Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Τομέας συμμετέχει στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας με το εξαμηνιαίο μάθημα «Μικροβιολογία της Δημόσιας Υγείας».

Το Μάθημα περιλαμβάνει 13 τρίωρες διαλέξεις:
1. Εισαγωγή στην Μικροβιολογία της Δημόσιας Υγείας
1.1. Ορισμός, Βασικές Αρχές.
1.2. Βασικές Αρχές Ταξινόμησης των Μικροοργανισμών.
1.3. Βασικές αρχές Παθογένειας και Επδημιολογίας.
1.4. Βασικές αρχές Μοριακής Βιολογίας.

2. Νοσοκομειακές Λοιμώξεις
2.1. Αίτια Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
2.2. Τρόποι Διασποράς.
2.3 Εργαστηριακή Προσέγγιση

3. Αερογενώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα.
3.1. Γρίππη
3.2. Φυματίωση
3.3. Πνευμονιόκοκκος

4. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα.
4.1. Σύφιλη.
4.2. Βλενόρροια.
4.3. Ηπατίτιδες.
4.4. Άλλα.

5. Η Ανοσιακή Απάντηση - Βασικές αρχές των Εμβολίων

6. Μικροβιακή Αντοχή.
6.1. Μικροβιολογία
6.2. Μηχανισμοί Αντοχής
6.3. Επιδημιολογία
6.4. Η κατάσταση στην Ελλάδα
Τρόποι αντιμετώπισης

7. Περιβαλλοντική Μικροβιολογία.
7.1. Βασικές αρχές - Τρόποι Μετάδοσης - Οικολογικές Φωλiές - Νομοθεσία - Εργαστηριακή προσέγγιση.
7.2. Λύματα
7.3. Ύδρευση
7.4. Τρόφιμα
7.5. Αέρας
Νοσοκομειακά Απορρίματα

8. Τροφιμογενείς Λοιμώξεις Ι.
8.1. Μικρόβια αίτια τροφιμογενών λοιμώξεων
8.2. Παθογένεια
8.3. Διάγνωση - Ανίχνευση στα τρόφιμα

9. Τροφιμογενείς Λοιμώξεις ΙΙ.
9.1. Επιδημιολογία - Τυποποίηση.
9.1.1. Σαλμονέλλες -Σιγκέλλες
9.1.2. Ε. coli O157:H7, Campylobacter
9.1.3. Clostridia - S. aureus, Βάκιλλοι,
9.1.4. Iοί

10. Υδατογενείς Λοιμώξεις Ι
10.1. Μικροβιολογία
10.2. Επιδημιολογία

11. Υδατογενείς Λοιμώξεις ΙΙ
11.1. Ανίχνευση στο περιβάλλον

12. Βιοτρομοκρατία.
12.1. Άνθρακας
12.2. Άλλα αίτια Βιοτρομοκρατίας
12.3. Επίδειξη Εργαστηρίου Ρ3


13. Οργάνωση Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας
13.1. - Διαπίστευση


Επίσης ο Τομέας μετέχει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία» που πραγματοποιείται από την ΕΣΔΥ σε συνεργασία με τα ΤΕΙ Αθηνών, με το μάθημα «Μικροβιολογία και Υγιεινή Νοσοκομείων».


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»