Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

Διεθνείς δημοσιεύσεις (από το 2000 εως τον Φεβρουάριο  2017)


74. Grundmann H, Glasner C, Albiger B, Aanensen DM, Tomlinson CT, Andrasević AT Cantón R, Carmeli Y, Friedrich AW, Giske CG, Glupczynski Y, Gniadkowski M, Livermore DM, Nordmann P, Poirel L, Rossolini GM, Seifert H, Vatopoulos A, Walsh T, Woodford N, Monnet DL; European Survey of Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE) Occurrence of carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli in the European survey of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE): a prospective, multinational study. Lancet Infect Dis. 2017;17:153-163

73. Papagiannitsis CC, Di Pilato V, Giani T, Giakkoupi P, Riccobono E, Landini G, Miriagou V, Vatopoulos AC, Rossolini GM. Characterization of KPC-encoding plasmids from two endemic settings, Greece and Italy. J Antimicrob Chemother.2016;71:2824-30

72.Mandilara G, Mellou K, Karadimas K, Georgalis L, Polemis M, Georgakopoulou T, Vatopoulos A. An outbreak of a possibly new Salmonella enterica subspecies enterica serovar with the antigenic formula 11:z41:e,n,z15, Greece, March to May 2016: preliminary results. Euro Surveill. 2016 Jun 23;21(25). doi: 10.2807/1560-7917.ES.2016.21.25.30265

71. Katsiaflaka A, Pournaras S, Kristo I, Mouchtouri VA, Kyritsi M, Velonakis E, Vatopoulos AC, Hadjichristodoulou C. Epidemiological Investigation of Legionella pneumophila Serogroup 2 to 14 Isolates from Water Samples by Amplified Fragment Length Polymorphism and Sequence-Based Typing and Detection of Virulence Traits. Appl Environ Microbiol. 2016;82:6102-6108

70.Georgakopoulou T, Mandilara G, Mellou K, Tryfinopoulou K, Chrisostomou A,Lillakou H, Hadjichristodoulou C, Vatopoulos A. Resistant Shigella strains in refugees, August-October 2015, Greece. Epidemiol Infect. 2016; 16:1-5

69. Aqel AA, Giakkoupi P, Alzoubi H, Masalha I, Ellington MJ, Vatopoulos A. Detection of OXA-48-like and NDM carbapenemases producing Klebsiella pneumoniae in Jordan: A pilot study. J Infect Public Health. 2016 Mar 15. pii: S1876-0341(16)00038-1

68. Papadopoulos T, Petridou E, Zdragas A, Mandilara G, Nair S, Peters T, Chattaway M, de Pinna E, Passiotou M, Vatopoulos A. Comparative study of all Salmonella enterica serovar Enteritidis strains isolated from food and food animals in Greece from 2008 to 2010 with clinical isolates. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2016;35:741-6

67. Papagiannitsis CC, Dolejska M, Izdebski R, Giakkoupi P, Skálová A, Chudějová K, Dobiasova H, Vatopoulos AC, Derde LP, Bonten MJ, Gniadkowski M, Hrabák J. Characterisation of IncA/C2 plasmids carrying an In416-like integron with the blaVIM-19 gene from Klebsiella pneumoniae ST383 of Greek origin. Int J Antimicrob Agents. 2016;47:158-62

66. Giakkoupi P, Tryfinopoulou K, Polemis M, Pappa O, Miriagou V, Vatopoulos A. Circulation of a multiresistant, conjugative, IncA/C plasmid within the nosocomial Providencia stuartii population in the Athens area. Diagn Microbiol Infect Dis. 2015;82:62-4.

65. Papadopoulos T, Petridou E, Zdragas A, Nair S, Peters T, de Pinna E, Mandilara, G, Passiotou M, Vatopoulos A. Phenotypic and molecular characterization of multidrug-resistant Salmonella enterica serovar Hadar in Greece, from 2007 to 2010. Clin Microbiol Infect. 2015;21:149.e1-4. doi: 10.1016/j.cmi.2014.09.016. Epub 2014 Oct 13.

64. Adler A, Khabra E, Chmelnitsky I, Giakkoupi P, Vatopoulos A, Mathers AJ, Yeh AJ, Sifri CD, De Angelis G, Tacconelli E, Villegas MV, Quinn J, Carmeli Y. Development and validation of a multiplex PCR assay for identification of the epidemic ST-258/512 KPC-producing Klebsiella pneumoniae clone. Diagn Microbiol Infect Dis. 2014;78:12-5.

