Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Προαγωγή υγείας παιδιών και εφήβων - Σχολική υγιεινή


Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή μεταπτυχιακών γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους φοιτητές που θα τους επιτρέπουν να στελεχώνουν φορείς και υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, υπηρεσίες φροντίδας υγείας (κυρίως πρωτοβάθμιας αλλά και δευτεροβάθμιας) για έργο πρόληψης και ελέγχου λοιμωδών και χρόνιων νοσημάτων, οργανώσεις ή προγράμματα που έχουν ως αντικείμενο την υγεία πληθυσμών ή επιμέρους ομάδων του πληθυσμού, την επιδημιολογική επιτήρηση και μελέτη, την πρόληψη των νοσημάτων, την προστασία και προαγωγή της υγείας, και φορείς, οργανώσεις ή προγράμματα που έχουν ως αντικείμενο την έρευνα υγείας και υπηρεσιών υγείας.

Σκοπός της κατεύθυνσης:
Η θεωρητική κατάρτιση και η απόκτηση δεξιοτήτων εκ μέρους των φοιτητών σε θέματα παιδιατρικής, πρόληψης, αγωγής και προαγωγής υγείας.

Υποψήφιοι φοιτητές:
Παιδίατροι, γιατροί, εκπαιδευτικοί (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές), νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι και όσοι άλλοι επαγγελματίες επιθυμούν να ασχοληθούν με την υγεία των παιδιών.

Θεματικές Ενότητες:
Δημόσια υγεία, επιδημιολογία, κοινωνική παιδιατρική, συμπεριφορές κινδύνου για την υγεία, προαγωγή ψυχικής υγείας, δεξιότητες επικοινωνίας, σχολική υγεία, πρώτες βοήθειες, αγωγή και προαγωγή υγείας, ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες, διατροφή και σωματική δραστηριότητα, ψηφιακές εφαρμογές, βιοηθική στη δημόσια υγεία, διοίκηση σχολικών μονάδων. Όλες οι ενότητες επικεντρώνονται στην υγεία παιδιών και εφήβων.


Συνοπτική παρουσίαση των μαθημάτων της κατεύθυνσης "Προαγωγή υγείας παιδιών και εφήβων - Σχολική Υγιεινή
 • Δημόσια Υγεία
 • Γενικές Αρχές Επιδημιολογίας- Μεθοδολογία Επιδημιολογικής Έρευνας
 • Κοινωνική Παιδιατρική
 • Βιοστατιστική: Εισαγωγή στο SPSS (Εργαστήριο)
 • Συμπεριφορές κινδύνου για την υγεία
 • Προαγωγή ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων
 • Δεξιότητες επικοινωνίας με τα παιδιά και την οικογένεια (Εργαστήριο)
 • Σχολική Υγεία
 • Επείγοντα προβλήματα και πρώτες βοήθειες στο σχολικό πλαίσιο
 • Μεθοδολογία αγωγής και προαγωγής υγείας
 • Ατομικές & κοινωνικές δεξιότητες παιδιών και εφήβων (Εργαστήριο)
 • Διατροφή και σωματική δραστηριότητα
 • Σεξουαλική αγωγή για εφήβους (Εργαστήριο)
 • Σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής για την προαγωγή υγείας
 • Βιοηθική στη Δημόσια Υγεία
 • Διοίκηση σχολικών μονάδων 

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»