Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr
 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Άρθρα

Πλήρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές 

1. Triantafillou G, Evrenoglou L, Vassilakou T. Early identification of free-living elderly persons at risk of malnutrition in Athens, Greece. Journal of aging: Research & Clinical Practice 2017; 6: 193-199

2. Mourouti N, Kontogianni MD, Papavagelis C, Plytzanopoulou P, Vassilakou T, Psaltopoulou T, Malamos N, Linos A, Panagiotakos DB. Meat consumption and breast cancer: a case-control study in women. Meat Science 2015; 100: 195-201 (IF=2,231)

3. Mourouti N, Kontogianni MD, Papavagelis C, Kapetanstrataki MG, Plytzanopoulou P, Vassilakou T, Psaltopoulou T, Malamos N, Linos A, Panagiotakos DB. Whole grain consumption and breast cancer: a case-control study in women. J Am Coll Nutr 2015; 27: 1-7 (IF=1,676)

4. Mourouti N. Papavangelis C, Plytzanopoulou P, Kontogianni M, Vassilakou T, Malamos N, Linos A, Panagiotakos DB. Dietary patterns and the likelihood of having breast cancer: a case-control study in women. Eur J Nutr 2015;54(4): 609-17 (IF=3,127)

5. Mourouti N, Kontogianni M, Papavagelis C, Plytzanopoulou P, Vassilakou T, Malamos N, Linos A, Panagiotakos DB. Adherence to the Mediterranean Diet is associated with lower likelihood of breast cancer: a case-control study. Nutrition & Cancer 2014; 66(5): 810-817 (IF= 2,695)

6. Mourouti N, Kontogianni M, Papavangelis C, Psaltopoulou Th, Plytzanopoulou P, Vassilakou T, Malamos N, Linos A, Panagiotakos DB. The J-shaped association between alcohol consumption and breast cancer: a case-control study. Current Nutrition and Food Science 2014 ; 10(2): 120-127 (IF= 1,07)

7. Papaefstathiou, E, Alexiou, K, Tsoga, A., Εconomou, N., Lioulias, A., Pagkratis, P & Trakas, N (2015) Comparison of nutritional assessment tools with laboratory and anthropometric measurements in detecting malnutrition among cancer patients, (κατατέθηκε στο Supportive Care in Cancer)

8. Mourouti N. Papavangelis C, Kontogianni M, Plytzanopoulou P, Vassilakou T, Malamos N, Linos A, Panagiotakos DB. Cardiometabolic factors and breast cancer: a case-control study in women. The Open Hypertension Journal 2013; 5: 49-55

9. DB Panagiotakos, EN Georgousopoulou, E Polychronopoulos, T Vassilakou, C Chrysohoou, C Pitsavos, V Athyros, J Goudevenos. Beliefs and attitudes regarding cardiovascular disease risk factors: a health survey in 10,141 Greek men and women (2006-2012). International Journal of Cardiology 2013; 168 (5): 4847-4849 (IF= 7,08).

10. Mourouti N, Papavagelis C, Psaltopoulou T, Aravantinos G, Samantas E, Filopoulos E, Manousou A, Plytzanopoulou P, Vassilakou T, Malamos N, Panagiotakos D. Aims, design and methods of a case-control study for the assessment of the role of dietary habits, eating behaviors and environmental factors, on the development of breast cancer. Maturitas 2013; 74(1): 31-36 (IF= 2,844).

11. Datsis A. C., Tsoga, A & Langouretos,V. (2010) The role of functional foods in the prevention of colorectal cancer, Hellenic Journal of Surgery, 82, 4, 224-232.

12. Klimis-Zacas D.J, Kalea A.Z, Yannakoulia M, Matalas A.L, Vassilakou T, Papoutsakis-Tsarouhas C, Yiannakouris N, Polychronopoulos E, Passos M. Dietary intakes of Greek urban adolescents do not meet the recommendations. Nutrition Research 2007; 27: 18-26 (IF= 0,083).

