Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Ιστορικό

Ο Τομέας Δημόσιας Υγείας (Δημόσιας & Διοικητικής Υγιεινής) ιδρύθηκε το 1931, με την έναρξη λειτουργίας της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών, με στόχο την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης, πρόληψης ασθενειών και την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης για τη διατήρηση της υγείας, τόσο σε ατομικό όσο και σε πληθυσμιακό επίπεδο, καθώς και τη δημιουργία νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη των σχετικών δημόσιων υπηρεσιών υγείας.

Σήμερα, ο Τομέας - σε συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς (Π.Ο.Υ., Ε.Ε., Συμ-βούλιο Ευρώπης) δραστηριοποιείται σε θέματα πολιτικής υγείας, προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ασθένειες που σχετίζονται με την συμπεριφορά, με λοιμώδη νοσή-ματα, με τις επιδημιολογικές εξελίξεις σε ειδικά θέματα Δημόσιας Υγείας, καθώς επίσης και με την επιστημονική έρευνα σε σχετικά θέματα Δημόσιας Υγείας και την οργάνωση σεμιναρίων για ενημέρωση και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας.

Το 1990 ο Τομέας, επιθυμώντας να συμβαδίζει με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, εισήγαγε σε συστηματική βάση το γνωστικό αντικείμενο του Δικαίου Υγείας και Βιοηθικής με αντίστοιχες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.

 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»