Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr
 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Έρευνες


1. Canine ehrlichiosis in Greece, sponsored by BAYER AG., Hellas Α.Ε. 1996

2. Application of Molecular Techniques in the diagnosis of Leishmaniasis. sponsored by Pet line. Α.Ε. 1997

3. Interreg II. Epidemiological studies on zoonoses in Greek borders. E.U. and Ministry of Health., 1997-2001

4. Studies on zoonoses in Balkan Countries DAC-programme (ΟΑΣΑ) 2001-2002

5. BSE-Scrapie. Epidemiological studies in Greek Islands. E.U. and Ministry of Agriculture 2001-2003

6. Πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου του υπερπληθυσμού των επιβλαβών τρωκτικών στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και στις συναφείς με αυτές περιοχές υψηλού κινδύνου. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας, Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ολυμπιακοί Αγώνες – Αθήνα 2003

7. Ελληνο-Λιβανική συνεργασία για την αντιμετώπιση των Ζωοανθρωπονόσων, την Υγιεινή, Ασφάλεια και τον Έλεγχο των Τροφίμων ζωϊκής προέλευσης. Χρηματοδότηση: Υπουργεία Εξωτερικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (DAC, 2004)

8. Διερεύνηση επαγγελματικών ασθενειών σε εργαζόμενους στον Τομέα Ζωϊκής παραγωγής. Χρηματοδότηση: Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, 2005

9. Μελέτη των μεταβολών του ανοσοφαινότυπου των καρκινικών κυττάρων και επιχώριων λεμφοκυττάρων, δενδριτικών και μακροφάγων κυττάρων σε σχέση με τη μεταστατική ικανότητα κακοήθων όγκων Ελλήνων ασθενών (Πρόληψη και πρόβλεψη της μεταστατικής ικανότητας του καρκινικού κυττάρου), ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο του Harvard U.S.A, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΕΛΙΝΥΑΕ 2005

10. Διασυνοριακές Δράσεις για τον έλεγχο των Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης και την Πρόληψη των Νοσημάτων που μεταδίδονται με αυτά στις περιοχές Φλώρινας και Μοναστηρίου (Μπίτολα) Σκοπίων. INTERREG III, Ελλάδα-FYROM 2006.

11. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού για την Υγεία. Κωδ. Υ05-Υ.01-10/Ε005Β. Αναδυόμενες και νεοεμφανιζόμενες ζωοανθρωπονόσοι. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας, Τμήμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης. 2006

12. Η Γρίππη των πτηνών και η οικόσιτη γάτα (Η5Ν1) χρηματοδότηση Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2007


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»