Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Δίκαιο Υγείας - Βιοηθική

Το μάθημα αυτό  αφορά τη  σχέση δικαίου, ηθικής και τεχνολογικής εξέλιξης στο χώρο της υγείας και σκοπός του είναι  η γνώση  βασικών  εννοιών  του Δικαίου Υγείας, η ανάπτυξη ικανότητας κριτικής ανάλυσης και προσέγγισης των ηθικών διλημμάτων  τα οποία δημιουργούνται  από την πρόοδο της βιοϊατρικής επιστήμης και τεχνολογίας και την εφαρμογή της στη Δημόσια Υγεία, καθώς και η γνωριμία  των σπουδαστών με το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της Βιοηθικής.

Η ολοκλήρωση του μαθήματος επιτυγχάνεται με:

(α) Τη γνώση του ρόλου του νόμου και  της συμβολής του στη δημιουργία αντίστοιχου κανονιστικού πλαισίου σε διάφορα πεδία  του χώρου της υγείας.
(β) Τη δυνατότητα κριτικής  ανάλυσης των σχέσεων υγείας,  δικαίου και βασικών αρχών της Βιοηθικής
(γ) Τη γνώση  των εργαλείων της βιοηθικής ανάλυσης η οποία, μετά τη θεωρητική της ανάπτυξη,  υλοποιείται με την παρουσίαση συγκεκριμένων περιπτώσεων (case studies).

Διδακτικές ενότητες

ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ – ΣΧΕΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ. 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΕΥΘΥΝΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ  

ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ  ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»