Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Άρθρα

ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ
 1. Χαλκιώτης Κ.Ν., Δ.Κ. Γιόβα, Β. Μακρόπουλος, (1999), "Φωτοτοξικότητα και ενδοκυττάριος παραγωγή ελευθέρων ενεργών ριζών, κατόπιν φωτοδυναμικής δράσης, in vitro", Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, σελ. 92-96
 2. Στεφανίδης Ι., B.Heintz, Β. Μακρόπουλος, (1998), «Η έκκριση της θειικής ηπαράνης στα ούρα και η πρωτεϊνουρία μετά τη μεταμόσχευση νεφρού», Ελληνική Νεφρολογία, 10 (3) : 310-318
 3. Ι.Στεφανίδης,Β.Heintz, P.R.Mertens ,P.Wurth, B.Μακρόπουλος (1998), Η Επίδραση της θεραπείας με ερυθροποιητίνη στην ενδοθηλίνη-1 του πλάσματος σε ασθενείς κατά την αιμοκάθαρση, Ελληνική Νεφρολογία
 4. MAKROPOULOS W, EIKMANN T, EINBRODT HJ, (1989), HEALTH RISKS FOR RESIDENTS AND NEIGHBORS OF A SHUT DOWN INDUSTRIAL-WASTE SIΤΕ, TOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 20 (1): 391-397
 5. Makropoulos W., (1989),Pflanzenschutz- und Schadlingsbekampfungsmittel und ihre moglichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Wissenschaft und Umwelt 3: 129-133
 6. MAKROPOULOS W, KONTEYE C, EIKMANN T, EINBRODT HJ, HATZAKIS A, PAPANAGIOTOU G, (1991), CROSS-SECTIONAL EPIDEMIOLOGIC-STUDY ON THE LEAD BURDEN OF CHILDREN AND WORKERS IN GREECE, TOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 31 (2): 467-477
 7. EIKMANN T, MICHELS S, KRIEGER T, MAKROPOULOS V, (1991), RESPONSIBILITIES AND STATUS OF ENVIRONMENTAL MEDICINE, TOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 31 (2): 13-16
 8. EIKMANN T, MICHELS S, MAKROPOULOS V, KRIEGER T, EINBRODT HJ, TSOMI K, (1991), CROSS-SECTIONAL EPIDEMIOLOGIC-STUDY ON ARSENIC EXCRETION IN URINE OF CHILDREN AND WORKERS IN GREECETOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 31(2): 461-466
 9. (1991), TOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 31 (2): 467
 10. Eikmann Th., V. Makropoulos, S. Eikmann, Th. Krieger, (1992), Cross-sectional epidemiological study on chromium, manganese, mercury, nickel, selenium excretion in urine of population in areas with different air pollution. Fresenius Environmental Bulletin 1:706-711,
 11. Eikmann Th., V. Makropoulos, S. Michels, (1992), Principles and aspects in establishing orientation values for toxic substances in soil from the point of view of environmental medicine.
