Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Εισαγωγή Φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 
  
16/9/2016
Kαταβολή της β’ δόσης των διδάκτρων φοίτησης στα Π.Μ.Σ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας(ΕΣΔΥ) του ακαδημαϊκού έτους 2016‐2017 (Μερικής φοίτησης)
Συμπληρωματικός πίνακας επιλεγέντων για φοίτηση στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου  2016
Το Ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017, θα γίνουν δεκτοί για να φοιτήσουν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη :
  • Δημόσια Υγεία
  • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
  • Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή  τους, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΔΥ από 1 Μαρτίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2016. (έως τις 16:00 θα υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης -help desk)

Για διευκρινήσεις θεμάτων επί της Προκήρυξης, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Εκπαίδευσης: education@esdy.edu.gr

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Πληροφορικής: it.support@esdy.edu.gr
   
Χρήσιμα Έγγραφα:
 
Προκήρυξη
Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων
Α1Έντυπο Συστατικής Επιστολής - Π.Μ.Σ. Δημόσιας Υγείας
Α2) Έντυπο Συστατικής Επιστολής - Π.Μ.Σ. Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
Α3) Έντυπο Συστατικής Επιστολής - Π.Μ.Σ. Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας
Β) Δήλωση αποδοχής φοίτησης    (Μόνο για υποψήφιους που έχουν επιλεγεί)
 
 


 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»