χωροθέτηση και Αναγκαίες Κτιριακές Υποδομές
Απαιτούμενη Εκπαίδευση Προσωπικού
Προτεινόμενο Ωράριο Λειτουργίας
Κόστη Εγκατάστασης & Έναρξης Λειτουργίας
Λειτουργικά Κόστη
Υποστηρικτικές Ενέργειες
Χρηματοδότηση
Δείκτες Αξιολόγησης
Δημοσιότητα της Ανάπτυξης ΑΚεΠΥ από τους ΔήμουςΤι είναι τα Ανοικτά Κέντρα Προστασίας της Υγείας (ΑΚεΠΥ);
Μια δομή στην κοινότητα η οποία παρέχει άμεση πρόσβαση, χωρίς προσυνεννόηση, σε επιλεγμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προς όλους τους κατοίκους μιας συγκεκριμένης περιοχής ευθύνης Καποδιστριακού Δήμου, με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας,. Οι επιλεγμένες υπηρεσίες που το ΑΚεΠΥ προσφέρει είναι η αντιμετώπιση των μικροτραυματισμών των ελασσόνων προβλημάτων, η αγωγή και η προαγωγή της υγείας καθώς και η συμβουλευτική, αφενός για θέματα υγείας και πρόνοιας και αφετέρου για τη καλύτερη χρήση των υπηρεσιών υγείας γενικά.

Ποιες Ανάγκες υγείας αντιμετωπίζονται;
Οι ανάγκες υγείας που δεν καλύπτονται στη χώρα μας είναι: (α) η αγωγή υγεία, υπό τη μορφή συγκεκριμένου και οργανωμένου προγράμματος στη κοινότητα με μετρήσιμα αποτελέσματα, (β) η δευτερογενής πρόληψη, με οργανωμένα και εποπτευόμενα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου του κινδύνου για τα νοσήματα που η έκβαση τους σχετίζεται με τη πρώιμη διάγνωση και την έγκαιρη θεραπεία (γ) η αντιμετώπιση της ελάσσονος ασθένειας και του ελάσσονος τραύματος , το οποίο αντιμετωπίζεται από τα φαρμακεία ή από τα εφημερεύοντα νοσοκομεία με ότι αυτό συνεπάγεται (δ) η συμβουλευτική για οξείες ψυχολογικές ή κοινωνικές καταστάσεις με την έννοια της συνεχούς παρακολούθησης των σχετικών προβλημάτων και η πληροφορία σε σχέση με ποιές δυνατότητες υπηρεσιών υγείας έχει να προσφύγει ο πολίτης και πόσο κατάλληλες είναι για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του, εν κατακλείδι δεν υπάρχει μια υπηρεσία υγείας πρώτης επαφής που να μπορεί να καθοδηγεί κατάλληλα τους πολίτες.

Ποια είναι η Διεθνής Εμπειρία;
Τα συστήματα υγείας γίνονται όλο και πιο γραφειοκρατικά και μη φιλικά για το χρήστη. Συγχρόνως οι πολίτες ζητούν υπηρεσίες που αφορούν την ελάσσονα ασθένεια από τα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Οι υπηρεσίες αυτές θα μπορούσαν να παρασχεθούν αποκεντρωμένα πιο αποτελεσματικά και πιο οικονομικά από ελαφρές δομές. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκαν εδώ και δεκαετίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αυστραλία τα Walk-in Health Centers, στον Καναδά στις Ηνωμένες Πολιτείες Walk in Clinics, Λόγοι επίσκεψης των ασθενών στις δομές αυτές.
Ο κύριος παράγων εμφανίζεται να είναι η ευκολία της θέσης του κέντρου, οι εκτός τυπικού ωραρίου ώρες λειτουργίας, η μη απαίτηση ραντεβού και η ελάσσονα φύση του προβλήματος. Βασικό στοιχείο φαίνεται λοιπόν να είναι η αυξημένη προσβασιμότητα. Ικανοποίηση ασθενών, Μελέτες από την Βρετανία τις ΗΠΑ και τον Καναδά δείχνουν πολύ μεγάλη ικανοποίηση μεταξύ των προσερχομένων στα κέντρα. Ικανοποίηση που φαίνεται να προέρχεται από τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ του χρήστη και του γιατρού ή της νοσηλεύτριας.