 12. Fresenius Environmental Bulletin 1: 166-171
 13. Makropoulos W., Jakobi K., Stilianakis N., Vlachogiannis N., (1992), Blood and cadmium burden in pregnant women, newborns and schoolage children in Lavrion (Greece) | BLEI- UND CADMIUMBELASTUNG BEI SCHWANGEREN UND NEUGEBORENEN IM VERGLEICH ZU KINDERN IN LAVRION (GRIECHENLAND), Wissenschaft und Umwelt 3: 221
 14. Makropoulos W., N. Stylianakis, Th. Eikmann, A. Hatzakis, A. Nikolau-Papanagiotou, (1992), "Cross-sectional epidemiological study of the effects of various pullutants on the health of children in Greece", Fresenius Environmental Bulletin 1:117-122
 15. LEMKE R, SCHAFER A, MAKROPOULOS W, (1993), POSTMORTEM SERUM SELENIUM CONCENTRATIONS AND THEIR POSSIBLE ETIOLOGIC ROLE IN SUDDEN INFANT DEATH (SID), FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL 60 (3): 179-182
 16. KUCKELKORN R, LUFT I, KOTTEK AA, SCHRAGE NF, MAKROPOULOS W, REIM M, (1993), CHEMICAL AND THERMAL EYE BURNS IN THE RESIDENTIAL AREA OF THE RWTH-AACHEN - ANALYSIS OF THE ACCIDENTS OVER A ONE-YEAR PERIOD BY THE AID OF A NEW DOCUMENTATION SYSTEΜ, KLINISCHE MONATSBLATTER FUR AUGENHEILKUNDE 203 (1): 34-42
 17. KUCKELKORN R, MAKROPOULOS W, KOTTEK A, REIM M, (1993), RETROSPECTIVE STUDY OF SEVERE ALKALI BURNS OF THE EYE, KLINISCHE MONATSBLATTER FUR AUGENHEILKUNDE 203 (6): 397-402
 18. RAMAEKERS VT, CALOMME N, VANDENBERGHE D, MAKROPOULOS W, (1994), SELENIUM DEFICIENCY TRIGGERING INTRACTABLE SEIZURES, NEUROPEDIATRICS 25 (4): 217-223
 19. Pesch T.W., Makropoulos W., Rozsnoki M., Einbrodt H.J., Reim M., (1994), Investigations for objective demonstration of visual strain during work on screen and conventional office work, based on measurement of visual evoked cortical potentials and determination of changes in contrast sensitivity and refraction | UNTERSUCHUNGEN ZUM OBJEKTIVEN NACHWEIS DER BEANSPRUCHUNG DES VISUELLEN SYSTEMS BEI BILDSCHIRM- UND BUROARBEIT DURCH ABLEITUNG VISUELL EVOZIERTER KORTIKALER POTENTIALE (VECP) UND ERFASSUNG DER ANDERUNGEN VON KONTRASTSENSITIVITAT UND REFRAKTION, Ophthalmologe 91 (2)
 20. Makropoulos W., Papadogianakis G., Jakobi N., Schmutzler F., (1994), Fast and sensitive method for selenium measurement in serum by graphit furnace atom absorptions-spectrometry | Schnelle und empfindliche Methode zur direkten routinemassigen Selenbestimmung im Serum mittels Graphitrohr Atomabsorptionsspektrometrie, Wissenschaft und Umwelt 3
 21. Lemke R., Reiff J., Anousis J., Makropoulos W, (1994), Validity of myocardial trace element concentrations in cases of sudden cardiac death | Zur Bedeutung myokardialer Spurenelementkonzentrationen bei plotzlichen Herztodesfallen, Wissenschaft und Umwelt 3
 22. Makropoulos W., Krieger T, (1994), Chlorinated hydrocarbons and breast cancer: Persistence and accumulation of chlorinated hydrocarbons in human fat tissues | Chlorierte Kohlenwasserstoffe und Mamma-Karzinom: Persistenz und Akkumulationstendenz von chlorierten Kohlenwasserstoffen in menschlichem Fettgewebe, Wissenschaft und Umwelt 3
 23. Muller A.M.F., Makropoulos V., Bolt H.M., (1995), Hormonal substances in environment and nutrition | HORMONARTIG WIRKENDE SUBSTANZEN IN UMWELT UND NAHRUNG, Deutsche Apotheker Zeitung 135 (42)
 24. Muller A.M., Makropoulos V., Bolt H.M., (1995), Toxicological aspects of oestrogen-mimetic xenobiotics present in the environment, Toxicology & ecotoxicology news 2 (3)