63. Cannatelli A, Giani T, D'Andrea MM, Di Pilato V, Arena F, Conte V, Tryfinopoulou K, Vatopoulos A, Rossolini GM; COLGRIT Study Group. MgrB inactivation is a common mechanism of colistin resistance in KPC-producing Klebsiella pneumoniae of clinical origin. Antimicrob Agents Chemother. 2014;58:5696-703.

62. Giakkoupi P, Tryfinopoulou K, Kontopidou F, Tsonou P, Golegou T, Souki H, Tzouvelekis L, Miriagou V, Vatopoulos A. Emergence of NDM-producing Klebsiella pneumoniae in Greece. Diagn Microbiol Infect Dis. 2013;7:382-4.

61. Mellou K, Sideroglou T, Kallimani A, Potamiti-Komi M, Pervanidou D, Lillakou E, Georgakopoulou T, Mandilara G, Lambiri M, Vatopoulos A, Hadjichristodoulou C. Evaluation of underreporting of salmonellosis and shigellosis hospitalised cases in Greece, 2011: results of a capture-recapture study and a hospital registry review. BMC Public Health. 2013;13:875.

60. Katsiari M, Roussou Z, Tryfinopoulou K, Vatopoulos A, Platsouka E, Maguina A.Burkholderia cenocepacia bacteremia without respiratory colonization in an adult intensive care unit: epidemiological and molecular investigation of an outbreak. Hippokratia. 2012;16:317-23.

59. Papagiannitsis CC, Giakkoupi P, Kotsakis SD, Tzelepi E, Tzouvelekis LS,Vatopoulos AC, Miriagou V. OmpK35 and OmpK36 porin variants associated with specific sequence types of Klebsiella pneumoniae. J Chemother. 2013;25: 250-4

58. Maltezou HC, Papacharalambous E, Tryfinopoulou K, Ftika L, Maragos A, Kyriakeli G, Katerelos P, Trakateli C, Polemis M, Roilides E, Vatopoulos A,Nikolaidis N. Outbreak of pan-susceptible Klebsiella pneumoniae in a neonatalintensive care unit. Scand J Infect Dis. 2013 Aug 1.In Press

57. Glasner C, Albiger B, Buist G, Tambić Andrasević A, Canton R, Carmeli Y,Friedrich AW, Giske CG, Glupczynski Y, niadkowski M, Livermore DM, Nordmann P,Poirel L, Rossolini GM, Seifert H, Vatopoulos A, Walsh T, Woodford N, Donker T,Monnet DL, Grundmann H; European Survey on Carbapenemase-Producing
Enterobacteriaceae (EuSCAPE) Working Group. Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Europe: a survey among national experts from 39 countries, February 2013. Euro Surveill. 2013 Jul 11;18(28). doi:pii: 20525.

56.  Mandilara G, Lambiri M, Polemis M, Passiotou M, Vatopoulos A. Phenotypic and  molecular characterisation of multiresistant monophasic Salmonella Typhimurium (1,4,[5],12:i:-) in Greece, 2006 to 2011. Euro Surveill. 2013 May 30;18(22). doi:pii: 20496.

55:  Papagiannitsis CC, Miriagou V, Giakkoupi P, Tzouvelekis LS, Vatopoulos AC. Characterization of pKP1780, a novel IncR plasmid from the emerging Klebsiella pneumoniae ST147, encoding the VIM-1 metallo-β-lactamase. J Antimicrob Chemother. 2013;68:2259-62

54.  Hasan CM, Turlej-Rogacka A, Vatopoulos AC, Giakkoupi P, MaΓΆtallah M, Giske CG. Dissemination of bla(VIM) in Greece at the peak of the epidemic of 2005-2006: clonal expansion of Klebsiella pneumoniae clonal complex 147. Clin Microbiol Infect. 2013 In press

53.  Papagiannitsis CC, Miriagou V, Giakkoupi P, Tzouvelekis LS, Vatopoulos AC.Characterization of pKP1433, a Novel KPC-2-Encoding Plasmid from Klebsiellapneumoniae ST340. Antimicrob Agents Chemother. 2013;57:3427-9

52.  Karageorgopoulos DE, Maraki S, Vatopoulos AC, Samonis G, Schito GC, Falagas ME. Antimicrobial activity of prulifloxacin in comparison with other fluoroquinolones against community-acquired urinary and respiratory pathogens isolated in Greece. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2013 May 19. In press

