Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Ο Τομέας της Εφαρμοσμένης στην Δημόσια Υγεία Μικροβιολογίας (Public Health Microbiology) ιδρύθηκε το 1931, με την έναρξη της λειτουργίας της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών και στόχο την εξειδικευμένη συνδρομή της Ιατρικής Μικροβιολογίας στα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας που αντιμετώπιζε ο ελληνικός πληθυσμός. 

Ο τομέας είχε την τύχη να διευθύνεται από διεθνούς φήμης Ιατρούς Μικροβιολόγους περιλαμβανομένων των Π. Βασιλιάδη και Ι. Παπαδάκη
 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»