 25. Kuckelkorn R., Makropoulos W., Kottek A., Reim M, (1995),Chemical eye burns: Causes, management and prevention | CHEMISCHE VERATZUNGEN DER AUGEN: URSACHEN, BEHANDLUNG UND PRAVENTION, Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin 30 (1)
 26. Pesch T.W., Makropoulos W., Rozsnoki M., Schweitzer C., (1996),Visual strain as measured by Visually Evoked Cortical Potentials (VECP), Investigative Ophthalmology and Visual Science 37 (3)
 27. Hartmann A., Vormstein M., Schnabel T., Kehren H., Stein T., Schmitt G., Makropoulos W, (1996), There is no correlation between antioxidant blood concentrations and tumor response in breast cancer treated by induction chemotherapy and preoperative radiotherapy | Fehlende Korrelation zwischen Antioxidanzien-konzentrationen im Blut und Remissionsverhalten praoperativ behandelter Mammakarzinome, Strahlentherapie und Onkologie 172 (8)
 28. Bruning T, Golka K, Makropoulos V, Bolt HM, (1996), "Preexistence of chronic tubular damage in cases of renal cell cancer after long and high exposure to trichloroethylene", ARCHIVES OF TOXICOLOGY 70 (3-4): 259-260
 29. Makropoulos V, Bruning T, SchulzeOsthoff K, (1996), "Selenium-mediated inhibition of transcription factor NF-kappa B and HIV-1 LTR promoter activity", ARCHIVES OF TOXICOLOGY 70 (5): 277-283
 30. Kafourou A, Touloumi G, Makropoulos V, Loutradi A, Papanagiotou A, Hatzakis A, (1997), "Effects of lead on the somatic growth of children", ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL HEALTH 52 (5): 377-383
 31. Makropoulos W, Heintz B, Stefanidis I, (1997), Selenium deficiency and thyroid function in acute renal failure, RENAL FAILURE 19 (1): 129-136
 32. Bruning T, Vamvakas S, Makropoulos V, Birner G, (1998), Acute intoxication with trichloroethene: Clinical symptoms, toxicokinetics, metabolism, and development of biochemical parameters for renal damage, TOXICOLOGICAL SCIENCES 41 (2): 157-165
 33. Halkiotis K.N., D. Yova, G. Pantelias, V. Makropoulos and G. Kordas, (1999), "Photocytotoxicity and intracellular generation of free radicals, induced by ZnPcS4 activated from a diode laser source: an ESR study",
 34. Medical & Biological Engineering & Computing 37 (suppl.1), 309-311
 35. Thier R, Bruning T, Kocher K, Blaszkewicz M, Makropoulos V, Sundberg A, Bolt HM, (1999), "Determination of urinary thymidine glycol using affinity chromatography, HPLC and post-column reaction detection: a biomarker of oxidative DNA damage upon kidney transplantation", ARCHIVES OF TOXICOLOGY 73 (8-9): 479-484
 36. Makropoulos W, Kocher K, Heintz B, Schwarz ER, Mertens PR, Stefanidis I, (2000), Urinary thymidine glycol as a biomarker for oxidative stress after kidney transplantation, RENAL FAILURE 22 (4): 499-510
 37. Τerzoudi GI, Jung T, Hain J, Vrouvas J, Margaritis K, Donta-Bakoyianni C, Makropoulos V, Angelakis P, Pantelias GE, (2000), Increased G2 chromosomal radiosensitivity in cancer patients: the role of cdk1/cyclin-B activity level in the mechanisms involved, INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY 76 (5): 607-615
 38. Stefanidis I, Mertens PR, Wurth P, Bach R, Makropoulos W, Mann H, Heintz B, (2001), Influence of recombinant human erythropoietin therapy on plasma endothelin-1 levels during hemodialysis, INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS 24 (6): 367-373
