Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό


Μέλη ΔΕΠ Τομέα

Νικόλαος Μανιαδάκης
Καθηγητής & Διευθυντής Τομέα  Διοίκησης & Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, ΕΣΔΥ, Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Επιχειρήσεων, BSc, MSc, PhD (nmaniadakis@esdy.edu.gr)

Τζέφρεϋ Λέβετ,
Ομότιμος Καθηγητής Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ΕΣΔΥ, Βιοϊατρός Μηχανικός, Νευροφυσιολόγος, MSc., PhD. (jlevet@esdy.edu.gr)

Ελισάβετ  Κουνουγέρη-Πετσετάκη,
Επιμελήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ΕΣΔΥ, Βιολόγος, Υγιεινολόγος, Μ.Ph. (epetsetaki@esdy.edu.gr)

 

Ειδικοί Επιστήμονες και Συντονιστές Προγραμμάτων Τομέα

Βασιλική Παπανικολάου,
Επιστημονική Συνεργάτης, ΕΣΔY, Κοινωνιολόγος, Κοινωνική Ψυχολόγος, ΜSc. PhD. (bpapanikolaou@esdy.edu.gr)

Παναγιώτης Αλτάνης,
Επιστημονικός Συνεργάτης, ΕΣΔΥ, Πολιτικός Επιστήμονας, Κοινωνικός Λειτουργός, DRes, MSc-MHS, PhD (paltanis@esdy.edu.gr)

Αναστασία Μπαλασοπούλου,
Επιστημονική Συνεργάτης, ΕΣΔΥ, Οικονομολόγος, MSc (abalasopoulou@esdy.edu.gr)

 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»