Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Επιμέλεια Εκδόσεων Π.Ο.Υ./ Edition of WHO Publications

Eκδόσεις Παγκόσμιου Oργανισμού Yγείας/ Publications of World Health Organization

 

WHO, 1998, Κορνάρου Ε., Στράγκα Δ. (επιστημονική επιμέλεια-μετάφραση), Υγεία για Όλους στον 21ο αιώνα- Μια Εισαγωγή, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Κοπεγχάγη


WHO, 1998, Γείτονα Μ., Στράγκα Δ. (επιστημονική επιμέλεια-μετάφραση), Οι Κοινωνικοί Παράγοντες στην Υγεία, Τα Αδιάσειστα Γεγονότα, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Κοπεγχάγη


 

WHO, 1995, Μπέλος Γ., Κυριόπουλος Γ., Μερκούρης Μ. (επιστημονική επιμέλεια-μετάφραση), Ευρωπαϊκός Χάρτης, Γενική Οικογενειακή Ιατρική, Σχέδιο Συζήτησης, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης


WHO, 1992, Γεννηματά Α. (επιστημονική επιμέλεια-μετάφραση), Διατομεακή Δράση για την Υγεία, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Γενεύη


WHO, 1992, Κορνάρου Ε. (επιστημονική επιμέλεια-μετάφραση), Στόχοι για "Υγεία για Όλους", Πολιτική Υγείας για την Ευρώπη, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Κοπεγχάγη


 

WHO, 1990, Γείτονα Μ. (επιστημονική επιμέλεια-μετάφραση), Έννοιες και Αρχές της Ισότητας στην Υγεία, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Κοπεγχάγη


WHO, 1989, Γεννηματά Α. (επιστημονική επιμέλεια-μετάφραση), Οικονομική Υποστήριξη στις Εθνικές Στρατηγικές Υγείας για Όλους, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Γενεύη


 

WHO, 1987, Γεννηματά Α., Θεοδώρου Μ., Τασόπουλος Ι., Χριστοδούλου Μ. (επιστημονική επιμέλεια-μετάφραση), Υγεία για Όλους 2000, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Γενεύη


WHO, 1984, Γεωργούση Ε. Νιάκας Δ. Φιλιππόπουλος Σ. (επιστημονική επιμέλεια-μετάφραση), Λεξιλόγιο της σειράς "Υγεία για Όλους", Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Γενεύη


WHO, 1982, Παππά Ο., Μυλωνά Ε., Δημολιάτης Γ. (επιστημονική επιμέλεια-μετάφραση), Αυτό-Αξιολόγηση Εκπαιδευτών Επαγγελματιών Υγείας, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Γενεύη


WHO, 1981, Νιάκας Δ. (επιστημονική επιμέλεια-μετάφραση), Η Διαχειριστική Διαδικασία για την Εθνική Υγειονομική Ανάπτυξη, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Γενεύη


 

WHO, 1981, Γεωργούση Ε. Νιάκας Δ. Σωμαράκης Μ. (επιστημονική επιμέλεια-μετάφραση), Παγκόσμια Στρατηγική για "Υγεία για Όλους το έτος 2000", Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Γενεύη


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»