Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ


Επικοινωνία


Υπεύθυνοι Προγράμματος ERASMUS


Barbouni Anastasia
Τηλέφωνο: 213 2010255
e-mail: abarbouni@esdy.edu.gr
   
 Liarigkovinou Angeliki
 Τηλέφωνο:  213 2010115
 e-mail:  aliarig@esdy.edu.gr
ERASMUS Programme Managers

Barbouni Anastasia
Τηλέφωνο: 213 2010255
e-mail: abarbouni@esdy.edu.gr
   
 Liarigkovinou Angeliki
 Τηλέφωνο:  213 2010130
 e-mail:  aliarig@esdy.edu.gr


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»