Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Αξιολόγηση Σχολής

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας είναι ένα από τα πρώτα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα που από το 1985, έχοντας ως έναν από τους βασικούς στόχους της την διαρκή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού της έργου, έχει υιοθετήσει σύστημα εξωτερικής αξιολόγησης.

Οι πρώτες αξιολογήσεις έγιναν στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΣΔΥ στην Ένωση Ευρωπαϊκών Σχολών Δημόσιας Υγείας (Association of Schools of Public Health in the European Region ‐ ASPHER). Επίσης η ΕΣΔΥ αξιολογήθηκε θετικά από την European Health Management Association - EHMA.
 
Πρόσφατα έγινε η αξιολόγηση της Σχολής από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση -A.ΔΙ.Π. (2011). 
Στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης διαπιστώνεται η υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης και έρευνας της ΕΣΔΥ. Ειδικότερα, στην έκθεση της Α.ΔΙ.Π. επισημαίνεται ότι: “The development of NSPH has been a major milestone in Public Health and the Management of Health Services in Greece” και επιπλέον ότι “….there are certain pockets of very high quality research”.
Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης της Α.ΔΙ.Π. είναι διαθέσιμη εδώ   
Το προσωπικό της ΕΣΔΥ δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο να εργάζεται συνεχώς για την βελτίωση των υπηρεσιών προς τους φοιτητές και την κοινωνία, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη πρόληψη και στη προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα.

 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»