Γιατί από τους Δήμους;
Οι Δήμοι αποτελούν τις πλησιέστερες και πιο αποκεντρωμένες δομές της κοινωνίας και μπορούν να αναλάβουν την υλοποίηση των σχετικών υπηρεσιών με επάρκεια, διαχρονική συνέπεια και φιλικότητα προς τον χρήστη, ως τώρα έχουν γίνει από τους Δήμους σε αποσπασματικές προσπάθειες σε αυξανόμενο ρυθμό σε θέματα που θα μπορούσαν να καλυφθούν από τα ΑΚΕΠΥ, όπως Δημοτικά Ιατρεία, ενέργειες Αγωγής Υγείας, Δευτερογενούς Πρόληψης, ανάπτυξη υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Προστασίας, όπως φαίνεται από το Παράρτημα Β. Η ανάπτυξη τέτοιων πρωτοβουλιών από τους Δήμους υπογραμμίζει τη σχετική έλλειψη αντίστοιχων εθνικών προγραμμάτων και προσδιορίζει το επίπεδο στο οποίο θα πρέπει να αναπτυχθούν αυτά.

Στόχος
Στόχος η παροχή υπηρεσιών που δεν παρέχονται από το σύστημα υγείας, ή είναι δύσκολη η πρόσβαση ή δεν παρέχονται τις ώρες που οι εργαζόμενοι τις χρειάζονται σε όλους τους πολίτες του Δήμου.
Για τη λήψη υπηρεσιών πρώτων βοηθειών οι πολίτες σήμερα ταλαιπωρούνται στο δαιδαλώδες σύστημα υγείας ενώ δεν έχουν προγραμματισμένη λήψη υπηρεσιών πρόληψης και εκτίμησης του κινδύνου, απουσιάζουν επίσης οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, ενώ δεν γνωρίζουν σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθούν σε ένα κατακερματισμένο σύστημα

Υπηρεσίες
Τα Ανοικτά Κέντρα Προστασίας της Υγείας δύνανται να παρέχουν τέσσερις κατηγορίες υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες ενός Δήμου.
Κάθε Δήμος ανάλογα με την ιδιομορφία του μπορεί να μην αναπτύξει και τους τέσσερις πυλώνες υπηρεσιών( π.χ. αν στη περιφέρεια του Δήμου υπάρχει ΚΥ μπορούν να παραληφθεί ο πυλώνας Δ. αντιμετώπιση προβλημάτων τύπου Πρώτων βοηθειών και ασθενειών μικρού κινδύνου) ή να δώσει έμφαση και να «ανοίξει» τις υπηρεσίες κάποιου.
Σημαντικότερος πυλώνας είναι αυτός της πρόληψης (δες Σχήμα 1) επειδή κανένας φορέας δεν παρέχει οργανωμένα προγράμματα πρόληψης με την έννοια του σχεδιασμού, συγκεκριμένων προδιαγραφών, διαχρονικής λειτουργίας, παρακολούθησης, ανάκλησης και παροχής συγκεκριμένης διόδου στη περίπτωση μιας πρώιμης διάγνωσης μετά από Προσυμπτωματικό Έλεγχο.

 Σχήμα 1. Ποσοστό (%) Θανάτων ανάλογα με το κίνδυνο στην Ελλάδα
 
 

 
Τα ΑΚεΠΥ θα παρέχουν υπηρεσίες τις υπηρεσίες αυτές σε ένα εκτεταμένο ωράριο. Ενδεικτικά: από τις 8.00 έως τις 22.00.

Οι κατηγορίες Υπηρεσιών αφορούν:
Α) Την πρόληψη που περιλαμβάνει την πρωτογενή πρόληψη με την αγωγή υγείας, καθώς και την δευτερογενή πρόληψη με την εκτίμηση του κινδύνου για ασθένεια.
Β) Την συμβουλευτική για Θέματα Υγείας και Πρόνοιας
Γ) Τη Διασύνδεση και παροχή Συμβουλών για τη κατάλληλη και αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων δομών περίθαλψης
Δ) Την αντιμετώπιση προβλημάτων τύπου Πρώτων βοηθειών και ασθενειών μικρού κινδύνου

Συνοπτικά κάθε μία από τις κατηγορίες υπηρεσιών περιλαμβάνει:
 
