Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Προσωπικό/ Staff

Πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να γνωρίσετε το προσωπικό του Τομέα Οικονομικών της Υγείας.


Click on the links below to be informed about the staff and the collaborators of the Department of Health Economics
 

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό/ Staff

Τακτικοί Εξωτερικοί Συνεργάτες/Collaborators

Εξωτερικοί Συνεργάτες/External Collaborators

Γραμματεία/Secretariat
 


 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»