Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

  


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Επαγγελματική & Περιβαλλοντική Υγεία

Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος
Το Π.Μ.Σ.– Ε.Π.Υ αποδίδει έμφαση στην αναγνώριση, εκτίμηση, έλεγχο και εξυγίανση των παραγόντων κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων που προέρχονται από την εργασία και το περιβάλλον. Εστιάζει επίσης στην αλληλεπίδραση γενετικών και άλλων παραγόντων κινδύνου καθώς και στη πρακτική αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας σε διάφορους εργασιακούς κλάδους.

Δομή και Διάρκεια Σπουδών
Το curriculum των σπουδών έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι φοιτητές να εμβαθύνουν σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ΠΜΣ της ΕΣΔΥ. Έχει διεπιστημονική βάση καθώς περιλαμβάνει επίσης, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και νομοθετικές πλευρές.
Το ΠΜΣ οδηγεί στη χορήγηση ΜΔΕ και διαρκεί όπως και τα άλλα ΠΜΣ τουλάχιστον ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος [Οκτώβριος, επόμενος Σεπτέμβριος]. Διαρθρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα, έκαστο διάρκειας τουλάχιστον δεκατριών (13) εβδομάδων, με την κάθε κατεύθυνση να έχει τη δική της διάρθρωση ως προς τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες [ECTS].
Το πρόγραμμα έχει διεπιστημονική βάση και εφοδιάζει τους εκπαιδευόμενους με βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε διάφορα γνωστικά πεδία. Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετέχουν διάφοροι οι Τομείς της ΕΣΔΥ.

Το Π.Μ.Σ. Επαγγελματική & Περιβαλλοντική  Υγεία παρέχει δύο Κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση Ι:
Γενική κατεύθυνση, για πτυχιούχους Ιατρικών Σχολών

Κατεύθυνση ΙΙ: Υγιεινής Περιβάλλοντος, για διπλωματούχους όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχους Περιβαλλοντικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, πτυχιούχους του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ.
Περισσότερα μπορείτε να δείτε και στην παρακάτω σελίδα του facebook:www.facebook.com/ΕΣΔΥ-ΠΜΣ-Υγιεινή-Περιβάλλοντος-1521495598180938/

  

 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»