Α) Πρόληψη

Α.1) Πρωτογενή πρόληψη και αγωγή υγείας:
Κάπνισμα (Αποφυγή έναρξης, Διακοπή)
Αλκοόλ
Εξαρτησιογόνες ουσίες(Αποφυγή έναρξης, Απεξάρτηση)
Διατροφή ( Υγιεινή Δίαιτα, Παχυσαρκία, Ειδικές Δίαιτες)
’σκηση
Ψυχική Υγεία
Γυναικεία Υγεία
Σεξουαλική Υγεία
Στοματική Υγεία

 

Α.2) Δευτερογενή πρόληψη με την εκτίμηση του κινδύνου για ασθένεια:
Εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου
Εκτίμηση συναισθηματικής διαταραχής
Μέτρηση σακχάρου στο αίμα
Μέτρηση λιπιδίων στο αίμα
Μέτρηση Δείκτη Μάζας Σώματος
Έλεγχος παρουσίας αίματος στα κόπρανα
Συμβουλευτική για αυτοεξέταση μαστών και προσυμπτωματικό έλεγχο του γυναικείου καρκίνου (μαστογραφία. ΠΑΠ τεστ)
Συμβουλευτική για τον προσυμπτωματικό έλεγχο για καρκίνο του προστάτη


Για το σκοπό αυτό θα παραχθούν πρωτόκολλα ενεργειών κατά φύλο και ηλικία, ώστε να παρέχεται μια πλήρης ασπίδα προστασίας απέναντι στους μείζονες παράγοντες κινδύνου για την υγεία του συνολικού πληθυσμού
Το σύνολο του προγράμματος πρόληψης δεν είναι δυνατό να ξεκινήσει σε όλο του το εύρος γι’ αυτό προτείνεται το παρακάτω πρόγραμμα ως προτεραιότητα:

1. Αγωγή Υγείας

1.1. Ηλεκτρονική Υγεία Βιβλιοθήκη πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας που έχει ήδη παραχθεί στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας με την οποία μπορεί να συνδέεται η ιστοσελίδα του Δήμου. Αυτή περιλαμβάνει:

1.1.1. Αγωγή Υγείας (Μείζονες παράγοντες κινδύνου: Κάπνισμα, Αλκοόλ, Παχυσαρκία, Καθιστική Ζωή, Εξαρτησιογόνες Ουσίες, Στρες, Χοληστερόλη, Υπέρταση, Διαβήτης. Ασθένειες και καταστάσεις: Εκφυλιστικά νοσήματα, Μεταβολικά νοσήματα, Λοιμώδη νοσήματα, Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, Ατυχήματα, Στοματική Υγεία, Ψυχική Υγεία, Υγιή Μάτια, Προστασία της Υγείας: ασφάλεια φαρμάκων, ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, Οικογενειακός Προγραμματισμός: Εγκυμοσύνη, Αντισύλληψη, Θηλασμός)

1.1.2. Δευτερογενής Πρόληψη (Πληροφορίες για Προσυμπτωματικούς ελέγχους, Εμβολιασμούς)

1.1.3. Προαγωγή Υγείας (Υγιεινή Ζωή, ’σκηση, Υγιεινή Δίαιτα,).

Ιστοσελίδα υποστήριξης των ΑΚεΠΥ παροχής πληροφοριών για την αγωγή υγείας των μειζόνων παραγόντων κινδύνου, Δευτερογενούς Πρόληψης και Αποφυγής Ατυχημάτων (Δημιουργήθηκε και λειτουργεί στον ιστότοπο της ΕΣΔΥ)
Αφορά την ηλεκτρονική υποστήριξη και ενημέρωση των πολιτών που ενδιαφέρονται για θέματα αγωγής υγείας, πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, ατυχημάτων, εμβολιασμών, παιδικής υγείας, γυναικείας υγείας κλπ. Η σχετική ιστοσελίδα θα ανέβει στον ιστότοπο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και μέσω διασύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες στους χρήστες είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω του προσωπικού των ΑΚεΠΥ. Η χρήση της μπορεί να είναι άμεση πριν από την ολοκλήρωση της δημιουργίας των ΑΚεΠΥ σε όλους τους χρήστες των Δημοτικών Ιστοσελίδων και της Ιστοσελίδας του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας μέσω σχετικής διασύνδεσης.

