Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Τομέας Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής

 

 Το έργο του Τομέα Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας μοιράζεται σε δυο κατηγορίες δραστηριοτήτων: Τις εκπαιδευτικές, με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα Δημογραφίας, Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας στη Δημόσια Υγεία και τις ερευνητικές που αφορούν στο σχεδιασμό συλλογή και αξιοποίηση επιδημιολογικών δεδομένων λοιμωδών και χρόνιων νοσημάτων με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων για λήψη μέτρων πρόληψης σε επίπεδο Δημόσιας Υγείας.

Αναλυτικότερα ο Τομέας στοχεύει στην απόκτηση δεξιότητας:
• Στη συλλογή, ανάλυση , παρουσίαση, ερμηνεία δεδομένων επιδημιολογικής έρευνας
• Στην επιδημιολογική διερεύνηση λοιμωδών νοσημάτων, στην ανεύρεση υπεύθυνων μηχανισμών διασποράς της νόσου από την πηγή στον ευαίσθητο πληθυσμό με σκοπό τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο της επέκτασής της
• Στη χρησιμοποίηση δημογραφικών δεδομένων με σκοπό την αξιοποίησή τους στον καθορισμό προτεραιοτήτων παρέμβασης και πρόληψης.
• Στην τεκμηρίωση και στήριξη της λογικής των επιχειρημάτων κατά τη σύνταξη μελέτης που εκθέτει τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και τα πιθανά προτεινόμενα μέτρα για την επίλυση προβλημάτων υγείας.

Στον Τομέα λειτουργεί το Κέντρο Αναφοράς AIDS Νοτιοδυτικής Ελλάδας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ με άρτια οργανωμένο σύγχρονο εργαστήριο με εξειδικευμένο εξοπλισμό.

 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»