Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr
 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Βιβλία

Βιβλία
1. Κοτροκόης Κ. Διατροφή & Χημεία Τροφίμων στη Δημόσια Υγεία με στοιχεία Ασφάλειας Τροφίμων. Εκδόσεις Broken Hill. Λευκωσία, 2017 (2η Έκδοση)
2. Κοτροκόης, Κ. και Παπαδογιαννάκης Ε. Διατροφή και Χημεία Τροφίμων στη Δημόσια Υγεία , Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη, Αθήνα, 2009
3. Τριχοπούλου Α. και Βασιλάκου Τ. Διαθεσιμότητα τροφίμων στην Ελλάδα κατ' άτομο 1981/1982 και 1987/1988 (Ελληνικά και Αγγλικά). ISBN 960-85693-0-3. Εθνικό Κέντρο Διατροφής Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και Ελληνική Εταιρεία Διατροφής και Τροφίμων. Αθήνα, 1995. Σελ. 184

Κεφάλαια βιβλίων
1. Μπενέτου Β, Βασιλάκου Τ, Ζαμπέλας Α. Ο μητρικός θηλασμός στο βιβλίο ‘Η Διατροφή στα Στάδια της Ζωής’ (Ζαμπέλας Α, επιμ). Σελ. 85-164. 2η Έκδοση, Ιατρικές Π.Χ. Πασχαλίδης. Αθήνα, 2018
2. Κοτροκόης Κ. Υπολείμματα φυτορποστατευτικών προϊόντων και επικίνδυνων χημικών στα τρόφιμα στο βιβλίο "Δημοσια Υγεία και φυτοπροστατευτικά προίόντα" (Μακρόπουλος Β, ματθόπουλος Δ, επιμ) . Εκδόσεις Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και ασφάλειας τηε εργασίας, Αθήνα, 2013, σελ. 121-190
3. Vassilakou T. The role of nutrition ιn cardiovascular disease and osteoporosis prevention among women στο βιβλίο Prevention, Society, Economy The role of women (Kornarou E, Roumelioti A, eds). Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2012, σελ. 91-120
4. Βασιλάκου Τ. Ο ρόλος της διατροφής στην πρόληψη της νοσηρότητας της γυναίκας στο βιβλίο "Υγεία και Υπηρεσίες Υγείας στον Γυναικείο πληθυσμό" (Ρουμελιώτη Α, Κυριόπουλος Γ, επιμ) . Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008, σελ. 371-4004.
5. Ζαμπέλας Α, Βασιλάκου Τ. Ο μητρικός θηλασμός στο βιβλίο "Διατροφή στα Στάδια της Ζωής" (Ζαμπέλας Α,επιμ). Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. Αθήνα, 2003, Σελ. 63-108.
6. Zαμπέλας Α, Βασιλάκου Τ, Καφάτος Α. Διατροφή στη βρεφική ηλικία στο βιβλίο "Διατροφή στα Στάδια της Ζωής" (Ζαμπέλας Α, επιμ). σελ. 109-169. Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. Αθήνα, 2003
7. Yannakoulia M. - Vassilakou T. Dietary constituents of the Meditarranean Diet: Alcoholic beverages στο βιβλίο "The Meditarranean Diet" (Matalas AL, Zampelas A, Stavrinos V, Volinsky I, eds). CRC Press, Boca Raton, USA, 2001, pp. 181-201
8. Βαλαώρα Α, Βασιλάκου Τ, Δημητρόπουλος Γ, Κανέλλου Α, Μητάκος Δ, Σώκου Κ, Ωρολογά Α. Σεμινάρια Αγωγής Υγείας για δασκάλους και νηπιαγωγούς: Ομάδα εργασίας 3- Εκπαιδευτικό υλικό στο Βοήθημα για την οργάνωση ομάδων εργασίας σε θέματα αγωγής υγείας (Τριχοπούλου Α. και Λάγιου Π, Επιμ). Αθήνα, Ερευνητικό και Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Διατροφής, Υγειονομική Σχολή Αθηνών, 1993: 41-61

 

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»