Περιλαμβάνει τα συχνότερα απαντούμενα νοσήματα στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και οι πληροφορίες θα είναι σε απλή και κατανοητή γλώσσα για τους χρήστες. Οι πληροφορίες είναι χρηστικές, με σκοπό να προλάβουν την εμφάνιση νοσημάτων μέσω τροποποίησης της συμπεριφοράς, να βοηθήσουν στη ανίχνευση ασθενειών, πριν εμφανισθούν συμπτώματα και να βοηθήσουν τους πολίτες να αντιμετωπίσουν καλύτερα νοσήματα που έχουν ήδη εκδηλωθεί.

1.2. Καμπάνιες Αγωγή Υγείας με τα παραπάνω θέματα

2. Προσδιορισμός καρδιαγγειακού κινδύνου, μεταβολικού συνδρόμου, καρκίνου.

Καρδιαγγειακός Κίνδυνος. (Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, Δείκτη Μάζας Σώματος, Χοληστερόλης, Σακχάρου Αίματος, Κρεατινίνης σε όλους τους υγιείς από τα σχετικά νοσήματα πολίτες 40- 70 ετών, ανά πενταετία).

Μεταβολικό Σύνδρομο. Μέτρηση Περιμέτρου μέσης ή Δείκτη Μάζας Σώματος, αρτηριακής πίεσης, σακχάρου αίματος, τριγλυκεριδίων, «καλής» χοληστερίνης HDL.

Κίνδυνος Καρκίνου
. Προγράμματα Διακοπής Καπνίσματος (Σχετικοί Πόροι από το ΥΥΚΑ). Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και ανάπτυξης πρωτοκόλλων για διενέργεια Προσυμπτωματικών Ελέγχων για καρκίνο Μαστού, Τραχήλου της Μήτρας, Παχέος εντέρου, Προστάτη.


Β) Συμβουλευτική για Θέματα Υγείας και Πρόνοιας
Περιλαμβάνει εκτός από την συμβουλευτική που αναφέρθηκε παραπάνω για θέματα πρόληψης:

Β1) Συμβουλευτική σε οξείες συναισθηματικές καταστάσεις (οξύ στρες, πανικό)

Β2) Συμβουλευτική σε οξέα κοινωνικά συμβάντα (απόλυση, έξωση, κακοποίηση, πένθος κλπ)

Γ) Τη Διασύνδεση (Ψηφιακή όπου είναι δυνατό) και παροχή Συμβουλών για τη κατάλληλη και αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων δομών περίθαλψης
Το κατακερματισμένο σημερινό σύστημα υγείας ταλαιπωρεί τους πολίτες που δεν γνωρίζουν ποιες υπηρεσίες διατίθενται και ποιες είναι κατάλληλες για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του. Συνήθως καταφεύγει στην κάθε είδους διαμεσολάβηση για να μπορέσει να απευθυνθεί στη κατάλληλη υπηρεσία. Η Διασύνδεση των Κέντρων Εξυπηρέτησης των Πολιτών για την Υγεία μπορεί να λύσει το ζήτημα σε ικανοποιητικό βαθμό

Δ)Την αντιμετώπιση προβλημάτων τύπου Πρώτων βοηθειών και ασθενειών μικρού κινδύνου

Δ.1) Υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών.
• Μικροτραυματισμοί
• Τσιμπήματα εντόμων
• Ηλιακά Εγκαύματα
• Καψίματα
• Κοψίματα
• Αντιτετανικός ορός
• Πραγματοποίηση ενέσεων
• Και άλλα παρόμοια

Δ.2) Ασθένειες και καταστάσεις μικρού κινδύνου:
• Απλό κρυολόγημα
• Μώλωπες, χτυπήματα
• Στραμπούληγμα
• Ψύξη, μυϊκό τράβηγμα
• Μέτρηση πίεσης
• Αντιμετώπιση πόνων
• Επείγουσα αντισύλληψη
• Παρόμοια


Στόχος η παροχή υπηρεσιών που δεν παρέχονται από το σύστημα υγείας, ή είναι δύσκολη η πρόσβαση ή δεν παρέχονται τις ώρες που οι εργαζόμενοι τις χρειάζονται σε όλους τους πολίτες του Δήμου.
Για τη λήψη υπηρεσιών πρώτων βοηθειών οι πολίτες σήμερα ταλαιπωρούνται στο δαιδαλώδες σύστημα υγείας ενώ δεν έχουν προγραμματισμένη λήψη υπηρεσιών πρόληψης και εκτίμησης του κινδύνου, απουσιάζουν επίσης οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, ενώ δεν γνωρίζουν σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθούν σε ένα κατακερματισμένο σύστημα

