Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Άλλες Επιστημονικές Εκδόσεις (Περιοδικά, Ειδικές Αναφορές κλπ) / Other Scientific Publications (Journals, Special Reports etc.)

Παρακάτω θα βρείτε άλλες επιστημονικές εκδόσεις του Τoμέα Οικονομικών της Υγείας


Below you will find other scientific publications of the Department of Health Economics (available mostly in Greek)Περιοδικό Κοινωνία, Οικονομία και Υγεία, Περίοδος Β΄. Έκδοση Επιστημών των Υπηρεσιών Υγείας

Μετά από 10 χρόνια επανεκδίδεται το Περιοδικό "Κοινωνία Οικονομία και Υγεία" από τις Εκδόσεις Παπαζήση,
με σκοπό την πρωτότυπη και αυθεντική παραγωγή του κριτικού επιστημονικού λόγου, συνεισφέροντας στην προβολή
και διάδοση τεκμηριωμένων επιστημονικών γνώσεων και θέσεων για τον τομέα υγείας.

 

Κοινωνία Οικονομία και Υγεία. Έκδοση Επιστημών της Υγείας. Περίοδος Β΄. Τόμος 7, Τεύχος 5. Παπαζήσης, Αθήνα
Κοινωνία Οικονομία και Υγεία. Έκδοση Επιστημών της Υγείας. Περίοδος Β΄. Τόμος 7, Τεύχος 4. Παπαζήσης, Αθήνα 

 
Κοινωνία Οικονομία και Υγεία. Έκδοση Επιστημών της Υγείας. Περίοδος Β΄. Τόμος 6, Τεύχος 3. Παπαζήσης, Αθήνα 

 
Κοινωνία Οικονομία και Υγεία. Έκδοση Επιστημών της Υγείας. Περίοδος Β΄. Τόμος 6, Τεύχος 2. Παπαζήσης, Αθήνα 

 
Κοινωνία Οικονομία και Υγεία. Έκδοση Επιστημών της Υγείας. Περίοδος Β΄. Τόμος 6, Τεύχος 1 Παπαζήσης, Αθήνα 

  65 Σημεία-Κλειδιά για την Πρόληψη και την Προαγωγή Υγείας 

 

Μία επιστημονική έκδοση στην ελληνική και βουλγάρικη γλώσσα με σκοπό την πληροφόρηση των πολιτών για ζητήματα πρόληψης και προαγωγής υγείας. 

Η έκδοση έγινε στο πλαίσιο Δημιουργίας των Διασυνοριακών Κέντρων Δημόσιας Υγείας (ΔΙΚΕΔΥ), έργο το οποίο επιστημονικά στηρίχτηκε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Συγχρηματοδότηση 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)
και 25% από Εθνικούς Πόρους, Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III).

 

 65 Σημεία-Κλειδιά για την Πρόληψη και την Προαγωγή Υγείας
 
Η Υγειονομική Ταυτότητα της Διασυνοριακής Γραμμής Περιλήψεις Ερευνών και Μελετών για τη Δημόσια Υγεία στους Νομούς Ιωαννίνων, Φλώρινας, Σερρών και Έβρου 

Μια σειρά εκδόσεων με εκτεταμένες περιλήψεις των μελετών που εκπονήθηκαν στους νομούς Ιωαννίνων, Φλώρινας, Σερρών και Έβρου από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με τις κατά τόπους υπηρεσίες υγείας.

Στις μελέτες αυτές έγινε προσπάθεια για την αποτύπωση ενός υγειονομικού χάρτη των περιοχών, μέσα από τον οποίο αναδεικνύονται τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας του πληθυσμού, επισημαίνονται οι ανεπάρκειες της υπάρχουσας υγειονομικής υποδομής και προτείνονται ολοκληρωμένα και εφικτά μέτρα για την επίλυσή τους.

Επιμέλεια έκδοσης: Κυριόπουλος Γ., Λάγγας Δ., Λιάτσου Μ., Δόλγερας Α.
 

Η Υγειονομική Ταυτότητα της Διασυνοριακής Γραμμής Περιλήψεις Ερευνών και Μελετών για τη Δημόσια Υγεία στο Νομό Ιωαννίνων.

Η Υγειονομική Ταυτότητα της Διασυνοριακής Γραμμής Περιλήψεις Ερευνών και Μελετών για τη Δημόσια Υγεία στο Νομό Φλώρινας

Η Υγειονομική Ταυτότητα της Διασυνοριακής Γραμμής Περιλήψεις Ερευνών και Μελετών για τη Δημόσια Υγεία στο Νομό Σερρών.

Η Υγειονομική Ταυτότητα της Διασυνοριακής Γραμμής Περιλήψεις Ερευνών και Μελετών για τη Δημόσια Υγεία στο Νομό Έβρου.

 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»