Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας

 

Οι σύγχρονες δημογραφικές, τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις επιτάσσουν την βελτίωση της οργάνωσης και διοίκησης των συστημάτων υγείας και την αύξηση της προσβασιμότητας, αποτελεσματικότητας, ποιότητας και αποδοτικότητας. Υπό αυτό το πρίσμα η έρευνα και η διδασκαλία στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών υγείας αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ο Τομέας της Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας έχει, από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του, επιτελέσει σημαντικό και αξιόλογο έργο στην υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στο συναφές αντικείμενο. Παράλληλα με την παροχή τεκμηριωμένης συμβουλευτικής υποστήριξης προς διαφόρους επιτελικούς φορείς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό έχει συμβάλει σημαντικά , στην διαμόρφωση πολιτικών και μέτρων που αφορούν την καλύτερη διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών Υγείας.

Στις παρούσες σελίδες θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Τομέα, το επιστημονικό του προσωπικό, τους εξωτερικούς συνεργάτες, τα εκπαιδευτικά, συμβουλευτικά και ερευνητικά προγράμματα, τις συνεργασίες και θα ενημερωθείτε για επιμέρους επίκαιρα θέματα.

Με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στον ανανεωμένο διαδικτυακό χώρο του Τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας.Νικόλαος Μανιαδάκης
Καθηγητής & Διευθυντής Τομέα
 


 


  

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»