Οι ανωτέρω υπηρεσίες είναι φθηνές και εξαιρετικά αποτελεσματικές, μπορούν να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς επίσης μπορούν να περιληφθούν στις ήδη υπάρχουσες δομές του Δήμου με μικρό περαιτέρω κόστος 

Διοικητική Σχέση με τον Δήμο

Τρεις επιλογές: Τμήμα της Διεύθυνσης Υγείας του Δήμου

Στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου;

Στην Κοινωφελή εταιρεία του Δήμου;

Το ΑΚΕΠΥ χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες δομές του ίδιου του Δήμου αλλά και άλλες που υπάρχουν στη περιφέρεια του, για την ανάπτυξη των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του, όπως ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο σπίτι, οργανισμούς νεολαίας και άθλησης, βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία, Κέντρα Υγείας , Νοσοκομείο κ.λπ

Σχήμα 2. Σχέσεις του ΑΚΕΠΥ με άλλες δομές
 
 

Διοίκηση
Το ΑΚΕΠΥ διοικείται από την μία νοσηλεύτρια και υποστηρίζεται γραμματειακά από μία/δύο γραμματείς ανάλογα με την ανάπτυξη του και το πληθυσμό αναφοράς

Στελέχωση
 
Ένας (1) Ιατρός - Δύο (2) νοσηλευτές οι οποίοι θα εναλλάσσονται σε κυκλική βάση ώστε να καλύπτεται το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας
Ένας (1) επισκέπτης υγείας
Μια/ Δύο ΓραμματείςΧωροθέτηση και Αναγκαίες Κτιριακές Υποδομές
H χωροθέτηση πρέπει να διασφαλίζει την εύκολη και άνετη πρόσβαση. Τα ΑΚεΠΥ είναι αναγκαίο να τοποθετούνται σε κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία του αστικού ιστού.
Για λόγους οικονομίας προτείνεται η εγκατάστασή τους σε υπάρχοντα δημοτικά κτίρια. Το εμβαδόν του χώρου εκτιμάται στα 160 τ.μ. με την διαμόρφωση που εμφανίζεται στην λίστα:
 
Χώρος Υποδοχής
Χώρος Αναμονής
Τουαλέτες Πολιτών / Ασθενών
Τουαλέτες Προσωπικού ΑΚεΠΥ
Γραφείο Διοίκησης
Γραφεία Προσωπικού
Καθιστικό – Βιβλιοθήκη Προσωπικού
Βοηθητικός Χώρος – Αποθήκη Υλικού
Χώρος Εξετάσεων
Το ενδεικτικό κόστος διαμόρφωσης χώρου ανέρχεται στα €50.000. Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την κατασκευή του κέντρου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κόστη:
• Μελέτη και διαμόρφωση χώρου
• Έπιπλα γραφείου - υποδοχής
• Κλιματισμός – εξαερισμός
• Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
• Εγκατάσταση τοπικού δικτύου
• Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
• Σύνδεση με παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών


Κόστος Διαγνωστικών θεραπευτικών οργάνων και μέσων

Διαγνωστικά & Θεραπευτικά όργανα και μέσα 
 

 Εξεταστική ΥποδομήΛειτουργικά Κόστη

Κόστος Προσωπικού
Το σημαντικότερο κομμάτι του κόστους λειτουργίας είναι οι αμοιβές του ανθρώπινου δυναμικού, υπολογίζονται και παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

  Μισθοδοσία Προσωπικού 
  
’λλα Λειτουργικά Κόστη
Το συνολικό κόστος λειτουργίας, εκτός από το μισθολογικό κόστος περιλαμβάνει λειτουργικά έξοδα όπως δαπάνες για Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό και λοιπές δαπάνες όπως καθαριότητα, ΔΕΗ, κλπ. Το κόστος των υπολοίπων λειτουργικών εξόδων δύναται να παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις ανά ΑΚεΠΥ, οι οποίες οφείλονται στην διαφοροποίηση του κάθε ΑΚεΠΥ λόγω της διαφορετικής πληθυσμιακής κάλυψης, φόρτου εργασιών ή και πλήθους διαφορετικών πράξεων που εκτελούνται σε μηνιαία βάση. Μια ρεαλιστική προσέγγιση του ύψους των λοιπών λειτουργικών εξόδων θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με την χρήση των πρώτων στατιστικών στοιχείων που θα προκύψουν από την πιλοτική λειτουργία των πρώτων κέντρων. Εν τούτης, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά στοιχεία από την λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων , ένα μέσο μηνιαίο κόστος λοιπόν λειτουργικών εξόδων υπολογίζεται στα 2.000 €.