51.  Antoniadou A, Kanellakopoulou K, Kanellopoulou M, Polemis M, Koratzanis G, Papademetriou E, Poulakou G, Giannitsioti E, Souli M, Vatopoulos A, Giamarellou H. Impact of a hospital-wide antibiotic restriction policy program on the resistance rates of nosocomial Gram-negative bacteria. Scand J Infect Dis. 2013;45:438-45

50. Pappa O, Mandilara G, Vatopoulos A, Mavridou A. Typing of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from Greek water samples by three typing methods: serotyping, Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) and Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE). Water Sci Technol. 2013;67:1380-8.

49. Papagiannitsis CC, Miriagou V, Kotsakis SD, Tzelepi E, Vatopoulos AC, Petinaki E, Tzouvelekis LS. Characterization of a transmissible plasmid encoding VEB-1 and VIM-1 in Proteus mirabilis. Antimicrob Agents Chemother. 2012;56:4024-5.

48.  Maini R, Naik F, Harrison Tg, Mentasti M, Spala G, Velonakis E, Hadjichristodoulou C, de Jong B, Vatopoulos A, Phin N. Travel-associated Legionnaires disease in residents from England and Wales travelling to Corfu, Greece, August to October 2011. Euro Surveill. 2012 Aug 9;17(32). doi:pii: 20240

47.  Maltezou HC, Pappa O, Nikolopoulos G, Ftika L, Maragos A, Kaitsa H,Protonotariou E, Diza E, Georgiadis N, Vatopoulos A, Nicolaidis P. Post‒cataract surgery endophthalmitis outbreak caused by multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa. Am J Infect Control. 2012 Feb;40:75-7.

46.  Gerokomou V, Voidarou C, Vatopoulos A, Velonakis E, Rozos G, Alexopoulos A,Plessas S, Stavropoulou E, Bezirtzoglou E, Demertzis PG, Akrida-Demertzi K. Physical, chemical and microbiological quality of ice used to cool drinks and foods in Greece and its public health implications. Anaerobe. 2011;17:351-3

45.  Velonakis E, Karanika M, Mouchtouri V, Thanasias E, Katsiaflaka A, Vatopoulos A, Hadjichristodoulou C. Decreasing trend of Legionella isolation in a long-term microbial monitoring program in Greek hospitals. Int J Environ Health Res. 2011 Int J Environ Health Res. 2012;22:197-209

44.  Papagiannitsis CC, Tryfinopoulou K, Giakkoupi P, Pappa O, Polemis M, TzelepiE, Tzouvelekis LS; Carbapenemase Study Group, Vatopoulos AC. Diversity of acquired β-lactamases amongst Klebsiella pneumoniae in Greek hospitals. Int J Antimicrob Agents. 2012;39:178-80

43.  Maltezou HC, Tryfinopoulou K, Katerelos P, Ftika L, Pappa O, Tseroni M, Kostis E, Kostalos C, Prifti H, Tzanetou K, Vatopoulos A. Consecutive Serratia marcescens multiclone outbreaks in a neonatal intensive care unit. Am J Infect Control. 2012;40:637-42

42.  Papagiannitsis CC, Kotsakis SD, Petinaki E, Vatopoulos AC, Tzelepi E, Miriagou V, Tzouvelekis LS. Characterization of Metallo-{beta}-Lactamase VIM-27, an A57S Mutant of VIM-1 Associated with Klebsiella pneumoniae ST147. Antimicrob Agents Chemother.2011;55:3570-2.

41.  Giakkoupi P, Papagiannitsis CC, Miriagou V, Pappa O, Polemis M, Tryfinopoulou K, Tzouvelekis LS, Vatopoulos AC. An update of the evolving epidemic ofblaKPC-2-carrying Klebsiella pneumoniae in Greece (2009-10). J Antimicrob Chemother. 2011 Jul;66(7):1510-31

40. Barbier F, Ruppé E, Giakkoupi P, Wildenberg L, Lucet J, Vatopoulos A, Wolff M, Andremont A. Genesis of a KPC-producing Klebsiella pneumoniae after in vivo transfer from an imported Greek strain. Euro Surveill. 2010 Jan 7;15(1). pii: 19457.

