Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Έρευνες / Research

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις έρευνες των παλαιότερων ετών ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ- ΕΣΔΥ. 


Έρευνα Υγεία και Ευημερία 2002-2017

Διερεύνηση των επιπτώσεων των πολιτικών λιτότητας και της περιοριστικής πολιτικής στις συμπεριφορές υγείας, 2015-2017

Α΄ κύμα, Β΄ κύμα, Γ΄κύμα, Δ΄ κύμα2017
Charonis A., Kyriopoulos Ι.Ι., Spanakis M., Zavras D., Athanasakis K., Pavi E., Kyriopoulos J. "Subjective social status, social network and health disparities: empirical evidence from Greece" International Journal for Equity in Health 2017;16:40. DOI: 10.1186/s12939-017-0533-y 

Zavras D., Naoum P., Athanasakis K., Kyriopoulos J., Pavi E. Unmet healthcare needs due to financial reasons in times of austerity. Value in Health, 2017; 20 (9): A510-511.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jval.2017.08.633

Kyriopoulos D., Kyriopoulos I., Athanasakis K. Attitudes Towards Generic Substitution in Greece. Value in Health, 2017; 20 (9): A656. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jval.2017.08.1557

Pavi V., Naoum V., Athanasakis K., Kyriopoulos J. Positive Externalities of austerity? The Case of Smoking Cessation During the Financial Crisis in Greece. Value in Health, 2017, 20 (9): A699. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jval.2017.08.1808


2016
Kyriopoulos Ι.Ι., Zavras D., Charonis A., Athanasakis K., Pavi E., Kyriopoulos J. "Indebtedness, Socioeconomic Status, and Self-Rated Health: Empirical Evidence From Greece"Poverty & Public Policy, 2016, 8: 387–397. doi:10.1002/pop4.160

Zavras D., Zavras A.I., Kyriopoulos I.I. Kyriopoulos J., “Economic crisis, austerity and unmet healthcare needs: the case of Greece”. BMC Health Services Research 2016, 16:309. DOI: 10.1186/s12913-016-1557-5

Naoum P., Mavrikou M., Charonis A., Balasopoulos T., Kyriopoulos I., Karokis A., Athanasakis K., Pavi E., Kyriopoulos J. “The Utilization of selected screening tests in Greece: a descriptive analysis” Value in Health, Vol. 19, Issue 7, A476, November 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.2016.09.751

Charonis A., Balasopoulos T., Naoum P., Mavrikou M., Karokis A., Athanasakis K., Pavi E., Kyriopoulos J. "Investigating The Perceptions Of The Greek Population Towards The Efficacy And Safety Of Generic Drugs" Value in Health, Vol. 19, Issue 7, A484, November 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.2016.09.796. 

Naoum V., Kyriopoulos D., Charonis A., Athanasakis K., Kyriopoulos J. "The Pareto Principle ("80−20 Rule") In Healthcare Services In Greece". Value in Health, 2016; 19 (7): A618,. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.2016.09.1563 


2015
Kyriopoulos D., Charonis A., Athanasakis K., Pavi E., Kyriopoulos J. "Trends In Self-Rated Health Status Among Adults In Greece (2002-2015)". Value in Health, 2015;18 (7): A563. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.2015.09.1840

Charonis A., Spanakis Μ., Kyriopoulos Ι., Zavras D., Athanasakis K., Pavi E., Kyriopoulos J. "The Relationship Between Socioeconomic Characteristics And Self-Rated Health In Greece" Value in Health, 2015; 18 (7): A527. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.2015.09.1631

Charonis A., Kyriopoulos I., Athanasakis K., Pavi E., Kyriopoulos J. "The Intertemporal Changes Of Health Services Utilization During The Last Decade: The Case Of Austerity Inflicted On Greece" Value in Health, 2015; 18 (7): A525–A526, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.2015.09.1621

 Έρευνα αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας, 2011

Εισαγωγή Μέρος 1  Μέρος 2  Μέρος 3  Μέρος 42012

Kyriopoulos I.I., Zavras D., Pavi E., Kyriopoulos J. "Socioeconomic inequalities concerning the self-rated health status in Greece: A comparative analysis of post-crisis effects". Value in Health, 2012; 15 (7): A320. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.2012.08.718