 
Υποστηρικτικές Ενέργειες
1. Υπηρεσίες Επιστημονικής Εποπτείας
2. Λογισμικό Διαχείρισης (’δειες χρήσης σε ετήσια βάση στον κεντρικό φορέα λειτουργίας που θα είναι η ΕΣΔΥ)
3. Υπηρεσίες Αξιολόγησης
4. Εκπαίδευση προσωπικού

 
Χρηματοδότηση
Η αξιολόγηση και κατανομή των υπαρχόντων πόρων, στελεχιακού δυναμικού, κτιριακών εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικής υποδομής στον εκάστοτε Δήμο και η δέσμευσή μέρους αυτών για την εύρυθμη λειτουργία των ΑΚεΠΥ, είναι το κλειδί για την βιωσιμότητα του θεσμού και την διατήρηση του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας σε χαμηλά επίπεδα. Με δεδομένο ότι οι εισροές θα είναι ελάχιστες ή και μηδενικές, αφού προτείνεται μηδενικό κόστος για τους πολίτες ή η καταβολή ενός συμβολικού ποσού, για παράδειγμα 3 ευρώ ανά χρήση των υπηρεσιών, η κάτωθι ανάλυση κόστους θεωρείται ως μια ρεαλιστική οικονομική προσέγγιση.
Σχετικά με τη χρηματοδότηση του εξοπλισμού δύναται η ένταξή του στα προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) - ’ξονας 2. Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Αντίστοιχα το κόστος της εκπαίδευσης για το στελεχιακό δυναμικό μπορεί να καλυφθεί με την ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔιΒιΜ) .
Η αξιολόγηση της λειτουργίας των Α.ΚΕ.Π.Υ. γίνεται κεντρικά, υπό την επίβλεψη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
Η φύση της αξιολόγησης της λειτουργίας των Α.ΚΕ.Π.Υ. προϋποθέτει μια ιδιόμορφη μεθοδολογία αξιολόγησης στοχευμένη σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας αναφέρεται στην υποκειμενική αξιολόγηση από τους πολίτες και ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στην επιχειρησιακή (αντικειμενική) αξιολόγηση του κάθε κέντρου. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί τα κατάλληλα εργαλεία συλλογής και καταχώρησης δεδομένων.
 

Η αξιολόγηση ενός Α.ΚΕ.Π.Υ. στηρίζεται σε αντικειμενικούς και σε υποκειμενικούς δείκτες.
 
Οι αντικειμενικοί δείκτες περιλαμβάνουν τρεις ομάδες: 
Δημογραφικοί δείκτες
  - Εθνικότητα
  - Ηλικία
  - Φύλλο
  - Οικογενειακή Κατάσταση
  - Τόπος Διαμονής
  - Εκπαίδευση
  - Επάγγελμα
  Ασφαλιστικό Ταμείο
Δείκτες χρήσης υπηρεσιών υγείας
  - Αριθμός επισκέψεων / Φύλο
  - Αριθμός επισκέψεων / Αιτία επίσκεψης
  - Αριθμός Ατόμων / Ασφαλιστικό Ταμείο
  - Αριθμός Επισκέψεων / Ώρα επίσκεψης
•  Δείκτες κόστους
  - Γενικό κόστος ανά επίσκεψη

 
 
Οι υποκειμενικοί δείκτες που συλλέγονται με ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν τρεις ομάδες δεικτών: 
Δείκτες ικανοποίησης χρηστών
  - Επίπεδο Εξυπηρέτησης
  - Κατανόηση Προβλήματος
  - Αξιολόγηση Εγκαταστάσεων
  - Καθαριότητα Χώρου
  - Τόπος Διαμονής
  - Πληρότητα Προσωπικού
  - Μείωση Γραφειοκρατικών Διαδικασιών
  - Χρόνος Αναμονής
Δείκτες ικανοποίησης λειτουργών υγείας
  - Επάρκεια Χώρων
  - Επάρκεια Εξοπλισμού
  - Ικανοποίηση από τα καθήκοντά του
  - Υποστήριξη από τον Φορέα Διοίκησης


