Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Μελέτες /Studies

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μελέτες των παλαιότερων ετών του Τομέα Οικονομικών της Υγείας ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας-ΕΣΔΥ.

Μελέτες 2005-2015

PDF Τίτλος
 Έκθεση Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας
Big Data-ΕΣΥ
Αξιολόγηση, χρήση, αποζημίωση και διάχυση των νέων τεχνικών προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Ο οδικός χάρτης του σακχαρώδη διαβήτη στην Ελλάδα
Η ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα: Κρίσιμα θέματα και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις
Εξελίξεις στη μεθοδολογία αξιολόγησης της φαρμακευτικής καινοτομίας στα συστήματα υγείας
Ανιχνεύοντας την καμπύλη Preston: η επαλληλία υγείας και ανάπτυξης
Ένας κόσμος χωρίς κάπνισμα: Τα υπέρ και τα κατά. Μια οικονομική προσέγγιση
Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως προϋπόθεση ανασυγκρότησης του υγειονομικού τομέα
Η συμβολή των οικονομικών της υγείας στη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών
Ανιχνεύοντας την καμπύλη Preston: η επαλληλία υγείας και ανάπτυξης
Η ανάκτηση της καθολικής ασφάλισης στην υγεία
Φάρμακο, Υγεία και Οικονομία
Κρίση, μνημόνιο και εναλλακτική στρατηγική στην υγεία
Συνοπτικά Αποτελέσματα της Μέτρησης της Αποδοτικότητας των Νοσηλευτικών Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (2009)
 
Συνοπτικά Αποτελέσματα της Μέτρησης της Αποδοτικότητας των Νοσηλευτικών Μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (2010)
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως "πύλη εισόδου" των διαρθρωτικών αλλαγών στην υγεία
Οικονομική Κρίση και Χρόνια Νοσήματα
  Εκτίμηση των οικονομικών, υγειονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από την εισαγωγή του θεσμού του Χειρουργείου Ημέρας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
Το κάπνισμα ως απειλή για την οικονομία. Υπάρχουν λύσεις;
Το οικονομικό φορτίο του καπνίσματος για το ιατροασφαλιστικό σύστημα σε κρίση στην Ελλάδα
Η ελαστικότητα της κατανάλωσης προϊόντων καπνού ως προς την τιμή και το εισόδημα στην Ελλάδα
 
Η τιμή των προϊόντων καπνού ως εργαλείο της αντικαπνιστικής πολιτικής στην εποχή της κρίσης 
 
Αναδιοργάνωση του δικτύου παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις
 
Η υπέρβαση της κρίσης στον ΕΟΠΥΥ: ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της ασφάλισης και της περίθαλψης
 
  Οικονομική Αξιολόγηση της Εφαρμογής Εθνικού Προσυμπτωματικού Ελέγχου για Ενηλίκους στην Ελλάδα
Ανασυγκρότηση και χρηματοδότηση της ασφάλισης υγείας.  Το εγχείρημα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

 
To νοσηλευτικό προσωπικό στην Ελλάδα: Παρούσα κατάσταση και προκλήσεις
Μετάβαση σε ένα υπόδειγμα προοπτικής χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Μηχανισμός εφαρμογής των DRG's στην Ελλάδα
  Προτεραιότητες για τη Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα
  Η Ειδικότητα της Ιατρικής της Δημόσιας Υγείας στην Ευρώπη και την Ελλάδα: Σύγχρονες Τάσεις και Προκλήσεις
Σύστημα Υπολογισμού των Σχετικών Βαρών των Ιατρικών Πράξεων και Εργαστηριακών Εξετάσεων για την Εισαγωγή Τιμολόγησης στην Ελλάδα
Οικονομία του φαρμάκου: από την κανονιστική ρητορική στη θετικιστική προσέγγιση
Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην υγεία και την υγειονομική περίθαλψη
Η εισαγωγή κωδικοποιήσεων της ιατρικής πληροφορίας στην ελληνική υγειονομική πραγματικότητα
 
 Σύστημα παραγωγής δεικτών Υγειονομικού Χάρτη
H αναζήτηση της αποδοτικότητας ως προϋπόθεση της υγειονομικής ανάπτυξης: από τα Ταμεία και τον ΕΟΠΥY στα Ολοκληρωμένα Δίκτυα Υγείας
  Η Αναδιάταξη των Υπηρεσιών Υγείας: η Περίπτωση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
   Πολιτική  Οικονομία της Κρίσης και Ψυχική Υγεία
  Η υγεία στη δίνη της οικονομικής κρίσης
   Η αποτυχία των εργαλείων της αγοράς και των ρυθμιστικών μηχανισμών κρατικής παρέμβασης στον υγειονομικό τομέα: η αναζήτηση μιας σύνθεσης
  Μελέτη Αποτρεπτής Θνησιμότητας στην Ελλάδα (1980-2003): Έκθεση αποτελεσμάτων
Αποτύπωση και Μελέτη της Στάσης των Εταίρων της Υγειονομικής Αγοράς σε Σχέση με τις Φαρμακευτικές Εταιρείες

Χρήστες υπηρεσιών  υγείας

Ιατροί

Φαρμακοποιοί

Στελέχη φορέων
Αποτύπωση και μελέτη των συνταγογραφικών συνηθειών των γιατρών  
  Μελέτη του Όγκου και της Αξίας της Φαρμακευτικής Κατανάλωσης στην Ελλάδα
  Η εμπλοκή της κοινωνικής ασφάλισης στην διαμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής

 


 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»