Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Διοίκηση της Σχολής
Το διοικητικό όργανο της ΕΣΔΥ είναι το Συμβούλιο των Καθηγητών με νόμιμους εκπροσώπους της Σχολής τον Κοσμήτορα και τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα. 

Η σύνθεση του Συμβουλίου των Καθηγητών για το διάστημα 2011-2013 είναι η εξής:

Κοσμήτωρ: Αλκιβιάδης Βατόπουλος, καθηγητής Τομέα Μικροβιολογίας της Δημόσιας Υγείας
Αναπληρώτρια  Κοσμήτορας: E. Πάβη, καθηγητής Τομέα Οικονομικών της Υγείας.
 

                                         Οργανόγραμμα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»