Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr
 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Εργαστήριο P3 Κτηνιατρικής

 

Ο Τομέας Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της ΕΣΔΥ, διαθέτει δύο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια επιπέδων Βιοασφάλειας  P3 και P2.

 Τα εργαστήρια του τομέα δραστηριοποιούνται στην ανίχνευση σειράς παθογόνων παραγόντων που προκαλούν σοβαρές ζωοανθρωπονόσους και νοσήματα από τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης.

 Η συμβολή του εργαστηρίου στην προστασία της Δημόσιας Υγείας υπήρξε σημαντική τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρεται ο έλεγχος μεγάλου αριθμού δειγμάτων από μεγάλα και μικρά μηρυκαστικά της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου για τον παράγοντα που προκαλεί τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια (νόσος των “τρελών αγελάδων” και Scrapie). Ο έλεγχος αυτός διενεργήθηκε επιτυχώς στο εργαστήριο P3 του Τομέα Κτηνιατρικής της ΕΣΔΥ την περίοδο 2001-2003, στα πλαίσια αντίστοιχου προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα εργαστήρια του Τομέα Κτηνιατρικής εστιάζουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα κατά κύριο λόγο στη λεϊσμανίωση του σκύλου, τη μόλυνση από τη Bartonella sp. στο σκύλο και τη γάτα, στη διερεύνηση των ιών H5N1 και H1N1 στις γάτες τη βρουκέλλωση (μελιταίο πυρετό) στα ζώα καθώς και στη μόλυνση των τροφίμων ζωϊκής προέλευσης από Cryptosporidium sp.


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»