Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr
 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Ιστορικό

Ο Τομέας Υγιεινής της Διατροφής και Βιοχημείας δημιουργήθηκε στην Υγειονομική Σχολή Αθηνών (ΥΣΑ) το 1977. Η ένταξη του συγκεκριμένου αντικειμένου στην ΥΣΑ αρχικά ως μαθήματος Βιοχημείας και Υγιεινής της Θρέψεως με το Βασιλικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στις 7/3/1936 ήταν συνέπεια της αναγνώρισης του ρόλου της Διατροφής στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας του ελληνικού πληθυσμού, καθώς και της ανάγκης για εκπαίδευση και δράση στο χώρο της δημόσιας υγείας. Ο Τομέας Yγιεινής της Διατροφής και Βιοχημείας ανέδειξε την αξία της Μεσογειακής Διατροφής για την προστασία της υγείας του πληθυσμού.

Οι δραστηριότητες του Τομέα είναι κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικές και ερευνητικές. Το ερευνητικό ενδιαφέρον του Τομέα επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν στην καταγραφή των διατροφικών συνηθειών και στην κατάσταση θρέψης του ελληνικού πληθυσμού και στη διερεύνηση των συσχετίσεων διατροφικών (και άλλων παραμέτρων) κυρίως με τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα που διαμορφώνουν το σύγχρονο νοσολογικό φάσμα.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στον ευρύτερο χώρο της δημόσιας υγείας, ο Τομέας έχει δραστηριοποιηθεί στη διατροφική αγωγή με τη δημιουργία και διανομή εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και τη διοργάνωση σειράς σεμιναρίων και διαλέξεων με θέμα την Υγιεινή Διατροφή και την προώθηση της Μεσογειακής Δίαιτας. Ο Τομέας συμμετέχει στην Εθνική Επιτροπή Διατροφικής Πολιτικής.

Στον Τομέα υπάγεται το Κέντρο Κλινικής Χημείας, αντικείμενο του οποίου είναι η εκπαίδευση και η έρευνα σε τομείς σχετικούς με τα θέματα της Κλινικής Χημείας καθώς και σε άλλους τομείς για ωφέλεια της Δημόσιας Υγείας.

Προηγούμενοι Καθηγητές του Τομέα

  • Γεώργιος Ιωακείμογλου        1934-1936
  • Κωνσταντίνος Κυριαζίδης      1936-1938
  • Περικλής Καλογήρου            1951-1968
  • Αντωνία Τριχοπούλου           1977-1999
  • Χρήστος Μαντζώρος             2002-2004
  • Εμμανουήλ Κογεβίνας           2008-2014

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»