Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr


Από τις 7-5-2019, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), με βάση το Ν. 4610/2019, εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στη Σχολή Δημόσιας Υγείας, ως Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας.

To Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας έχει θεσμοθετηθεί ως ο καθολικός διάδοχος της πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Το σύνολο (24) των μελών του Διδακτικού και του Ερευνητικού προσωπικού της ΕΣΔΥ, ως μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, συνεχίζουν στις ίδιες εκπαιδευτικές υποδομές , την εκπαιδευτική παράδοση, το όραμα και την αποστολή στη διδακτική και ερευνητική αριστεία στη Δημόσια Υγεία και δεσμεύονται στην εκπαίδευση στελεχών που θα προστατεύσουν τη Δημόσια Υγεία και θα προάγουν την πρόληψη, την ποιότητα ζωής και την ευεξία του γενικού πληθυσμού και των ευάλωτων ομάδων.
Περισσότερες πληροφορίες στη Νέα μας Ιστοσελίδα: https://php.uniwa.gr

 

As of 7th May 2019, the National School of Public Health (NSPH) was merged with the University of West Attica and operates as the Department of Public Health Policy.
All faculty members of the former National School of Public Health continue as Faculty members of the Department of Public Health Policy, to the same location, serving the educational tradition, the vision and the mission related to the teaching and research excellence on Public Health.
For more information, please visit our new website: php.uniwa.gr

 


 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Κώστας Αθανασάκης, BScHS, BScEcon, MSc, PhD

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Tηλέφωνο +30 213-2010242
Fax: +30 213-2010237
Ε-mail: kathanasakis@esdy.edu.gr


Ο Κώστας Αθανασάκης έχει γεννηθεί στα Τρίκαλα. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της σχολής ΝΟΠΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην “Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας”, του ομωνύμου Διατμηματικού-Διαπανεπιστημιακού ΠΜΣ και τίτλων εξειδίκευσης στην Οικονομική Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας. Επίσης, είναι διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό πεδίο της Οικονομικής Αξιολόγησης.

Έχει εργαστεί επί τετραετία για το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων με καθήκοντα αρχικά στο Γραφείο Ολυμπιακής Συνδρομικής Επιτήρησης και μετέπειτα στο Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Έρευνας. Από το 2007 είναι Συνεργάτης Ερευνητής του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, με κύριο αντικείμενο την Οικονομική Αξιολόγηση των παρεμβάσεων και της τεχνολογίας υγείας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, επίσης, τη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας και την πολιτική υγείας.


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»