Αρχική Σελίδα                                                                                                                                                                                                          

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Προσκλήσεις -Προκηρύξεις>
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Εισαγωγή Φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τετάρτη 20 Μαϊου 2015

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (2015-2016)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ           ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ & ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΔΥΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ                        ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ-     ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ & ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ-ΕΠΥ
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015
 
Το Ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016, θα γίνουν δεκτοί για να φοιτήσουν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη :
  • Δημόσια Υγεία
  • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
  • Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΔΥ από 1 Απριλίου 2015 έως 11 Μαΐου 2015.

Για διευκρινήσεις θεμάτων επί της Προκήρυξης, παρακαλούμε να επικονωνείτε με το Γραφείο Εκπαίδευσης: education@esdy.edu.gr

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Πληροφορικής: it.support@esdy.edu.gr
   
Χρήσιμα Έγγραφα:
 
Προκήρυξη
Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων
Α1) Έντυπο Συστατικής Επιστολής - Π.Μ.Σ. Δημόσιας Υγείας
Α2) Έντυπο Συστατικής Επιστολής - Π.Μ.Σ. Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
Α3) Έντυπο Συστατικής Επιστολής - Π.Μ.Σ. Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας
Β) Δήλωση αποδοχής φοίτησης   (Μόνο για υποψήφιους που έχουν επιλεγεί)
 
Τα αρχεία pdf  εκτελούνται μέσω του προγράμματος Acrobat Reader
(Για να κατεβάσετε τον Acrobat Reader, πατήσε ΕΔΩ)

Τα αρχεία doc  εκτελούνται μέσω του προγράμματος MS Office ή Open Office
(Για να κατεβάσετε το Open Office, πατήσε ΕΔΩ)  


Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»