13. Pechlivani F, Vassilakou T, Sarafidou J, Zachou T, Anastasiou C, Sidossis L. Prevalence and determinants of exclusive breastfeeding during hospital stay in the area of Athens, Greece. Acta Paediatrica 2005; 94: 928-934 (IF= 1,97).

14.Tsoga, A., Richardson, R. K. & Morris, E. R. (2004). Role of cosolutes in gelation of high-methoxy pectin. Part 1. Comparison of sugars and polyols, Food Hydrocolloids, 18, 907-919. (IF 1.864)

15.Tsoga, A., Richardson, R. K. & Morris, E. R. (2004). Role of cosolutes in gelation of high-methoxy pectin. Part 2. Anomalous behaviour of fructose: calorimetric evidence of site-binding, Food Hydrocolloids, 18, 921-932. (IF 1.864)

16. Kotrokois K. (2003). Polyethyleneterephthalate (PET): Production, Quality Characteristics, Uses, new Applications and Recycling, Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics. Vol. 17, No 1. p. 43-48.

17.Tsoga A., Kasapis S., Richardson R. K. (1999), The rubber-to-glass transition in high sugar agarose systems, Biopolymer, 49, 267-275. (IF 2.331)

18. Tsimidou, M.; Voulgaris, Ch. ; Helmis, A.; Kotrokois, K.; Boskou, D. ‘‘Virgin Olive Oil: Quality parameters not included in the Global Index of Quality’’. Proceedings of the Ninth European Conference on Food Chemistry (EURO FOOD CHEM IX: Authenticity and Adulteration of Food–the Analytical Approach, Interlaken, Switzerland, September 24-26, 1997 FECS Event No. 220, Volume 3). Ed. Amado, R. and Battaglia, R., Druckerei Sailer, Winterthur, Switzerland, 1997, Vol. 3, pp. 565-570. (1997).

19. Trichopoulou A, Kouris - Blazos A, Vassilakou T, Gnardellis Ch, Polychronopoulos E, Venizelos M, Lagiou P, Wahlquist M. and Trichopoulos D. Diet and survival of elderly Greeks; a link to the past. Am J Clin Nutr 1995; 61 (Suppl): S1346-S1350 (IF= 6,50).

20. Trichopoulou A, Kouris-Blazos A, Wahlquist ML, Gnardellis C, Lagiou P, Polychronopoulos E, Vassilakou T, Lipworth L. and Trichopoulos D. Diet and overall survival in elderly people. British Medical Journal 1995; 311: 1457-60 (IF= 14,09).

21. Vassilakou T. and Trichopoulou A. Overview of Household Budget Surveys in 18 European countries. European Journal of Clinical Nutrition 1992; 46 (Suppl 5): S137-S153 (IF= 2,76).

22. Lagiou A, Valaora A, Vassilakou T. and Trichopoulou A. Comparability of food availability data in Household Budget Surveys in European Community countries. European Journal of Clinical Nutrition 1992; 46 (Suppl 5): S35-S136 (IF= 2,76).

23. Trichopoulou A. and Vassilakou T. Recommended Dietary intakes in the European Member States: An overview. European Journal of Clinical Nutrition 1990; 44 (Suppl 2): S51-S125 (IF= 2,76).

24.  Kotrokois K., Theophilou N. Electric - Field dependence of conductivity in highly conducting polyacetylene, International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals. ICSM’ 90 Germany - Tübingen: 1-9/9/90 Vol. II 1.21. p. 127. (1990).

25. Kotrokois K., Piekarski S., Granet R. Surface properties and micellization of mono and disodium salts of Alkyl Adenosines Monophosphates (Ν-6-AAMP 5' / Propriétés de surface et Micellisation des sels monosodiques et disodiques de N6 Alkyladénosines Monophosphates 5' (Αγγλόφωνη και Γαλλόφωνη δημοσίευση), Journal of Physical Chemistry 85 No. 3. p. 399-403. (1988).


