Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Οδηγός Διαχείρισης - Έντυπα


Υπολογισμός Παρακράτησης


Οδηγός για την διαχείρηση προγραμμάτων της επιτροπής ερευνών 2008

Οδηγός για την διαχείρηση προγραμμάτων της επιτροπής ερευνών
 

Έντυπα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΕΡΓΟΥ (νέο)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ (νέο)


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»