Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Γραφείο Πρωτοκόλλου


Το Γραφείο πρωτοκόλλου είναι υπεύθυνο για την αλληλογραφία την πρωτοκόλληση και διεκπεραίωση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων που αφορούν στην λειτουργία της Σχολής.

Βασική δραστηριότητα του γραφείου αποτελεί επίσης η άμεση και αποτελεσματική διακίνηση και επικύρωση των εγγράφων που αφορούν τους σπουδαστές της Σχολής.

Η αποτελεσματική και άμεση διακίνηση της αλληλογραφίας συντελεί στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Σχολής μεταξύ τους και της επικοινωνίας με το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης , τα άλλα Υπουργεία και τους φορείς.

Ειδικότερα επισημαίνουμε στις δραστηριότητες :
• Παροχή πληροφοριών-ενημέρωσης μέσω τηλεφώνου με τους σπουδαστές και τους πολίτες.
• Αποτελεσματική λειτουργία Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου για την καταγραφή των αιτήσεων για την εισαγωγή των σπουδαστών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Σχολής.
• Επικοινωνία των τομέων της Σχολής.
• Επικοινωνία με διάφορους φορείς.


Επικοινωνία


Ελένη Οικονόμου
τηλέφωνο:
2132010118
fax: 2106460658
e-mail: secretariat@esdy.edu.gr


Μπάμπαλή Θεοδώρα
τηλέφωνο: 2132010118
fax: 2106460658
 e-mail: secretariat@esdy.edu.gr
 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»