Πλήρεις δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά με κριτές

1. Κοτζιά Δ. και Βασιλάκου Τ. Μεσογειακή Διατροφή. Biomagazine No. 9, Ιούνιος 2013 (www.biomagazine.gr)

2. Κοτροκόης Κ., Κατρίνης Δ. Τροφιμογενείς παρασιτικές λοιμώξεις, Ιατρική 2011, 100(5-6):258-270. (2011).

3. Κοτροκόης Κ., Δεληγιάννη Λ., Θεοφίλου Ν. Ανακύκλωση Πλαστικών Υλικών Συσκευασίας, Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής. Vol. 23, p. 187-193. (2005).

4. Κοτροκόης Κ., Δεληγιάννη Λ., Θεοφίλου Ν., Επίδραση του τρόπου κρυστάλλωσης του Πολυαιθυλενίου (PE) στις θερμικές και μηχανικές ιδιότητές του, Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής. Vol. 23, p. 183-186. (2005).

5. Κοτροκόης Κ. Τα Σπορέλαια στην Ελλάδα, Επιστήμη και Παιδαγωγία, εκδόσεις Ατραπός. Τεύχος Νο 5. (5-8/04), Αριθμός σελίδων 16.

6. Κοτροκόης Κ. Ελαιόλαδο: Σύγχρονη Θεώρηση, Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής. Vol. 21, No 2. p. 93-102. (2003).

7. Κοτροκόης Κ. Σπορέλαια: Παραγωγή, Σύσταση, Ιδιότητες και Προϊόντα, Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής. Vol. 21, No2Σ. p. 139-147. (2003).

8. Κοτροκόης Κ. Διατροφική Αξία Ελαιολάδου, Επιστήμη και Παιδαγωγία, εκδόσεις Ατραπός. Τεύχος Νο 3. (9-12/03), Αριθμός σελίδων 19.

9. Γναρδέλλης Χ, Δημοπούλου Θ, Βασιλάκου Τ, Τριχοπούλου Α. Διατροφική Αγωγή στο σχολείο και διατροφικές συνήθειες. Αποτελέσματα έρευνας σε 2 Γυμνάσια της Αττικής. Επιθεώρηση Υγείας 2000; Σεπτ-Οκτ: 35-40

10. Βασιλάκου Τ, Γναρδέλλης Χ, Τριχοπούλου Α. Μελέτη σωματικού βάρους σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και συσχέτιση με τη συχνότητα κατανάλωσης πρωινού γεύματος. Αρχεία της Ελληνικής Ιατρικής 2000; 17: 61-67

11. Παπαευσταθίου Α, Βασιλάκου Τ, Γναρδέλλης Χ, Τριχοπούλου Α. Διατροφικές γνώσεις και στάσεις - συμπεριφορές σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Ιατρική 1999; 75: 232-237


Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων

1.Tsogas, G & Tsoga, A (2014) Cognitive capitalism and a management theory of value, 30th EGOS Colloquium 'Reimagining, Rethinking, Reshaping: Organizational Scholarship in Unsettled Times.' Rotterdam School of Management, Erasmus University, The Netherlands. 

2. Panagiotakos DB, Pitsavos C , Chrysohoou C , Athyros V , Goudevenos J , Vassilakou T , Polychronopoulos E . Prevalence of cardiovascular disease and its risk factors in relation to thw financial crisis: a longotudinal study (2006-2012) in Greece. European Heart Journal 2013; 34 (Abstract Supplement), 468-469 (IF= 14,097).

3. DB Panagiotakos,  Pitsavos C, Chrysohoou C , Athyros V , Goudevenos J , Vassilakou T , Polychronopoulos E . Populations’ attitudes and beliefs towards cardiovascular disease prevention in relation to the financial crisis: a longotudinal study (2006-2012) in Greece. European Heart Journal 2013; 34 (Abstract Supplement), 469 (IF= 14,097).

