Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Διεύθυνση Γραμματείας


Η Διεύθυνση Γραμματείας είναι υπεύθυνη για την προώθηση, τη διεκπεραίωση και την εφαρμογή των διοικητικών ενεργειών και δράσεων που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Η οργανωτική δομή περιλαμβάνει Τμήματα και Γραφεία, τα οποία συμβάλουν στην υλοποίηση των εκπαιδευτικων προγραμμάτων και διοικητικών διαδικασιών με στόχο την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση των σπουδαστών και των πολιτών.

Επικοινωνία


Διευθύντρια
Κουζινού Καλλιόπη

τηλέφωνο: 2132010109-183 
e-mail: director@esdy.edu.gr


 

 

 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»