Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

 
 Εισαγωγή Φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών ΣπουδώνΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι του ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ κατά την προσέλευσή τους στην συνέντευξη, πρέπει να υποβάλλουν δύο (2) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ και οφείλουν να έχουν μαζί τους αποδεικτικά στοιχεία, για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν στο χώρο του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας ( τέως ΕΣΔΥ), Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα.


Βαθμολογία Γραπτών Εξετάσεων- Πρόσκληση σε συνέτευξη
 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας-Βαθμολογία
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας-Πρόσκληση σε συνέντευξη
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας-Βαθμολογία
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας-Πρόσκληση σε συνέντευξη
Mεταπτυχιακό πρόγραμμα Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας-Βαθμολογία
Mεταπτυχιακό πρόγραμμα Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας-Πρόσκληση σε συνέντευξη
 Πρόσκληση σε γραπτές εξετάσεις

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

Mεταπτυχιακό πρόγραμμα Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας

 Το ακαδημαϊκό έτος 2019 -2020, θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), έως διακόσιοι είκοσι (220),πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά, από 20 Μαρτίου 2019 έως και 15 Μαΐου 2019.
Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι επιλέγουν τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://esdy.classter.com/actions/admission. (έως τις 16:00 θα υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης -help desk)

Για διευκρινίσεις θεμάτων επί της Προκήρυξης, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Εκπαίδευσης: education@esdy.edu.gr 

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Πληροφορικής: it.consultant@esdy.edu.gr


16/3/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εξεταστέα Ύλη
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
Mεταπτυχιακό πρόγραμμα Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας (Γενική κατεύθυνση)
Mεταπτυχιακό πρόγραμμα Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας (Κατεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος)Βαθμολογία γραπτών εξετάσεων υποψηφίων- Πρόσκληση σε συνέντευξη  
ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Βαθμολογία γραπτών εξετάσεων υποψηφίων- Πρόσκληση σε συνέντευξη 
 ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
25//5/2018                                                                                                                                       
Πρόσκληση σε γραπτές εξετάσεις

  Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας
  Μεταπτυχιακό  πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
5/7/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τελικά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων για τα ΠΜΣ της ΕΣΔΥ, ακ.έτος 2018-2019.
Πίνακας εισακτέων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. Δημόσιας Υγείας
Πίνακας εισακτέων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
Πίνακας εισακτέων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. Επαγγελματικής & Περιβαλλοντικής Υγείας, Δήλωση αποδοχής φοίτησης (Μόνο για υποψήφιους που έχουν επιλεγεί)

12/6/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Βαθμολογία γραπτών εξετάσεων υποψηφίων- Πρόσκληση σε συνέντευξη ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
 Mεταπτυχιακό πρόγραμμα Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας
 
 Διευκρινήσεις για την κατεύθυνση του ΠΜΣ ΔΥ :                                                                                                    Προαγωγή της υγείας παιδιών και εφήβων –Σχολική Υγιεινή (έως 40 φοιτητές)  
Χρήσιμα Έγγραφα:
 
Προκήρυξη 
Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων 
Α1) Έντυπο Συστατικής Επιστολής - Π.Μ.Σ. Δημόσιας Υγείας
Α2)Έντυπο Συστατικής Επιστολής - Π.Μ.Σ. Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
Α3) Έντυπο Συστατικής Επιστολής - Π.Μ.Σ. Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας 
Β) Δήλωση αποδοχής φοίτησης    (Μόνο για υποψήφιους που έχουν επιλεγεί)
  
 
 


 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»