FRIGOGLASS-3E-COCA-COLA: First International Sales Conference στην VPI (Volos Pet Industry), 26/09/99.

4. Naska A, Vassilakou T, Trichopoulou A and the DAFNE group. Disparities of food habits and determinants of food choices in 10 European countries - The DAFNE project. Abstracts of the 3rd International Conference on Dietary Assessment Methods held in Arnhem, The Netherlands, May 1998. European Journal of Clinical Nutrition 1998; 52 (Suppl 2): 38S

5. Lagiou P, Vassilakou T, Trichopoulou A. and the DAFNE group. European Food Data Bank based on Household Budget Surveys - The DAFNE project. Abstracts of the 3rd International Conference on Dietary Assessment Methods held in Arnhem, The Netherlands, May 1998. European Journal of Clinical Nutrition 1998; 52 (Suppl 2): 72S

6. Kasapis S., Tsoga A. and Sworn G. (1998), Dynamic mechanical properties of polysaccharides at high levels of sugars, 4th International Conference on Hydrocolloids, Osaka, Japan.

7. Vassilakou T, Lagiou P, Trichopoulou A and the DAFNE group. Data Food Networking (DAFNE) Software. Paper abstracts of the Conference on Cancer Control in the Balkans and Middle East, p. 40. European School of Oncology. Αθήνα, Νοέμβριος 1997

8. Tsimidou, M.; Voulgaris, Ch. ; Helmis, A.; Kotrokois, K.; Boskou, D. ‘‘Virgin Olive Oil: Quality parameters not included in the Global Index of Quality’’. Proceedings of the Ninth European Conference on Food Chemistry (Euro Food Chem IX: Authenticity and Adulteration of Food–the Analytical Approach, Interlaken, Switzerland, September 24-26, 1997 FECS Event No. 220, Volume 3). Ed. Amado, R. and Battaglia, R., Druckerei Sailer, Winterthur, Sweitzerland, 1997.

9. Lagiou P, Kanellou A, Lagiou A, Vassilakou T, Remaut A.M, Sekula W, Trichopoulou A. Comparability of socio-economic and food data from the Belgian, German, Greek and Polish Household Budget Surveys. Report of the 3rd Annual Meeting of the FLAIR Eurofoods - Enfant project held in Vilamoura Portugal, November 1993, p. 101. Wageningen, The Netherlands, 1994

10. Vassilakou T, Trichopoulou A. Availability of selected food groups and food items collected in the 1981/1982 and 1987/1988 Household Budget Surveys. Report of the 3rd Annual Meeting of the FLAIR Eurofoods - Enfant project held in Vilamoura Portugal, November 1993, p. 104. Wageningen, The Netherlands, 1994

11. Trichopoulou A. and Vassilakou T. Comparison between household budget surveys nutrition data in different European countries: methodological approach and proposals. Report of the 1st Annual Meeting of the FLAIR Eurofoods - Enfant project, pp. 28-29. Ηράκλειο, Μάιος 1991

12. Vassilakou T, Trichopoulou A. and Lagiou A. Energy intake, body mass index (BMI) and walking among Greek elderly. Poster abstracts of the 6th European Nutrition Conference, p. 137. Αθήνα, Μάιος 1991

13. Laggas D, Vassilakou T, Trichopoulou A. A comparative study of the composition of infant formulae and follow-up milks marketed in Greece. Περιλήψεις του ΧΙΧ Συνεδρίου της Ενωσης Παιδιατρικών Εταιρειών Μέσης Ανατολής και Μεσογείου, P265. Αθήνα, Οκτώβριος 1990

14. Kotrokois K., Theophilou N., Electric - Field dependence of conductivity in highly conducting polyacetylene, Διεθνές Συμπόσιο Επιστημών και Τεχνολογίας Συνθετικών Μετάλλων. ICSM’ 90 Germany - Tübingen: 1-9/09/1990.