39. Miriagou V, Cornaglia G, Edelstein M, Galani I, Giske CG, Gniadkowski M, Malamou-Lada E, Martinez-Martinez L, Navarro F, Nordmann P, Peixe L, Pournaras S, Rossolini GM, Tsakris A, Vatopoulos A, Cantón R. Acquired carbapenemases in Gram-negative bacterial pathogens: detection and surveillance issues. Clin Microbiol Infect. 2010;16:112-22.

38.  Papagiannitsis CC, Giakkoupi P, Vatopoulos AC, Tryfinopoulou K, Miriagou V, Tzouvelekis LS. Emergence of Klebsiella pneumoniae of a novel sequence type (ST383) producing VIM-4, KPC-2 and CMY-4 β-lactamases. Int J Antimicrob Agents. 2010;36:573-4

37.  Grundmann H, Livermore DM, Giske CG, Canton R, Rossolini GM, Campos J, Vatopoulos A, Gniadkowski M, Toth A, Pfeifer Y, Jarlier V, Carmeli Y; CNSE Working Group. Carbapenem-non-susceptible Enterobacteriaceae in Europe: conclusions from a meeting of national experts. Euro Surveill. 2010 Nov 18;15(46). pii: 19711.

36.  Miriagou V, Cornaglia G, Edelstein M, Galani I, Giske CG, Gniadkowski M, Malamou-Lada E, Martinez-Martinez L, Navarro F, Nordmann P, Peixe L, Pournaras S, Rossolini GM, Tsakris A, Vatopoulos A, Cantón R. Acquired carbapenemases in Gram-negative bacterial pathogens: detection and surveillance issues. Clin Microbiol Infect. 2010;16:112-22

35.  Barbier F, Ruppé E, Giakkoupi P, Wildenberg L, Lucet J, Vatopoulos A, Wolff M, Andremont A. Genesis of a KPC-producing Klebsiella pneumoniae after in vivo transfer from an imported Greek strain. Euro Surveill. 2010 Jan 7;15(1). pii: 19457.

34.  Velonakis EN, Kiousi IM, Koutis C, Papadogiannakis E, Babatsikou F, Vatopoulos A. First isolation of Legionella species, including L. pneumophila serogroup 1, in Greek potting soils: possible importance for public health. Clin Microbiol Infect. 2010;16:763-6.

33.  Giakkoupi P, Pappa O, Polemis M, Vatopoulos AC, Miriagou V, Zioga A, Papagiannitsis CC, Tzouvelekis LS. Emerging Klebsiella pneumoniae Co-Producing KPC-2 and VIM-1 Carbapenemases VIM-1 Carbapenemases. Antimicrob Agents Chemother, 2009 ;53:4048-50

32.  Maltezou HC, Vourli S, Katerelos P, Maragos A, Kotsalidou S, Remoudaki E,Papadimitriou T, Vatopoulos AC. Panton-Valentine leukocidin-positive methicillin-resistant Staphylococcus aureus outbreak among healthcare workers in a long-term care facility. Int J Infect Dis. 2009 Nov;13(6):e401-6

31.  Giakoupi P, Maltezou H, Polemis M, Pappa O, Saroglou G, Vatopoulos A; Greek System for the Surveillance of Antimicrobial Resistance. KPC-2-producing Klebsiella pneumoniae infections in Greek hospitals are mainly du
e to a hyperepidemic clone. Euro Surveill. 2009 May 28;14(21). pii: 19218

30.  Vourli S, Vagiakou H, Ganteris G, Orfanidou M, Polemis M, Vatopoulos A,Malamou-Ladas H. High rates of ommunity-acquired, Panton-Valentine leukocidin(PVL)- positive methicillin-resistant S. aureus (MRSA) infections in adult outpatients in Greece. Euro Surveill. 2009 Jan 15;14(2). pii: 19089.

29. Maltezou HC, Giakkoupi P, Maragos A, Bolikas M, Raftopoulos V, Papahatzaki H, Vrouhos G, Liakou V, Vatopoulos AC. Outbreak of infections due to KPC-2-producing Klebsiella pneumoniae in a hospital in Crete (Greece). J Infect. 2009 Mar; 58:213-9.

