Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Μάθημα
: Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας
Διάρκεια διδασκαλίας:  13 τρίωρες διαλέξεις.
Τρόπος διδασκαλίας: Θεωρητική προσέγγιση, πρακτικές ασκήσεις,   βιωματικές δραστηριότητες
Τρόπος αξιολόγησης: Παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών - Γραπτές εξετάσεις

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή θεωρητικών γνώσεων  και πρακτικών «εργαλείων» στους φοιτητές για εφαρμογή στο χώρο εργασίας τους.

Η ύλη του εξαμήνου δομείται σε τρεις ενότητες. 

Η πρώτη ενότητα αναφέρεται  στη μεθοδολογία της Αγωγής Υγείας, τις υπάρχουσες εφαρμοσμένες μεθόδους, τις τεχνικές διδασκαλίας και προγράμματα που υλοποιούνται με τις συγκεκριμένες μεθόδους. Κάθε ενότητα θα ακολουθείται από πρακτική άσκηση σε ομάδες μέσα στην τάξη για την απόκτηση δεξιοτήτων.

Στη δεύτερη ενότητα αναλύονται  οι έννοιες και οι στρατηγικές της Προαγωγής της Υγείας, οι φάσεις του επιστημονικού σχεδιασμού προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής υγείας που περιλαμβάνει την εκτίμηση αναγκών μιας κοινότητας, τον προσδιορισμό των σκοπών και στόχων μιας παρέμβασης, την επιλογή αποτελεσματικών μεθόδων παρέμβασης και τις μεθόδους αξιολόγησης των παρεμβάσεων.  Κάθε ενότητα θα συνοδεύεται από πρακτική άσκηση σε ομάδες.

Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες σε θέματα αγωγής υγείας που διεξάγονται με τη βιωματική μέθοδο εκπαίδευσης σε ομάδες με τη μορφή εργαστηρίου. Τα κύρια σημεία αυτών των δραστηριοτήτων είναι συνειδητοποίηση  των συνηθειών σε σχέση με την υγεία, η κατανόηση της συμπεριφοράς και οι δεξιότητες ζωής που βοηθούν στην εφαρμογή της υγιεινής συμπεριφοράς στην καθημερινή ζωή. 

 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»