Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Προγράμματα /Programmes

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα των παλαιότερων ετών του Τομέα Οικονομικών της Υγείας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας-ΕΣΔΥ.


Τίτλος Έτος Φορέας Χρηματοδότησης
Operations management and demand-based approaches to healthcare outcomes and cost-benefits research – Managed Outcomes 2010-2012 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
European Network for Health Technology Assessment Joint Action – EUnetHTA 2010-2012 2010-2012 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Assessing the over the counter medications in primary care and translating the theory of planned behavior into interventions 2009-2012 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Assessing the over the counter medications in primary care and translating the theory of planned behavior into interventions 2009-2011 EEC FP7 HEALTH 2007
Training Course on Economic Evaluation of Health Care Projects for Health Sector Executives of Georgia 2009  Greek Bilateral Programs, Government Development Assistance Program OECD-DAC
Training Course on Economic Evaluation of Health Care Projects for Health Sector Executives of Armenia 2009 Greek Bilateral Programs, Government Development Assistance Program OECD-DAC
Κατάρτιση επαγγελματιών υγείας σε καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων 2006-2009 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Συνεργασία για την Ανάπτυξη Πολιτικών Πρόνοιας και Δημόσιας Υγείας – Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIA Ελλάδα - Αλβανία 2008 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- Πρωτοβουλία INTERREG III
Επένδυση στην Υγεία 2005-2008 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Επιστημονική Υποστήριξη Διασυνοριακών Κέντρων Δημόσιας Υγείας (ΔΙΚΕΔΥ) Νομών Κιλκίς, Δράμας και Ξάνθης 2004-2008 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- Πρωτοβουλία INTERREG III
Εφαρμογή του ΕΜΑS (Environmental Management System) σε νοσοκομεία με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων 2004-2007 Ευρωπαϊκή Ένωση-χρηματοδοτικό μέσο LIFE
 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»