Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Αντικείμενο και σκοπός
Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικές, απαραίτητες στους επαγγελματίες και τα στελέχη των υπηρεσιών υγείας, για να αντιμετωπίσουν τα σύγχρονα προβλήματα της διοίκησης και της οικονομίας στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας. Ενισχύει τις δεξιότητές τους στην ανάλυση των στρατηγικών, των μέτρων και των δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του τομέα υγείας, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής, υγειονομικής και οικονομικής πολιτικής.
Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας και τα οικονομικά της υγείας. Ειδικότερα, στη διοίκηση νοσοκομείων, τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων και ολικής ποιότητας, τη χρηματοδότηση και τον προγραμματισμό, καθώς και την οικονομική αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας. Επίσης, αναπτύσσει συγκεκριμένες δεξιότητες στην εφαρμογή στατιστικών και ποσοτικών μεθόδων και την πληροφορική στη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, επιδιώκει τη διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου, αφού ενσωματώνει, επιπλέον, τα γνωστικά αντικείμενα της δημόσιας υγείας, της επιδημιολογίας και των επιστημών της συμπεριφοράς, στο χώρο της υγείας.
Οι Τομείς της ΕΣΔΥ που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος είναι αυτοί της Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, των Οικονομικών της Υγείας, της Κοινωνιολογίας, της Δημόσιας Υγείας και της Επιδημιολογίας. Επιπλέον, στο πρόγραμμα διδάσκουν και εξωτερικοί συνεργάτες και επισκέπτες καθηγητές από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Δικαίωμα συμμετοχής
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, έως 50 φοιτητές, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με επιστήμες διοίκησης, οικονομίας και υγείας, βιολογικές και θετικές επιστήμες, επιστήμες της γης και κοινωνικές, ανθρωπιστικές και πολιτικές Επιστήμες.
Δομή και Διάρκεια Σπουδών
Το πρόγραμμα σπουδών δομείται σε εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών εβδομάδω. Η φοίτηση διαρκεί ένα έτος (πλήρης) ή 2 έτη (μερική). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα κορμού, βασικά και προαιρετικά μαθήματα, ενώ απαιτείται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας οδηγεί στην απονομή 75 πιστωτικών μονάδων ECTS.

Το Π.Μ.Σ. Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας παρέχει τρεις Κατευθύνσεις: 

Κατεύθυνση Ι: Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Γενική Κατεύθυνση)
Κατεύθυνση ΙΙ: Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας με Κατεύθυνση την Οικονομική Αξιολόγηση
Κατεύθυνση ΙΙΙ: Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας με Κατεύθυνση τη Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
   

Επιστροφή

 

 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»