Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Μονογραφίες-Αναφορές

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΕΙΡΕΣ

• Maniadakis N & M Rayner, 1998
Coronary Heart Disease Statistics - Economics Supplement
British Heart Foundation
London,  p.1-25.

• Maniadakis N & E Thanassoulis, 1998 
Changes in Productivity of a Sample of Scottish Hospitals: A Cost Index Approach
Research Paper No. 288
Research Bureau, Business School, University of Warwick, Coventry, p.1-20.

• Maniadakis N, Hollingsworth B & E Thanassoulis, 1998
The Impact of Policy Initiatives on Productive Performance
Research Paper No. 285
Research Bureau, Business School
University of Warwick, Coventry,  p.1-20.

• Maniadakis Ν & Ε Thanassoulis,1997
Indirect Productivity Measurement and its Decomposition
Research Paper No. 282
Research Bureau, Business School
University of Warwick, Coventry, p.1-19.

• Maniadakis N & L Read, 1997
A Note on Malmquist Productivity Index
Research Paper No. 278
Research Bureau, Business School
University of Warwick, Coventry,  p.1-24.

• Maniadakis N & E Thanassoulis, 1997
A Cost Malmquist Type Productivity Index
Research Paper No 270
Research Bureau, Business School
University of Warwick, Coventry,  p.1-22.

• Maniadakis N & E Thanassoulis, 1996
A Malmquist Index Approach to Productivity Change Measurement Allowing for Allocative Inefficiency
Research Paper No 230
Research Bureau, Business School
University of Warwick, Coventry,  p.1-26.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

• Μανιαδάκης Ν. &  Φραγκουλάκης Β., 2006
Οικονομική Αποτίμηση Των Ενδοσκοπικών Παροχών Υγείας
Β. Λιάτσικος & J.  Stolzenburg
Ενδοαυλική Ουρολογία
Γκιούρδας Εκδοτική, Αθήνα, σελ. 446-468

• Μανιαδάκης Ν., 2005
Τα Οικονομικά της Υγείας από την Οπτική του Μάνατζερ
Κοινωνία και Υγεία
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, σελ.75-92.

• Mανιαδάκης Ν.  &  Φραγκουλάκης Β., 2004
Ο Ρόλος της Φαρμακοοικονομίας στον Κύκλο Ζωής του Φαρμάκου
Μ. Γείτονα eds
Οικονομική Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας: Φαρμακοοικονομία και Λήψη Αποφάσεων
Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος, σελ.125-140.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΑ

• Maniadakis Ν. &  Gray Α., 2002
Economic evaluation
P. Pynsent, J. Fairbank & A. Carr
Oxford Textbook in Orthopaedics and Trauma
Oxford University Press, p.18-29.


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»