Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr
 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Μονογραφίες - Αναφορές

1. Κοτροκόης Κ. Διατροφή & Χημεία Τροφίμων στη Δημόσια Υγεία με στοιχεία Ασφάλειας Τροφίμων. Εκδόσεις Broken Hill. Λευκωσία, 2017 (2η Έκδοση)
2. Κοτροκόης, Κ. και Παπαδογιαννάκης Ε. Διατροφή και Χημεία Τροφίμων στη Δημόσια Υγεία , Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη, Αθήνα, 2009
3. Τριχοπούλου Α. και Βασιλάκου Τ. Διαθεσιμότητα τροφίμων στην Ελλάδα κατ' άτομο 1981/1982 και 1987/1988 (Ελληνικά και Αγγλικά). ISBN 960-85693-0-3. Εθνικό Κέντρο Διατροφής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και Ελληνική Εταιρεία Διατροφής και Τροφίμων. Αθήνα, 1995. Σελ. 184

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»