Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Προσκλήσεις -Προκηρύξεις>
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Εισαγωγή Φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τετάρτη , 15 Ιουλίου  2015
«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ»
Παρασκευή 26 Ιουνίου  2015
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ  ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
 
Παρασκευή 29 Μαϊου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ          
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ    
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
 
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015
Το Ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016, θα γίνουν δεκτοί για να φοιτήσουν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη :
  • Δημόσια Υγεία
  • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
  • Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΔΥ από 1 Απριλίου 2015 έως 11 Μαΐου 2015.

Για διευκρινήσεις θεμάτων επί της Προκήρυξης, παρακαλούμε να επικονωνείτε με το Γραφείο Εκπαίδευσης: education@esdy.edu.gr

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Πληροφορικής: it.support@esdy.edu.gr
   
Χρήσιμα Έγγραφα:
 
Προκήρυξη
Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων
Α1) Έντυπο Συστατικής Επιστολής - Π.Μ.Σ. Δημόσιας Υγείας
Α2) Έντυπο Συστατικής Επιστολής - Π.Μ.Σ. Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
Α3) Έντυπο Συστατικής Επιστολής - Π.Μ.Σ. Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας
Β) Δήλωση αποδοχής φοίτησης    (Μόνο για υποψήφιους που έχουν επιλεγεί)
 
Τα αρχεία pdf  εκτελούνται μέσω του προγράμματος Acrobat Reader
(Για να κατεβάσετε τον Acrobat Reader, πατήσε ΕΔΩ)

Τα αρχεία doc  εκτελούνται μέσω του προγράμματος MS Office ή Open Office
(Για να κατεβάσετε το Open Office, πατήσε ΕΔΩ)  


Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»