15. Trichopoulou A. and Vassilakou T. Mediterranean Diet: Nutrition of the Greek Elderly. Proceedings of the International Symposium Ateroma '89 - updating on atherosclerosis, 1989: 37-40 (πλήρες κείμενο)

16. Trichopoulou A, Vassilakou T, Demertzi L, Vainderli L. The Mediterranean Diet: the Greek pattern for the elderly. Abstract book of the 1st Mediterranean Medical Meeting, p. 51. Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 1989


Δημοσιεύσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων

1. Τ. Βασιλάκου – Σ. Κωνσταντοπούλου. Συσχέτιση του DMFT με δημογραφικούς και διατροφικούς παράγοντες και με την οικονομική κατάσταση στους ηλικιωμένους. Πρακτικά 35ου Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου, Ρόδος, Οκτώβριος 2015.

2. Τ. Βασιλάκου – Σ. Κωνσταντοπούλου. Συχνότητα επίσκεψης στον Οδοντίατρο και δημογραφικοί παράγοντες σε ηλικιωμένους ασθενείς των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων. Πρακτικά 35ου Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου, Ρόδος, Οκτώβριος 2015

3. Σ. Κωνσταντοπούλου – Τ. Βασιλάκου. Συσχέτιση της παρουσίας τρυγίας και πλάκας με δημογραφικά, κλινικά και διατροφικά χαρακτηριστικά στην Τρίτη ηλικία. Πρακτικά 35ου Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου, Ρόδος, Οκτώβριος 2015.

4. Σ. Κωνσταντοπούλου – Τ. Βασιλάκου. Συσχέτιση της περιοδοντίτιδας με το ιατρικό ιστορικό και τις διατροφικές συνήθειες σε πληθυσμό ηλικιωμένων. Πρακτικά 35ου Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συνεδρίου, Ρόδος, Οκτώβριος 201.5

5. Γκέτσιος Ι, Σταματοπούλου Α, Τασιούλη Β, Βασιλάκου Τ. Επιπολασμός παιδικής παχυσαρκίας μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επισκεπτών Υγείας, Αθήνα, Οκτώβριος 2014.

6. Σταματοπούλου Α, Γκέτσιος Ι, Τασιούλη Β, Βασιλάκου T. Διερεύνηση γνώσεων, στάσεων και διατροφικών συνηθειών διαβητικών ασθενών στο Νοσοκομείο Τρίπολης– Εφαρμογή κατάλληλης διαιτητικής παρέμβασης και αξιολόγηση της παρέμβασης αυτής. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επισκεπτών Υγείας, Αθήνα, Οκτώβριος 2014.

7. Σταματοπούλου Α, Βασιλάκου Τ. Καταγραφή διατροφικών συνηθειών διαβητικών ασθενών στο Νοσοκομείο Τρίπολης και αξιολόγηση επακόλουθης στοχευμένης παρέμβασης. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα, Μάρτιος 2014.

8. Εγγλεζοπούλου Α, Βασιλάκου ΝT, Μητσάκα Δ, Μουρούτη Ν, Παπαβαγγέλης Χ, Πλυτζανοπούλου Π, Μαλάμος Ν, Μανούσου Α, Παναγιωτάκος Δ. Αξιολόγηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε σχέση με την υιοθέτηση της Μεσογειακής Διατροφής ανάλογα με το οικονομικό επίπεδο. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα, Μάρτιος 2014.

9. Χαϊκάλη Α, Βασιλάκου Τ. Συγκριτική μελέτη των συμπεριφορών εφήβων μαθητών γενικού και επαγγελματικού λυκείου σε θέματα διατροφής. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα, Μάρτιος 2014.

10. Γκέτσιος Γ, Βασιλάκου Τ. Εκτίμηση επίπτωσης παιδικής παχυσαρκίας μαθητών ηλικίας 6-12 ετών του Δήμου Καρπενησίου. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα, Μάρτιος 2014.

