Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ


Γενικές Πληροφορίες


Η αντιμετώπιση των προβλημάτων Δημόσιας Υγείας, αλλά και η διοίκηση και η διαχείριση των υπηρεσιών υγείας αποτελεί μια από τις βασικότερες προκλήσεις για όλη την Ευρώπη. Μια «γηράσκουσα» ήπειρος και με προτεραιότητες την «ποιότητα» και την «ισότητα» απαιτούν μια σημαντική κινητοποίηση πόρων, οικονομικών, κυρίως όμως, διανοητικών και επιστημονικών.

Σ΄αυτό το κλίμα, η φοίτηση στην ΕΣΔΥ συμπίπτει με τις ριζικές - θεμελιακές μεταβολές στο χώρο της υγείας, όπου οι συνιστώσεις "εκπαίδευση" και "έρευνα" παίζουν κρίσιμο ρόλο.

Η ΕΣΔΥ, από την ίδρυση της μέχρι τη σημερινή νομική και θεσμική της οντότητα, έχει αναπτύξει σημαντική εκπαιδευτική και ερευνητική δράση στην αντιμετώπιση των αναγκών της Δημόσιας Υγείας και της διοίκησης των υπηρεσιών υγείας.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει η ΕΣΔΥ παρέχουν Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης:
- στη Δημόσια Υγεία
- στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
- στην Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία

Προσδοκία μας είναι οι φοιτητές μας να αναπτύξουν εκείνες τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοούν τη σύνθετη φύση των προβλημάτων που ανακύπτουν στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και παράλληλα να είναι σε θέση να προτείνουν εναλλακτικές δράσεις για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα.

Η έναρξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται η 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και η διάρκειά τους είναι ένα έτος πλήρους ή/και δύο έτη μερικής φοίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Εκπαίδευσης.

  

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»