 39. Sambani C, Trafalis DTP, Mitsoulis-Mentzikoff C, Poulakidas E, Makropoulos V, Pantelias GE, Mecucci C, (2001), "Clonal chromosome rearrangements in hairy cell leukemia: personal experience and review of literature", CANCER GENETICS AND CYTOGENETICS 129 (2): 138-144
 40. Terzoudi GI, Malik SI, Pantelias GE, Margaritis K, Manola K, Makropoulos W (2003), A new cytogenetic approach for the evaluation of mutagenic potential of chemicals that induce cell cycle arrest in the G(2) phase, MUTAGENESIS 18 (6): 539-543
 41. Katsiki M, Trougakos IP, Chondrogianni N, Alexopoulos EC, Makropoulos V, Gonos ES, (2004), "Alterations of senescence biomarkers in human cells by exposure to CrVI in vivo and in vitro",EXPERIMENTAL GERONTOLOGY 39 (7): 1079-1087
 42. Stefanidis I, Wurth P, Mertens PR, Ikonomov V, Philippidis G, Golphinopoulos S, Makropoulos V, Liakopoulos V, Mann H, Heintz B, (2004), Plasma endothelin-1 in hemodialysis treatment - the influence of hypertension, JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY 44: S43-S48
 43. Makropoulos V., Alexopoulos E.C., (2006), Case report: Hydroquinone and/or glutaraldehyde induced acute myeloid leukaemia?, Journal of Occupational Medicine and Toxicology , 1, Pages : 19
 44. Costopoulou D, Vassiliadou I, Papadopoulos A, Makropoulos V, Leondiadis L, (2006), "Levels of dioxins, furans and PCBs in human serum and milk of people living in Greece", CHEMOSPHERE 65 (9): 1462-1469
 45. Hatzi VI, Terzoudi GI, Paraskevopoulou C, Makropoulos V, Matthopoulos DP, Pantelias GE, (2006), The use of premature chromosome condensation to study the influence of environmental factors on human genetic material in interphase cells, THE SCIENTIFIC WORLD JOURNAL 6: 1174-1190
 46. Hatzi VI, Terzoudi GI, Pantelias GE, Spiliopoulou C, Makropoulos V, (2007), The benzene metabolite hydroquinone enhances G2-chromosomal radiosensitivity by inducing a less-efficient G2-M-checkpoint in irradiated lymphocytes, INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 31(1): 145-152
 47. Stavropoulou C., Sambani C., Rigana H., Georgakakos V.N., Voutsinas G., Manola K.N., Pantelias G.E., Makropoulos V, (2008), Low frequency of the glutathione-S-transferase T1-null genotype in patients with primary myelodysplastic syndrome and 5q deletion, Leukemia 22 (8)
 48. Alexopoulos E.C., Cominos X., Trougakos I.P., Lourda M., Gonos E.S., Makropoulos V.,(2008 ), Biological monitoring of hexavalent chromium and serum levels of the senescence biomarker apolipoprotein J/Clusterin in welders, Bioinorganic Chemistry and Applications
 49. Hatzi V.I., Terzoudi G.I., Makropoulos V., Maravelias C., Pantelias G.E (2008), Pre-irradiation exposure of peripheral blood lymphocytes to glutaraldehyde induces radiosensitization by increasing the initial yield of radiation-induced chromosomal aberrations, Mutagenesis 23 (2)

 1. Rachiotis, Konstantinidis, Dounias, Drivas, Makropoulos (2004), Occupational injuries in Greece (1938-1955): history of medicine and descriptive epidemiology, Epid & Prev 28(6):350-3.
 2. Dounias, Kypraiou, Rachiotis, Tsovili, Kostopoulos , (2005), Prevalence of hepatitis B markers in municipal solid waste workers in Keratsini (Greece), Occup Med 55:60-63
 3. Dounias G, Rachiotis G Prevalence of hepatitis A infection among municipal solid waste workers Int J Clin Pract. 60(11):1432-6.