11. Τριανταφύλλου Γ, Βασιλάκου Τ. Αξιολόγηση της κατάστασης θρέψης των ηλικιωμένων που επισκέπτονται τα Κέντρα Ανοικτής Περίθαλψης ηλικιωμένων Ν. Φιλαδέλφειας. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα, Μάρτιος 2014.

12. Μπελούμπαση Α, Βασιλάκου Τ. Επίδραση του κυκλικού ωραρίου εργασίας στις διατροφικές συνήθειες των νοσηλευτών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν». Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα, Μάρτιος 2014.

13. Τσολάκη Α, Βασιλάκου Τ. Συγκριτική μελέτη των γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών διατροφής των μαθητών Α’ Δημοτικού στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα, Μάρτιος 2014.

14. Μίντση Θ, Τσολάκη Α, Βασιλάκου Τ. Η επίδραση του κυκλικού ωραρίου εργασίας στις διατροφικές συνήθειες των νοσηλευτών του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα, Μάρτιος 2014.

15. Τασιούλη Β, Γκέτσιος Ι, Φλαμιάτου Τ, Βασιλάκου Τ, Κτενάς Ε. Υιοθέτηση Μεσογειακής Δίαιτας από παιδιά μιας αστικής και μιας νησιωτικής περιοχής. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα, Μάρτιος 2014.

16.Γεώργα , Α & Τσόγκα, Α. (2014) Οι διατροφικές συνήθειες των διαβητικών ασθενών της Μήλου και η επίπτωσή τους στη ρύθμιση του σακχάρου, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας «Δημόσια Υγεία: δρόμος προς την ανάπτυξη», Αθήνα

17.Μίσιου, Α. & Τσόγκα, Α. (2014) Η επίπτωση της οικονομικής κρίσης στις διατροφικές συνήθειες του προσωπικού του 401 ΓΣΝ, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας «Δημόσια Υγεία: δρόμος προς την ανάπτυξη», Αθήνα

18.Παπαευσταθίου, Ε & Τσόγκα, Α (2014) Διατροφική αξιολόγηση ογκολογικών ασθενών σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας «Δημόσια Υγεία: δρόμος προς την ανάπτυξη», Αθήνα

19. Γκέτσιος Γ, Τζάρα Α, Κοτζιά Δ, Βασιλάκου Τ. Συχνότητα παιδικής παχυσαρκίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου. 51ο πανελλήνιο παιδιατρικό Συνέδριο. Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2013.

20. Τσολάκη Α, Βασιλάκου Τ. Γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές στη διατροφή και τη φυσική κατάσταση των μαθητών Α΄ Δημοτικού στην περιοχή των Σερρών. 51ο πανελλήνιο παιδιατρικό Συνέδριο. Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2013.

21. Εγγλεζοπούλου Α, Βασιλάκου Ν, Μητσάκα Δ, Μουρούτη Ν, Παπαβαγγέλης Χ, Πλυτζανοπούλου Π, Μαλάμος Ν, Μανούσου Α, Παναγιωτάκος Δ. Αξιολόγηση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε σχέση με την υιοθέτηση της Μεσογειακής Διατροφής ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο. 39ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, Μάιος 2013

22. Δουλάμη Α, Βασιλάκου Τ. Διερεύνηση του προβλήματος της παιδικής παχυσαρκίας σε παιδιά δημοτικών σχολείων του Δήμου Άνω Λιοσίων Αττικής. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, σελ. 68. Αθήνα, Μάρτιος 2012

23. Γεωργακάκου Χ, Μαραγκάκη Ε, Χούτα Π, Γκίνη Μ, Κουτής Χ, Βασιλάκου Τ. Διατροφικές συνήθειες μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών ηλικίας άνω των 40 ετών με οστεοπόρωση στην περιοχή του Δήμου Καλυβίων. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, σελ. 71. Αθήνα, Μάρτιος 2012

