Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Είσοδος
Όνομα Χρήστη

Κωδικός Πρόσβασης

Να με θυμάσαι • Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
 • Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;
 • Δημιουργία λογαριασμού
 •  

  Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση / ERASMUS


  Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό τις σπουδές μέσω του προγράμματος Erasmus

  Στόχος του Προγράμματος ERASMUS είναι η προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης, η ενθάρρυνση της κινητικότητας και η πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση. Το πρόγραμμα παρέχει στους πολίτες επιχορηγήσεις για να σπουδάσουν, να διδάξουν, να κάνουν πρακτική άσκηση ή να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης σε άλλη χώρα.
  Η ΕΣΔΥ από το 2008 συμμετέχει στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης – ERASMUS, με ανταλλαγές φοιτητών και δίνει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μέσω του Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) να παρακολουθήσουν μαθήματα ή να εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία σε ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, αλλά και Ευρωπαίων φοιτητών να διανύσουν μία περίοδο των σπουδών τους στην ΕΣΔΥ με εξασφάλιση ακαδημαϊκής αναγνώρισης.

  Το Πρόγραμμα ERASMUS ξεπερνά τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς συμμετέχουν εκτός από τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και η Τουρκία. Με τον τρόπο αυτό προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους φοιτητές να ζήσουν στο εξωτερικό, να κάνουν νέες φιλίες, να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς, να μάθουν μια ξένη γλώσσα, αλλά και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ERASMUS 2014 – 2020
  ERASMUS POLICY STATEMENT
  ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS + 
  ECTS ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
  ΧΑΡΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS +

   
  Πληροφορίες για ενδιαφερόμενους:

  ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
   
  ΦΟΙΤΗΤΕΣ / ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ


  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

  -http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_el.htm
  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
  COURSES OFFERED

  1. Strategic management, human resources management and leadership within health services organisations

  2. Public Health and Global Health


  ERASMUS + PROGRAMME

  The aim of the ERASMUS Programme is to promote lifelong education, encouraging mobility and access to education. The program offers people grants to study, teach, undertake a placement or follow a training course in another country.
   
  The NSPH since 2008 participates in the Lifelong Learning Programme - ERASMUS, with student exchanges. The School enables graduate students through the Credit System (ECTS) to attend classes or to prepare their dissertation in European Universities, as well as European students to spend a period of study in the National School ensuring the academic recognition.
  In the ERASMUS program, 27 countries of the European Union are participating, as well as countries from the European Economic Area (Iceland, Liechtenstein and Norway) and Turkey. This offers a unique opportunity for students to live abroad, make new friends, get to know different cultures, learn a foreign language, but also to create new perspectives for the continuation of their studies and their professional development.