Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

 
 Εισαγωγή Φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΔΕΥΤΕΡΑ  26/6/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Π.Μ.Σ. «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Π.Μ.Σ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Πίνακας επιλεγέντων για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 91ΘΕ465ΦΥΟ-Φ70)
Πίνακας επιλεγέντων για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 642Λ465ΦΥΟ-ΥΛΖ)
Πίνακας εισακτέων για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 6ΥΧΨ465ΦΥΟ-ΔΤΟ)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δευτέρα 29/5/2017
Προσέλευση και επίδοση στις εξετάσεις κατανόησης της Αγγλικής γλώσσας και βασικών εννοιών Διοίκησης και Οικονομικών, των υποψηφίων του ΠΜΣ Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18
Προσέλευση και επίδοση στις εξετάσεις κατανόησης της Αγγλικής γλώσσας και βασικών εννοιώντων υποψηφίων του ΠΜΣ Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Δευτέρα 22/5/2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧOΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δευτέρα 8/5/2016


Αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων των υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ Δημόσιας Υγείας        ( όλες οι κατευθύνσεις) Ακ.Έτους 2017-18.

Παρασκευή 12 Μαΐου 2017,ώρες 14.00μμ – 16.00μμ (Αγγλικά)

Δευτέρα 15 Μαΐου 2017, ώρες 10.00πμ – 12.00μμ (Βασικές έννοιες Δημόσιας Υγείας & Επιδημιολογίας):

Επώνυμα φοιτητών από Α έως και Λ : Αίθουσα Εκδηλώσεων ΕΣΔΥ
Επώνυμα φοιτητών από Μ έως και Ψ Αμφιθέατρο ΕΣΔΥ

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους, πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο, που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία ( ταυτότητα, διαβατήριο, κ.λ.π.).
Ο Πρόεδρος των Επιτροπών Επιλογής
Δρ.Δ.Λάγγας
Διευθυντής ΠΜΣ Δημόσιας Υγείας, ΕΣΔΥ
Δείτε όλη την πρόσκληση

Παρασκευή 5 Μαϊου 2017

Πίνακες υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης για φοίτηση στο ΠΜΣ Επαγγελματικής & Περιβαλλοντικής Υγείας.

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

           
Πίνακας υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης για φοίτηση στο ΠΜΣ Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Πίνακας υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης για φοίτηση στο Π Μ Σ Δημόσιας Υγείας
 
Δευτέρα 10 Απριλίου 2017
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή στα ΠΜΣ έως 24/4/2017.
Παρασκευή 10 Μαρτίου  2017
Το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα γίνουν δεκτοί για να φοιτήσουν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη :
  • Δημόσια Υγεία
  • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
  • Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή  τους, μέσω του συνδέσμου esdy.classter.com/actions/admission   από 10 Μαρτίου 2017 έως 10 Απριλίου 2017. (έως τις 16:00 θα υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης -help desk)

Για διευκρινίσεις θεμάτων επί της Προκήρυξης, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Εκπαίδευσης: education@esdy.edu.gr

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Πληροφορικής: it.support@esdy.edu.gr
   
Χρήσιμα Έγγραφα:
 
Προκήρυξη
Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων
Α1Έντυπο Συστατικής Επιστολής - Π.Μ.Σ. Δημόσιας Υγείας
Α2)Έντυπο Συστατικής Επιστολής - Π.Μ.Σ. Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
Α3) Έντυπο Συστατικής Επιστολής - Π.Μ.Σ. Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας
Β) Δήλωση αποδοχής φοίτησης    (Μόνο για υποψήφιους που έχουν επιλεγεί)
 


 


 


 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»