Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr
 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Ιστορικό

Ο Τομέας Κτηνιατρικής ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 1233/81 στα πλαίσια της διερεύνησης της διεπιστημονικής προσέγγισης των θεμάτων Δημόσιας Υγείας. Με το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα διευρύνθηκαν τα αντικείμενα της Σχολής, γεγονός πρωτοποριακό καθόσο σήμερα πλέον η διεθνής τάση για τη Δημόσια Υγεία τείνει στην εφαρμογή του δόγματος «Μία Υγεία – Ενιαία Ιατρική».
Η Κτηνιατρική Επιστήμη πέραν των άλλων κυρίως στοχεύει στην παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίμων Ζωϊκής Προελεύσεως καθώς και στην πρόληψη νοσημάτων του ανθρώπου που εκπορεύονται από τα ζώα (Ζωοανθρωπονόσοι). Με άλλα λόγια ένα μεγάλο μέρος της Κτηνιατρικής εκπαίδευσης και έρευνας σχετίζεται με αυτό που είθισται να αποκαλείται εξυγίανση του Βιολογικού μας περιβάλλοντος – Προληπτική Ιατρική.
Με βάση και τα παραπάνω ο Τομέας Κτηνιατρικής παρέχει στους Σπουδαστές δύο εξαμηνιαία μαθήματα που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες οι οποίες σχετίζονται με ότι ονομάζουμε «σχέσεις ανθρώπου με τα ζώα» στο σύγχρονο αστικοποιημένο περιβάλλον διαβίωσης καθώς ανάπτυξη και επιμέρους σχετικά θέματα που η επικαιρότητα επιβάλλει.
 
 
Γνωστικό αντικείμενο του Τομέα

Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα περιλαμβάνει:
 
  • Εξοικείωση με την Κτηνιατρική Δημόσια Υγεία
  • Συνθήκες εκτροφής, ζωοστάσια, λύματα
  • Αιτιολογία, Επιζωοτιολογία και πρόληψη των Ζωοανθρωπονόσων
  • Συχνότητα και προγράμματα ελέγχου – εκκρίζωσης των Ζωοανθρωπονόσων, κόστος – όφελος
  • Σπουδαιότερες κατηγορίες τροφίμων ζωϊκής προέλευσης, παραγωγή – διακίνηση αυτών.
  • Νοσολογικές καταστάσεις που απορρέουν από τα τρόφιμα.
  • Συστήματα ελέγχου και αρμόδιες υπηρεσίες.
     

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»