 4. Athanasiou M, Makrynos G, Dounias G RESPIRATORY HEALTH OF MUNICIPAL SOLID WASTE WORKERS, OM-10-OP-010.R2 
 5. George Dounias, George Rachiotis, and Christos Chadjichristodoulou, (2010), Acute lead intoxication in a female battery worker: Diagnosis and management , JOMT Editorial 1011351630353981

 
 1. Α. Ξυδέα-Κικεμένη, (1990), "Επιδημιολογία στην Ιατρική Εργασίας", Ιατρική τ. Εργασίας, 4, 193-219
 2. Α. Ξυδέα-Κικεμένη, (1990), "Μέτρα για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού του ΑΙDS σε χώρους εργασίας", Ιατρική τ. Εργασίας, 4, 238,
 3. Μαζοκοπάκης Η., Ξυδέα-Κικεμένη Α., (2000), “Ιατρική προσέγγιση δυνητικά βλαπτικών παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον ενός Πολεμικού Πλοίου–Θερμικό Περιβάλλον και Θόρυβος”, Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων 34: 77-88
 4. Ξυδέα-Κικεμένη Α., Κτενάς Ευ., Γεωργίου Ζ., Αλουμανής Π., (2003), “Νοσηρότητα οικοδόμων, άμεσα ασφαλισμένων του ΙΚΑ”, Ιατρικά χρονικά, τόμ. ΚΣΤ, τευχ. 6-8: 364-368
 5. Ξυδέα-Κικεμένη Α., (2004),  "μυοσκελετική καταπόνηση νοσηλευτικού προσωπικού. πρόληψη-αντιμετώπιση: η μέθοδος Paul Dotte", Υγιενή και Ασφάλεια Εργασίας, 17: 8-9
 6. Καγιαλάρης Γ., Ξυδέα-Κικεμένη Α., (2004), “ Μυοσκελετική καταπόνηση νοσηλευτών. Πρόληψη & Αντιμετώπιση”,  Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων 38:113-117
 7. Ξυδέα-Κικεμένη Α., Αλουμανής Κυρ., Αλουμανής Π., (2005 ), “Παθήσεις μυοσκελετικού συστήματος και υποβολή αίτησης για σύνταξη αναπηρίας ΙΚΑ, 1999”, ιατρικά χρονικά, τόμος ΚΗ’, τευχ. 9, 413-415
 8. Αλουμανής Π., Ξυδέα-Κικεμένη Α., (2006), “Καταχωρηθείσες νέες αιτήσεις για σύνταξη αναπηρίας 1998-99 από το Κέντρο Διάγνωσης & Ιατρικής Εργασίας του ΙΚΑ”, ιατρική επιθεώρηση ΙΚΑ τομ. 10, τευχ. 5, 19-21
 9. κορομπέλη Α., Κτενάς Ευ., Κικεμένη Α., (2006), "κυκλικό ωράριο-Επιπτώσεις στην υγεία των νοσηλευτών", Νοσηλευτική, 45 (1): 98-106
 10. Kauppinen T., Vincent R., Liukkonnen T., Kikemenis A., et al., (2006), “Occupational exposure to Inhalable wood dust in the Member States of the EU”, An. of Occup. Hygiene 50 (6): 549-561ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
 
Βιολογικοί κίνδυνοι στις υπηρεσίες υγείας  Χρ. Παπάζογλου, Γ Γ.Ντουνιάς, Β.Μακρόπουλος ISSA, Athens, 6/2008
Κοινωνική Ασφάλιση & Επαγγελματική Υγιεινή στο Μεσοπόλεμο, Γ. Ντουνιάς, «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του» 8-10/11/2007 Ντουνιάς, «Ο Ελευθέριος  Βενιζέλος και η εποχή του» 8-10/11/2007

Εισήγηση περί ιατρικής ειδικότητος Ιατρικής της Εργασίας
Νοσοκομεία και Επαγγελματική Υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση-HOPE
Εργασιακή ζωή και Ψυχική Υγεία-Μια πρόκληση για τη Ψυχιατρική; LENNART LEVI, WPA Section on Occupational Psychiatry-Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Γ.Ντουνιάς, Β.Μακρόπουλος, - 2ο Δορυφορικό Συμπόσιο Επαγγελματικής Υγείας [18 Μαρτίου 2008]