24. Χαϊκάλη Π, Βασιλάκου Τ. Σύγκριση των διατροφικών συνηθειών και σωματομετρικών χαρακτηριστικών χορευτριών εφηβικής ηλικίας και συνομήλικων ατόμων του γενικού πληθυσμού. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, σελ. 72. Αθήνα, Μάρτιος 2012

25. Αλιμπέρτη Α, Βασιλάκου Τ, Κουτής Χ. Συγκριτική μελέτη διατροφικών συνηθειών νοσηλευτών με κυκλικό και σταθερό ωράριο εργασίας. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, σελ.137. Αθήνα, Μάρτιος 2012

26. Καρκαζής Ε, Βασιλάκου Τ. Καταγραφή και εκτίμηση συμπεριφορών μαθητών λυκείων σε θέματα κατανάλωσης οινοπνεύματος. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, σελ. 142. Αθήνα, Μάρτιος 2012

27. Κοτροκόης Κ. (2011) Επικίνδυνες ουσίες στα τρόφιμα - Διοξίνες, ΥΥΚΑ-Green Aim-Agrino, Ημερίδα "Διατροφή, ο ρόλος του Σχολικού κυλικείου και τί πρέπει να προσέχει η οικογένεια", Αγρίνιο, Ιανουάριος 2011.

28. Καλαμάρη Α-Σ, Τσόγκα A. (2010), Εκτίμηση παραγόντων υγείας σε εργαζόμενους αθλητικούς δημοσιογράφους: διατροφικές συνήθειες, φυσική δραστηριότητα και κάπνισμα, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας «Κοινωνικές Επιδημίες», Αθήνα

29. Σαμαρτζή, Η., Χαρδαβέλλα, Γ., Ζήκος, Π. και Τσόγκα Α. (2010), Πολιτικές Δημόσιας Υγείας σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση και χημειοπροφύλαξη της λανθάνουσας φυματικής λοίμωξης, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας «Κοινωνικές Επιδημίες», Αθήνα

30. Αδαμόπουλος Ι, Βασιλάκου Τ. Ο ρόλος της διατροφής στην ψυχική υγεία. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, σελ.167. Αθήνα, Μάρτιος 2010

31. Σύρου Ν., Κοτροκόης Κ. (2010) Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα και Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας ‘’Κοινωνικές Επιδημίες’’ Αθήνα, Μάρτιος 2010.

32. Κοτροκόης Κ. (2009) Η ασφάλεια των τροφίμων από την αγορά μέχρι την κατανάλωσή τους το καλοκαίρι, Ημερίδα ΤΕΙ Αθήνας Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών ΄΄Ασφάλεια Τροφίμων και Ποτών΄΄, Αθήνα, Ιούνιος 2009.

33. Παπαευθυμίου Μ, Χαρδαβέλλα Γ, Τραγάρα Α, Σπανοπούλου Ε, Σαμαρτζή Η, Βασιλάκου Τ. Πολιτικές Δημόσιας υγείας σχετικά με τη δράση των φρούτων και των λαχανικών στην πρόληψη του παιδικού βρογχικού άσθματος. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας,, σελ.169. Αθήνα, Μάρτιος 2008

34. Κοτροκόης Κ. (2007) Τρόφιμα χαμηλών λιπαρών, Ημερίδα ΠΕΤΕΤ–ΑΡΤΟΖΑ για τις σύγχρονες διατροφικές προσεγγίσεις–πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές, Αθήνα, Φεβρουάριος 2007.

