Αρχική Σελίδα                                                                                                                                                                                                          

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Προσκλήσεις -Προκηρύξεις
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQΕισαγωγή Φοιτητών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


Παρασκευή 4 Απριλίου 2014
 
Το Ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015, θα γίνουν δεκτοί για να φοιτήσουν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη :
  • Δημόσια Υγεία
  • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
  • Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΔΥ από 7 Απριλίου 2014 έως 14 Μαΐου 2014.

3/7/2014
NEO
Τελικοί πίνακες αναλυτικής βαθμολογίας υποψηφίων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΕΣΔΥ Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Δημόσιας Υγείας
Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία


Πίνακες Εισακτέων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της ΕΣΔΥ Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
Δημόσιας Υγείας
Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία
   
Χρήσιμα Έγγραφα:
 
Προκήρυξη
Κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων
Α1) Έντυπο Συστατικής Επιστολής - Π.Μ.Σ. Δημόσιας Υγείας
Α2) Έντυπο Συστατικής Επιστολής - Π.Μ.Σ. Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
Α3) Έντυπο Συστατικής Επιστολής - Π.Μ.Σ. Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας
Β) Δήλωση αποδοχής φοίτησης   (Μόνο για υποψήφιους που έχουν επιλεγεί)
 
Τα αρχεία pdf  εκτελούνται μέσω του προγράμματος Acrobat Reader
(Για να κατεβάσετε τον Acrobat Reader, πατήσε ΕΔΩ)

Τα αρχεία doc  εκτελούνται μέσω του προγράμματος MS Office ή Open Office
(Για να κατεβάσετε το Open Office, πατήσε ΕΔΩ)  


Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»