Δημοσιότητα της Ανάπτυξης ΑΚεΠΥ από τους Δήμους
Η επιτυχία της ανάπτυξης ενός Ανοικτού Κέντρου Προστασίας της Υγείας (ΑΚεΠΥ) εξαρτάται σημαντικά από την αποδοχή που θα έχει από την κοινωνία αναφοράς.
Εκτός από την καλή και συγκροτημένη ανάπτυξη του, δυο κατηγορίες δράσεων μπορούν να βοηθήσουν σ’ αυτή τη κατεύθυνση και είναι κρίσιμο να αναπτυχθούν από τον Δήμο.
Η Δημοσιότητα που θα δημιουργήσει πληροφορημένους πολίτες και ο εθελοντισμός που θα εμπλέξει τους πολίτες στις δραστηριότητες του ΑΚεΠΥ
 
Α. Οι δράσεις της δημοσιότητας ομαδοποιούνται ως ακολούθως: 
Ενέργειες πληροφόρησης
Ενέργειες Δημοσιότητας και Διαφημιστικής Προβολής
Ενέργειες Προώθησης
Ενέργειες Γραφείου Τύπου και Δημοσίων ΣχέσεωνΕνέργειες Πληροφόρησης
Η πρώτη αυτή κατηγορία περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
Καταχώρηση στην Ιστοσελίδα του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, πληροφοριακού υλικού για τα Α.ΚΕ.Π.Υ.
Σύνταξη και αποστολή Ενημερωτικών Δελτίων.
Οργάνωση και λειτουργία Info desk / help desk.
Εκδόσεις έντυπου υλικού ενημέρωσης (π.χ. φυλλάδια, δελτάρια, ενημερωτικές επιστολές, αφίσες κ.α.).
Τοποθέτηση Infokiosk σε κεντρικά γραφεία και υπηρεσίες του Δήμου.
Ενέργειες Δημοσιότητας και Διαφημιστικής Προβολής 
•  Τύπος
  - Καταχωρήσεις στον Τύπο (αρθρογραφία-συνεντεύξεις κ.λπ. σε Εφημερίδες-Περιοδικά)
  - Διαφημιστικές καταχωρήσεις
  - Διανομή εντύπων (φυλλάδια) τα οποία θα διανεμηθούν ως ένθετα με τον Ημερήσιο και Εβδομαδιαίο Τύπο
  - Ραδιόφωνο
  - Μετάδοση ραδιοφωνικών μηνυμάτων
  - Συμμετοχή σε εκπομπές ενημέρωσης
Τηλεόραση
  - Μετάδοση τηλεοπτικών μηνυμάτων
  - Συμμετοχή σε ενημερωτικές εκπομπές
 
Ενέργειες Προώθησης 
Εκδηλώσεις
  - Διοργάνωση Ημερίδων
  - Συμμετοχή σε Συνέδρια
  - Διοργάνωση Σεμιναρίων
  - Διοργάνωση Workshops
Ειδικές κατά περίπτωση προωθητικές ενέργειες
  - Αξιοποίηση και Συμμετοχή σε Διάφορες Εκδηλώσεις
  - Αξιοποίηση παράλληλων γεγονότων
  - Ειδικές επικοινωνιακές ενέργειες σε χώρους εργασίας


Ενέργειες Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Συνεντεύξεις τύπου
Έκδοση δελτίων τύπου
Κατάρτιση λίστας διευθύνσεων και ανάπτυξη μηχανισμού μαζικών αποστολών μέσω ταχυδρομείου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου


 
Β. Ο Εθελοντισμός μπορεί να αφορά συμπληρωματικά της υπηρεσίες πρόληψης, συμβουλευτικής και νοσηλευτικής, καθώς και τη διοίκηση, τη διαχείριση της ροής των χρηστών την επενάκληση τους σε προγράμματα πρόληψης καθώς και σε καμπάνιες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε θέματα υγείας
 
 
Εαν θες να μάθεις περισσότερα για την Μελέτη . . .
 

"ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"
 "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΚΕΠΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ"