Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

1991 - 2000

Για να δείτε δημοσιεύσεις άλλων ετών πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους


2011-2020

2001-2010

1984-1990
 

 • Kyriopoulos J., Economou Ch., Geitona M., Gregory S., (2000) “Private Insurance Schemes Versus Integrated Public Coverage: Trends in the Health Sector in Greece”. In: Javor A., Eimeren W., Duru G. (Eds.) System science in Health Care. ISSSHC, Budapest, ISSSHC, 235-238
 •  Kyriopoulos J., Economou Ch., Geitona M., Karalis G., (2000) “Health Inequalities and Equity Policies in Greece”. In Javor A., Eimeren W., Duru G. (Eds.), System science in Health Care. ISSSHC, Budapest, ISSSHC, 239-242
 • Kyriopoulos J., (1999). “Down Syndrome Screening Policy and Economic Evaluation in: An Introduction". In : Beazoglou T., Benn P., Cuckle H., Haddow J., Kyriopoulos J. (Eds), Down Syndrome Screening Policy and Economic Evaluation. Exandas, Athens. 11-13
 • Kyriopoulos J., Papageorgiou T., (1999). “Key Issues and Comments on Health Care Reforms in the Balkans in: Kyriopoulos J., Tsalikis G., Levett J. (Eds), Health Care Reform in the Balkan Region. Exandas, Athens. 125-132
 • Beazoglou T., Heffley D., Kyriopoulos J., Vitzileos M., Benn P., (1999). “Estimated Νet Benefits of Prenatal Screening Policy in : Beazoglou T., Benn P., Cuckle H., Haddow J., Kyriopoulos J. (Eds), Down Syndrome Screening Policy and Economic Evaluation. Exandas, Athens. 175-205
 • Tsalikis G., Kyriopoulos J., (1999). “Political Ideology and Health Care Reform in the Balkans in: Kyriopoulos J., Tsalikis G., Levett J. (Eds), Health Care Reform in the Balkan Region. Exandas, Athens. 11-24
 • Kyriopoulos J., Levett J., (1999). “Health Care Reform in Greece". In: Ritsatakis A., Levett J., Kyriopoulos J., Neighbours in the Balkans. Initializing a Dialogue for Health. World Health Organization, National School of Public Health, Ministry of Health. 56-60
 • Kyriopoulos J., Tsalikis G., (1999). “Health Care Reform in Greece”. In: Kyriopoulos J., Tsalikis G., Levett J. (Eds), Health Care Reform in the Balkan Region. Exandas, Athens. 59-69
 • Paparizos V., Danaka G., Kornarou H., Kyriopoulos J., Stavrianeas N., Vareltzidis A., (1998). “The Cost of Hospital Care of AIDS Patients. Fluctuations in Cost in Accordance with Stage of the Disease and Time Period". In: Kyriopoulos J., Kornarou H., Geitona M., (Eds), AIDS Cost Analysis, and Patient Classification. Exandas/Health Policies, Athens. 89-100
 • Kyriopoulos J., Levett J., Petsetaki E., Manti P., (1998). “Ongoing Dialogue for Public Health: Example of a Balkan Public Health Network". In: Karski J. (Ed.), Health Sector Reform in Central and Eastern Europe: Current Trends and Priority Research. National Centre for Health System Management, Warsaw. 83-92
 • Geitona M., Kyriopoulos J., (1998). “The Introduction of a Managed Care Scheme for AIDS Patients in Greece: An Optimistic Proposal versus the Pessimistic Reality". In: Kyriopoulos J., Kornarou H., Geitona M., (Eds), AIDS Cost Analysis, and Patient Classification. Exandas/Health Policies, Athens. 101-110
 • Paparizos V., Danaka G., Kornarou H., Kyriopoulos J., Stavrianeas N., Vareltzidis A., (1998). “The Cost of Hospital Care of AIDS Patients, Fluctuations in Cost in Accordance with Stage of the Disease and Time Period”. In: Kyriopoulos J., Kornarou H., Paparizos V., Gitona M. (Eds), AIDS Cost Analysis and Patient Classification. Exandas, Athens. 89-100
 • Beazoglou T., Heffley D., Kyriopoulos J., (1998). “Ignorance in the Μarket for Dental Care Services in: Beazoglou T., Heffley D., Kyriopoulos J. (Eds), Human Resourses Supply and Cost Containment in the Health System. FICOSSER, Exandas, Athens. 203-222
 • Kyriopoulos J., (1998). “AIDS Cost Analysis and Patient Classification". In: Kyriopoulos J., Kornarou H., Geitona M., (Eds), AIDS Cost Analysis and Patient Classification. Exandas/Health Policies, Athens. 11-13
 • Postma M., Kornarou H., Paparizos V.,  Leidl R., Tolley K., Kyriopoulos J., Jager J., (1998). “Hospital Care for Persons with AIDS in Greece and the Netherlands; Assessment of Current and Future Impact”. In : Kyriopoulos J., Kornarou H., Paparizos V., Geitona M. (Eds), AIDS Cost Analysis and Patient Classification. Exandas, Athens. 69-87
 • Kyriopoulos J., Geitona M., Karalis G., (1998). “Hidden Economy, Private Spending and Informal Copayment in Health Care; The Role of Medical Manpower in Greece”. In: Beazoglou T., Heffley D., Kyriopoulos J. (Eds), Human Resourses Supply and Cost Containment in the Health System. FICOSSER, Exandas, Athens. 269-281
 • Geitona M., Margaritidou V., Kyriopoulos J., (1998). “Nursing Manpower Requirements in Greece: The Case of Private Non-Qualified Nurses”. In: Beazoglou T., Heffley D., Kyriopoulos J. (Eds), Human Resourses Supply and Cost Containment in the Health System. FICOSSER, Exandas, Athens. 229-239
 • Christoforidou A., Andrioti D., Kyriopoulos J., (1998). “Health Workforce in Greece: Trends and Projections”. In: Beazoglou T., Heffley D., Kyriopoulos J. (Eds), Human Resources Supply and Cost Containment in the Health System. FICOSSER, Exandas, Athens. 75-85
 • Geitona M., Kyriopoulos J., (1998). “Managed Care Scheme for AIDS Patients in Greece: An Optimistic Proposal versus the Pessimistic Reality in: Kyriopoulos J., Kornarou H., Paparizos V., Geitona M. (Eds), AIDS Cost Analysis and Patient Classification. Exandas, Athens. 101-109
 • Kyriopoulos J., Geitona M., (1998). “Cross-Border Health Care in Greece: A Macro and Micro Analysis of Pre-Authorised Care". In: Leidl R. (Ed), Health Care and it’s Financing in the Single European Market. IOS Press, Amsterdam. 312-323
 • Geitona M., Kyriopoulos J., Karalis G., Georgoussi E., (1996). “Greek Patients Mobility within the E.U. the Pre-Authorized Cross Border Care". In: Rovira J., van Eimeren W., Duru E. (Eds), Moving Health Systems into the New Century. Forschungszentrum fur Umwelt und Gesundheit, Neuherbers.  29-31
 • Geitona M., Kornarou H., Kyriopoulos J., Paparizos V., (1996). “A Planned Market Model for AIDS Patients Based on National Cost Estimates and Managerial Deficits". In: Kyriopoulos J., Kornarou H., Gitona M. (Eds), AIDS Economics: Cost Analysis, Management and Prospective Financing. Exandas, Athens. 103-112
 • Georgoussi E., Kornarou M., Kyriopoulos J., (1996). “Research Activities for Economic Approach to AIDS in Europe and the United States". In: Kyriopoulos J. et al (Eds) AIDS Economics: Cost Analysis, and Prospective Financing. Exandas, Athens. 133-140
 • Niakas D., Kyriopoulos J., (1996). “Methodological Problems in Cost Estimations of AIDS in Greece and a Framework for Cost Measurement". In: Kyriopoulos J., Kornarou H., Gitona M. (Eds), AIDS Economics: Cost Analysis, Management and Prospective Financing. Exandas, Athens. 113-132
 • Kyriopoulos J., (1996). “Presentation and Appraisal of the Severity Classification of AIDS Patients for the Implementation”. In: Kyriopoulos J., Kornarou H., Gitona M. (Eds), AIDS Economics: Cost Analysis, Management and Prospective Financing. Exandas, Athens. 13-24
 • Kyriopoulos J., (1996). “Financing Health Care in Greece in: International Social Security Association, Social Security Financing: Issues and Perspectives. International Social Security Association, Geneva. 193-208
 • Kyriopoulos J., Boursanidis C., Skoutelis G., (1995). “Complementary Health Insurance: Problems and Prospects in Greece". In: Schneider M. (Ed), Complementary Health Scheemes in the European Union. BASYS, Augsburg. 140-147
 • Kyriopoulos J., (1995). “Modeling solutions to short-term financing problems. Financing health care in Greece”. In: Proceedings of 11th International Conference of Social Security Actuaries and Statisticians.  
 • Kyriopoulos J., (1995). “Health Care Cost-Containment Policies: The Greek Paradox in: Kekki P. (ed), Understanding and Orientating National Health Systems. FICOSSER and University of Helsinki, Helsinki. 168-181
 • Kyriopoulos J., Petzetaki E., Glavas A., Levett J., (1995). “Technology Supported Training - The ECOMAN Project". In: Sosa-ludicissa M., Levett J., Mandil S., Beales P., (Eds), Health Information Society and Developing Countries. IOS Press, Ohmsha, Amsterdam. Introduction, Chapter 5
 • Kyriopoulos J., Kornarou H., Geitona M., Paparizos V., (1995). “Estimates of HIV/AIDS Health Care Expenditure in Greece: An Analytic Approach for Prospective Financing”. In: Fitzsimons D., Hardy V., Tolley K. (Eds), The Economic and Social Impact of AIDS in Europe. Cassel, London. 54-62
 • Niakas D., Kyriopoulos J., (1994). “Health Care Resource Allocation in Greece Before and After the NHS Establishment. The Case of Public Spending”. In: Proceedings of the Colloque Europeen, Paris. 85-91
 • Kyriopoulos J., Niakas D., (1993). “Economic and Health Policy Issues in Biomedical Technology:  The Case of Greece". In: Malek M. et al (Eds), Strategic Issues in Health Care Management. Wiley Publication, London. 57-64
 • Kyriopoulos J., (1992). “Health and Health Policy in the Balkan Countries: Points of Convergence and Disparity”. In: Kyriopoulos J. Levett J. (Eds), Financing and Delivering Health Care in Balkan Region. ASPHER, ASPH, Athens. 7-13
 • Niakas D., Kyriopoulos J., (1992). “Financing Health Care in Greece and Health Expenditures in: Chytil M K et al (Eds), Health Systems - The Challenge of Change. Omnipress, Prague. 601-604
 • Kyriopoulos J., Niakas D., Georgousi E., Gitona M., (1992). “Private Health Consumption in Greece Today". In: Chytil M K et al (Eds), Health Systems - The Challenge of Change. Omnipress, Prague. 75-78
 • Niakas D., Kyriopoulos J., (1992). “Health Care Resource Allocation in Greece before and after the NHS Establismment in: Levy E., Mizrahi A. (Eds), From Economic Analysis to Health Policies. CREDES, Paris. 85-91
 • Kyriopoulos J., (1991). “Competition and Regulation Policies in Health Care Sector". In: Kyriopoulos J., Sissouras A., Philalithes J. (Eds), Health Care Systems and the Challenges of Europe after (1992). EC and Lambrakis Press, Athens. 43-48

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»