Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Διεθνής Συνεργασία


Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) διατηρεί στενή συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι μέλος των πλέον σημαντικών οργανισμών μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας, όπως της Ένωσης Σχολών Δημόσιας Υγείας της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας (ASPHER) – της οποίας διετήρησε τη Προεδρία από το 1991 μέχρι το 1993 – της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαχείρισης της Υγείας (ΕΗΜΑ) και της Ομοσπονδίας για την Διεθνή Συνεργασία των Υπηρεσιών Υγείας των Ερευνητικών Κέντρων Συστημάτων (FICOSSER).
Επιπλέον η ΕΣΔΥ συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS για την συνεχή εκπαίδευση.
Τέλος, η ΕΣΔΥ έχει δημιουργήσει συνεργασίες με έναν αριθμό Σχολών Δημόσιας Υγείας και Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ.


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»