Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Τομέας Μικροβιολογίας της Δημόσιας Υγείας


Αντικείμενο του τομέα

Η Μικροβιολογία της Δημόσιας Υγείας (Public Health Microbiology) αποτελεί κλάδο της Ιατρικής Μικροβιολογίας.

Η Μικροβιολογία της Δημόσιας Υγείας διερευνά τις ιδιότητες των μικροοργανισμών που σχετίζονται με την διασπορά τους στους ανθρώπινους πληθυσμούς αλλά και στα διάφορα είδη ζώων, και στο περιβάλλον, ενώ αναπτύσσει και χρησιμοποιεί τις κατάλληλες προς τούτο εργαστηριακές τεχνικές.

Έτσι και σε αντίθεση με την Κλινική Μικροβιολογία που απαντά σε ερωτήματα όπως: Πάσχει ο συγκεκριμένος ασθενής από λοίμωξη; ποιο είναι το (μικροβιακό) αίτιο της συγκεκριμένης λοίμωξης; πώς θα θεραπευθεί ο (συγκεκριμένος) ασθενής; αντικείμενο της Μικροβιολογίας της Δ Υγείας είναι η απάντηση σε ερωτήματα όπως: Από πού προέρχεται ο μικροοργανισμός; Πώς διεσπάρη; Υπάρχει πηγή στο περιβάλλον; Είναι το συγκεκριμένο κρούσμα μέρος μιας επιδημίας; Πώς θα προληφθεί η λοίμωξη;

Η Μικροβιολογία της Δημόσιας Υγείας μελετά λοιπόν τους μικροοργανισμούς που προκαλούν λοιμώξεις, ιδιαίτερης σημασίας για την Δημόσια Υγεία, όπως:

1. Τροφιμογενείς λοιμώξεις 2. Αναπνευστικές λοιμώξεις
3. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις
4. Νοσοκομειακές λοιμώξεις
5. Βιολογικής Τρομοκρατίας
6. Λοιμώξεις που προλαμβάνονται με εμβόλια

Σκοπός της είναι η κατανόηση της Φυσικής Ιστορίας και Επιδημιολογίας των μικροοργανισμών αυτών, καθώς και των μεθοδολογιών πρόληψης και ελέγχου της εμφάνισης και διασποράς τους στην κοινότητα.

Η μικροβιολογία της δημόσιας υγείας ασχολείται ιδιαίτερα με τα εξής πεδία:

1. Βασικές αρχές ταξινόμησης και τυποποίησης των μικροοργανισμών
2. Φυσική ιστορία και οικολογία
3. Τρόποι διασποράς των μικροοργανισμών από ασθενή σε ασθενή και από το περιβάλλον (νερά, τρόφιμα,αέρας, λύματα, αντικείμενα)
4. Μηχανισμοί παθογένειας και ανοσιακής απάντησης, με στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την παρασκευή εμβολίων
5. Δημιουργία και διασπορά μηχανισμών αντοχής στα αντιβιοτικά

Επιπλέον, αντικείμενο της Εφαρμοσμένης στην Δημόσια Υγεία Μικροβιολογίας είναι η ανάπτυξη εργαστηριακών τεχνικών για:

1. Απομόνωση,ταυτοποίηση και τυποποίηση μικροοργανισμών ιδιαίτερης σημασίας για τη Δημόσια Υγεία
2. Έγκαιρη ανίχνευση και μελέτη του τρόπου διασποράς των λοιμωδών παραγόντων (μικροβιακή τυποποίηση)
3. Μελέτη της ανοσοεπιδημιολογίας των λοιμωδών παραγόντων

Τέλος, δεδομένα και ευρήματα της Εφαρμοσμένης στην Δημόσια Υγεία Μικροβιολογίας, συμβάλλουν στη διαμόρφωση της νομοθεσίας (πρότυπα, ρυθμιστικοί κανονισμοί) στο χώρο της Δημόσιας Υγείας και της Μικροβιολογίας της Δημόσιας Υγιεινής 

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»