28. Giakkoupi P, Vourli S, Vatopoulos AC, Kanellopoulou M, Papafrangas E, Raitsiu  A multiresistant Klebsiella pneumoniae clinical isolate carrying both CTX-M-15and VIM-1 beta-lactamases, harboured by different plasmids.Int J Antimicrob Agents. 2009;33:191-2

27   .Giakkoupi P, Vourli S, Polemis M, Kalapothaki V, Tzouvelekis LS, Vatopoulos AC.Supplementation of Growth Media with Zn2+ Facilitates Detection of VIM-2-Producing Pseudomonas aeruginosa. J Clin Microbiol.2008;46:1568-9

26 . Vatopoulos A. High rates of metallo-beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae in Greece - a review of the current evidence  Euro Surveill 2008;13(4)

25.   Falagas ME, Polemis M, Alexiou VG, Marini-Mastrogiannaki A, Kremastinou J, Vatopoulos AC. Antimicrobial resistance of Esherichia coli urinary isolates from primary care patients in Greece. Med Sci Monit. 2008 Feb;1435.  Mouchtouri V, Velonakis E, Tsakalof A, Kapoula C, Goutziana G, Vatopoulos A, Kremastinou J, Hadjichristodoulou C. Risk factors for contamination of hotel water distribution systems by Legionella  species. Appl Environ Microbiol. 2007;73:1489-92.

24.  Papadogiannakis E, Perimeni D, Velonakis E, Kontos V, Vatopoulos A.  Providencia stuartii infection in a dog with severe skin ulceration and cellulitis. J Small Anim Pract. 2007;48:343-5.

23. Falagas ME, Mourtzoukou EG, Polemis M, Vatopoulos AC; Greek System for Surveillance of Antimicrobial Resistance.  Trends in antimicrobial resistance of Acinetobacter baumannii clinical isolates from hospitalised patients in Greece and treatment implications. Clin Microbiol Infect. 2007;13:816-9.

22.  Balis E, Diacaki C, Tselioti P, Perimeni D, Vourli S, Vatopoulos A, Giamarellou H, Prekates A. Community-Acquired Pneumonia and Bacteremia Due to Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Carrying Panton-Valentine-Leukocidin Gene in Greece: Two Case Reports and Literature Review. J Chemother. 2007;19:703-8.

21.  Cornaglia G, Akova M, Amicosante G, Canton R, Cauda R, Docquier JD,Edelstein M, Frere JM, Fuzi M, Galleni M, Giamarellou H, Gniadkowski M, Koncan R, Libisch B, Luzzaro F, Miriagou V, Navarro F, Nordmann P, Pagani L, Peixe L,Poirel L, Souli M, Tacconelli E, Vatopoulos A, Rossolini GM; on behalf of the ESCMID Study Group for Antimicrobial Resistance Surveillance (ESGARS).Metallo-beta-lactamases as emerging resistance determinants in Gram-negative pathogens: open issues.Int J Antimicrob Agents. 2007 . 2007;29 :380-8

20.  Velonakis EN, Uldum SA, Giakoupi P, Loukoussias S, Nielsen SS, Spala G,Vatopoulos A. Typing of Legionella isolates during an pidemiological investigation can be helpful but also misleading: an example from Greece.Euro Surveill. 200611:E060824.4.

19.   Mandilara GD, Smeti EM, Mavridou AT, Lambiri MP, Vatopoulos AC, Rigas FP.Correlation between bacterial indicators and bacteriophages in sewage and sludge. FEMS Microbiol Lett.2006 263:119-26.

18.  Loli A, Tzouvelekis LS, Tzelepi E, Carattoli A, Vatopoulos AC, Tassios PT,Miriagou V.Sources of diversity of carbapenem resistance levels in Klebsiella pneumoniae carrying blaVIM-1.J Antimicrob Chemother. 2006; 58:669-72.

17.  Vourli S, Tsorlini H, Katsifa H, Polemis M, Tzouvelekis LS, Kontodimou A, Vatopoulos AC (2006): Emergence of Proteus mirabilis carrying the bla metallo-beta-lactamase gene. Clin Microbiol Infect.; 12:691-4.

16.  Mandilara G, Mavridou A, Lambiri M, Vatopoulos A, Rigas F (2006). The use of bacteriophages for monitoring the microbiological quality of sewage sludge. Environ Technol.;27:367-75.

15.  Halatsi K, Oikonomou I, Lambiri M, Mandilara G, Vatopoulos A, Kyriacou A (2006). PCR detection of Salmonella spp. using primers targeting the quorum sensing gene sdiA. FEMS Microbiol Lett.;259:201-7.