Kyriopoulos I.I., Zavras D., Pavi E., Kyriopoulos J. "Horizontal Equity in Primary Health Care Services in Times of Economic Crisis in Greece: Ex Ante and Ex Post Findings". Value in Health, 2012; 15 (7): A298. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.2012.08.598

Zavras D., Tsiantou V., Pavi E., Mylona K., Kyriopoulos J. "Impact of economic crisis and other demographic and socio-economic factors on self-rated health in Greece". The European Journal of Public Health 2012; doi: 10.1093/eurpub/cks143.

2011

Athanasakis K., Zavras D., Pavi E., Kyriopoulos J. "Socioeconomic Determinants of Smoking Status in Greece". Value in Health, 2011; 14, (7): A500. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.2011.08.1456


Διερεύνηση του επιπέδου υγείας και αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, 2006

Γενικές πληροφορίες  Μέρος 1  Μέρος 2  Μέρος 3  Μέρος 4 
Υγεία και υπηρεσίες υγείας στον ελληνικό πληθυσμό, 2002 

 


 


2010
Daniilidou N., Gregory S., Zavras D., Pavi E., Athanasakis K., Kyriopoulos J. "Comparison between two different measures of self-rated health: a single-question measure an a visual analogue scale".Folia Medica LII, Jan-March 2010: 63-69
2009
Daniilidou N., Athanasakis K., Konstantinidis T., Papathanasiou J., Hristov J., Kyriopoulos J.,"Critical issues arising from users' assessment of the responsiveness of the greek health care services". Health Policy and Management, 2009; (1) 3:10-13.
2007

Geitona M., Zavras D., Kyriopoulos J., "Determinants of Healthcare Utilization in Greece: Implications for decision-making". European Journal of General Practice, 2007; 13: 144-150
2004
Kyriopoulos J., Economou Ch., Zavras D., "Factors influencing dental utilisation in Greece". Community Dental Health, 2004; 21: 181-18
Daniilidou N., Gregory S., Zavras D., Kyriopoulos J., "Factors associated with self-rated health in Greece. A population-based postal survey". European Journal of Public Health, 2004; 14:209-211
2003
Κυριόπουλος Γ., Γκρέγκορυ Σ., Οικονόμου Χ. (Eπιστημονική επιμέλεια), Υγεία και Υπηρεσίες Υγείας στον Ελληνικό Πληθυσμό, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2003


Παλαιότερες έρευνες

 
Μελέτη για τη χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής στην Ελλάδα. Κοινωνική και οικονομική παράμετροι χρήσης του χρόνου της προθρομβίνης
Οι εισροές και εκροές των ογκολογικών μονάδων της χώρας
Οικονομική αξιολόγηση του κόστους αντιμετώπισης του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στην Ελλάδα
Αποτίμηση της βιοϊατρικής και μοριακής τεχνολογίας από την πλευρά των γιατρών
Πιλοτική εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικών υποστηρικτικών μηχανισμών για τη βελτίωση του κλινικού έργου και την τεκμηριωμένη συνταγογράφηση, Τεύχος 1
Πιλοτική εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικών υποστηρικτικών μηχανισμών για τη βελτίωση του κλινικού έργου, Τεύχος 2
Οικονομική Αξιολόγηση της επέκτασης του ποσοστού κάλυψης των per os χορηγούμενων αντιυπεργλυκαιμικών παραγόντων.
Αξιολόγηση της Πληρότητας των Υποδομών των Ρευματολογικών Κέντρων στην Ελλάδα
Αξιολόγηση της πρόσβασης των ογκολογικών ασθενών στη διαθέσιμη φροντίδα
Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμμόρφωση των υπερτασικών ασθενών με τη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής και τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού
Ανάλυση Κόστους-Αποτελεσματικότητας της Θεραπείας Σχιζοφρενών Ασθενών με τη Χορήγηση Παλιπεριδόνης

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»