35. Νάσκα Α, Κανέλλου Α, Βασιλάκου Τ, Γκρίτσης Ι, Τριχοπούλου Α. Διατροφικές συνήθειες και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά ατόμων άνω των 65 ετών - εκτίμηση με βάση στοιχεία μονομελών νοικοκυριών. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεροντολογίας - Γηριατρικής, σελ 96. Αθήνα, Ιανουάριος 2000

36. Βασιλάκου Τ, Παπαευσταθίου Α, Γναρδέλλης Χ, Τριχοπούλου Α. Μελέτη σωματικού βάρους σπουδαστών ΤΕΙ και συσχέτιση με τη συχνότητα κατανάλωσης πρωινού γεύματος (το πλήρες κείμενο υπό δημοσίευση στα πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Τεχνολόγων Τροφίμων - 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διατροφής και Τροφίμων). Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1998

37. Νάσκα Α, Βασδέκης Β, Κανέλλου Α, Βασιλάκου Τ, Τριχοπούλου Α. Μεταβολές διαθεσιμότητας τροφίμων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1987-1994. Πρόγραμμα DAFNE. Περιλήψεις εργασιών 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Τεχνολόγων Τροφίμων - 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διατροφής και Τροφίμων, σελ. 81. Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1998

38. Παπαευσταθίου Α, Βασιλάκου Τ, Γναρδέλλης Χ, Τριχοπούλου Α. Διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών σπουδαστών ΤΕΙ σε θέματα διατροφής. Περιλήψεις 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, σελ. 99. Αθήνα, Φεβρουάριος 1998

39. Βασιλάκου Τ, Λάγιου Π, Τριχοπούλου Α. και η ομάδα του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΔΑΦΝΗ. Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διατροφής - Διαιτολογίας, σελ. 155-156. Αθήνα, Νοέμβριος 1997

40. Βασιλάκου Τ, Βασδέκης Β, Γιαννακούλια Μ, Τριχοπούλου Α. Διαφοροποίηση της διαθεσιμότητας τροφίμων ανδρών και γυναικών σε νοικοκυριά ενός ατόμου. Βάση δεδομένων ΔΑΦΝΗ. Πρακτικά του 2ου Συμποσίου "Υγεία και Γυναίκες". ISBN 960-7584-52-X. Αθήνα, 1997: 133-137 (πλήρες κείμενο)

41. Γναρδέλλης Χ, Βασιλάκου Τ, Τριχοπούλου Α. Συσχέτιση δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) και φυσικής δραστηριότητας σε άτομα τρίτης ηλικίας. Περιλήψεις 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, σελ. 81. Αθήνα, Μάρτιος 1996

42. Βασιλάκου Τ, Γναρδέλλης Χ, Τριχοπούλου Α. Κατανάλωση τροφίμων - πρόσληψη ενέργειας και θρεπτικών συστατικών από άτομα τρίτης ηλικίας. Περιλήψεις 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, σελ. 73. Αθήνα, Μάρτιος 1996

43. Τριχοπούλου Α. - Βασιλάκου Τ. Ποιότητα τροφίμων από την πλευρά του καταναλωτή. Εισηγήσεις του 1ου Συμποσίου με θέμα "Ποιότητα - Ανταγωνιστικότητα στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων", Νοέμβριος 1995. Σελ. 8 (πλήρες κείμενο)

44. Βασιλάκου Τ, Τριχοπούλου Α. Διαφοροποιήσεις της διαθεσιμότητας των τροφίμων στις γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδας και διαχρονική εξέλιξη αυτής βάσει των Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισμών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Διατροφής και Τροφίμων, σελ. 14-15. Αθήνα, Οκτώβριος 1994

45. Βασιλάκου Ν.Τ - Μεταξόπουλος Ι. Μελέτη ορισμένων βιοχημικών και χημικών χαρακτηρισικών των αλλαντικών ζύμωσης. Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τροφίμων 1990: 427-445 (πλήρες κείμενο)

46. Βασιλάκου ΝΤ, Μόσιαλος Η, Τριχοπούλου Α. Διατροφικές συνήθειες ηλικιωμένων ατόμων που κατοικούν μόνα τους. Μια ανάλυση από τους Οικογενειακούς Προϋπολογισμούς της ΕΣΥΕ. Περιλήψεις ανακοινώσεων του 1ου Πανελληνίου Γεροντολογικού Γηριατρικού Συνεδρίου, σελ. 57. Αθήνα, Δεκέμβριος 1989
 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»