14.  Hadjichristodoulou C, Goutziana G, Mouchtouri V, Kapoula C, Konstantinidis A, Velonakis E, Vatopoulos A, Kremastinou J (2006). Evaluation of standardized scored inspections for Legionnaires' disease prevention, during the  Athens 2004 Olympics. Epidemiol Infect.; 28:1-8.

13.  Giakkoupi P, -Andrasevic A., S. Vourli, J. Skrlinc, S. Sestan-Crnek,L. S. Tzouvelekis, A. C. Vatopoulos (2006) Transferable DHA-1 cephalosporinase in Escherichia coli Int J Antimicrob Agents Int J Antimicrob Agents; 27:77-80.

12.  Mountricha A, Platsouka E, Pappas C, Vourli S, Velonakis E, Hadjiconstantinou V, Vatopoulos A, Paniara O (2006). S. aureus nasal carriage among hemodialysis (HD) patients Clin Nephrol.;65:229-30.

11.  Chatzipanagiotou S, Ioannidou V, Ioannidis A, Nicolaou C, Papavasileiou E, Chaniotaki S, Vatopoulos A, Tzouvelekis L, Legakis NJ (2005). Absence of the plasmid-mediated quinolone resistance qnrA gene among Campylobacter jejuni clinical isolates from Greece. Int J Antimicrob Agents. 26:261-2.

10.  Vourli S, Perimeni D, Makri A, Polemis M, Voyiatzi A, Vatopoulos A (2005). Community acquired MRSA infections in a paediatric population in Greece.Euro Surveill. 10:78-9.

9.  Politi L, Tassios PT, Lambiri M, Kansouzidou A, Pasiotou M, Vatopoulos AC, Mellou K, Legakis NJ, Tzouvelekis LS (2005). Repeated occurrence of diverse extended-spectrum beta-lactamases in minor serotypes of food-borne Salmonella enterica subsp. enterica. J Clin Microbiol. 43:3453-6

8.  Giakkoupi P, Tzouvelekis LS, Daikos GL, Miriagou V, Petrikkos G, Legakis NJ, Vatopoulos AC (2005).  Discrepancies and interpretation problems in susceptibility testing of VIM-1-producing Klebsiella pneumoniae isolates. J Clin Microbiol. 43:494-6.

7.  Vourli S, Giakkoupi P, Miriagou V, Tzelepi E, Vatopoulos AC, Tzouvelekis LS (2004). Novel GES/IBC extended-spectrum beta-lactamase variants with carbapenemase activity in clinical enterobacteria. FEMS Microbiol Lett. 15;234:209-13.

6,  Miriagou V, Tzouvelekis LS, Villa L, Lebessi E, Vatopoulos AC, Carattoli A,Tzelepi E (2004). CMY-13, a novel inducible cephalosporinase encoded by an Escherichia coli plasmid.Antimicrob Agents Chemother.; 48:3172-4.

5.  Chaniotaki S, Giakouppi P, Tzouvelekis LS, Panagiotakos D, Kozanitou M, Petrikkos G, Avlami A, the WHONET Study Group and Vatopoulos AC (2004) Quinolone resistance among Escherichia coli strains from community-acquired urinary tract infections in Greece. Clin. Microbiol Infect; 10: 75-78.

4.  .Contreras-Coll N, Lucena F, Mooijman K, Havelaar A, Pierz V, Boque M, Gawler A, Holler C, Lambiri M, Mirolo G, Moreno B, Niemi M, Sommer R, Valentin B, Wiedenmann A, Young V, Jofre J (2002).  Occurrence and levels of indicator bacteriophages in bathing waters throughout Europe. Water Res.;36:4963-74.

3.   Velonakis EN, Markogiannakis A, Kondili L, Varjioti E, Mahera Z, Dedouli E, Karaitianou A, Vakalis N, Bethimouti K (2001).  Evolution of antibiotic resistance of non-typhoidal salmonellae in Greece during 1990-97.Euro Surveill; 6:117-20.

2.  Mavridou A, Kouloubis P, Vassalou E, Rigas F, Vakalis N.  Microbiological quality of sewage sludge in Greece disposed for agricultural use. Int J Environ Health Res. 2001;11:275-9.

1.  Tassios PT, Chadjichristodoulou C, Lambiri M, Kansouzidou-Kanakoudi A, Sarandopoulou Z, Kourea-Kremastinou J, Tzouvelekis LS, Legakis NJ (2000).  Molecular yping of multidrug-resistant Salmonella Blockley outbreak isolates from Greece.Emerg Infect Dis.;6:60-4.

 

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»