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 2ο Δορυφορικό Συμπόσιο Επαγγελματικής Υγείας [18 Μαρτίου 2008]


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΠΟΣΤΕΡ

Ξυδέα-Κικεμένη Α, (1988), "Μικροβιολογικές εξετάσεις σε φίλτρα της οικιακής εγκατάστασης ύδρευσης", πόστερ στο Συμπόσιο της Γερμαν. Εταιρείας Υγιεινής & Μικροβιολογίας, Κίελο/Γερμανίας
Ξυδέα-Κικεμένη Α, (1995), "Χρήση οργανικών διαλυτών σε στεγνοκαθαριστήρια: επιπτώσεις στους εργαζόμενους”, πόστερ, 1ο Συνέδριο Προαγωγής Υγείας, Αθήνα
Βασιλειάδου Β., Ξυδέα-Κικεμένη Α., (1998),  “Η επικινδυνότητα του επαγγέλματος των οδοντοτεχνιτών” Βασιλειάδου Β.,, ανακοίνωση, 2ο πανελλήνιου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα
Καπαρός Κ., Ξυδέα-Κικεμένη Α., (1998), “Εκθεση σε βιολογικούς παράγοντες:Εφαρμογή μέτρων προστασίας” ανακοίνωση, 2ο πανελλήνιου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα
Λιτσάκης Κ., Ξυδέα-Κικεμένη Α., (1998), “Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων:Περιγραφική μελέτη συνθηκών εργασίας”, ανακοίνωση, 2ο πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα
Γαλάνη Ευ., Ξυδέα-Κικεμένη Α., (1998), “Απουσιασμός:Μελέτη ενός ελληνικού νοσοκομείου” στα γερμανικά), πόστερ, 8ο Παγκόσμιο Συμπόσιο Επαγγελμ. Επιδημιολογίας & Επαγγελμ. Κινδύνου, Graz/Αυστρίας
Ξυδέα-Κικεμένη Α., και συν., (1998), ”Μυοσκελετικά προβλήματα στα επαγγέλματα υγείας”, πόστερ, 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο Επαγγελματικών Νόσων Σπονδυλικής Στήλης, Hamburg/Γερμανίας
Ξυδέα-Κικεμένη Α., Εβρένογλου Λ., (2000), “Aθήνα 2004 – Ολυμπιακοί αγώνες θέμα Δημόσιας Υγείας” ανακοίνωση στο 3ο πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα
Ξυδέα-Κικεμένη Α., Αλουμανής Π., Γεωργίου Ζ., (2000), “Νοσηρότητα σε οικοδόμους, άμεσα ασφαλισμένους στο ΙΚΑ” ανακοίνωση στο 3ο πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα
Ζήβα-Γεωργάκη Α., Τρωγάδας Θ., Πατακιούτης Ν., Ξυδέα-Κικεμένη Α., (2002), “Επαγγελματική έκθεση εργαζομένων στο σιλό του ΟΛΠ ΑΕ” ., ανακοίνωση, 4ο πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα
Καγιαλάρης Γ., Κτενάς Ευ., Ξυδέα-Κικεμένη Α., (2002), “Μυοσκελετική καταπόνηση νοσηλευτών. Πρόβλημα Δημόσιας Υγείας;” ανακοίνωση, 4ο πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα
Ραχιώτης Γ., Χατζητάσκος Π., Παπαναγιώτου Γ., Ξυδέα-Κικεμένη Α., (2002), “Επαγγελματική έκθεση σε οργανικούς διαλύτες και επιπτώσεις στην ψυχική υγεία” ανακοίνωση, 4ο πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα
Γιακουμάτου Α., Καρακατσάνη Τ., Μακρή Κ., Ξυδέα-Κικεμένη Α, (2002), “Μελέτη και αξιολόγηση επαγγελμάτων στον τομέα ραπτικής ”, ανακοίνωση, 4ο πανελλ. Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα
Ξυδέα-Κικεμένη Α., Αλουμανής Π., (2002), “Ποιότητα ζωής – ένταση και άγχος διοικητικών υπαλλήλων ΙΚΑ” ανακοίνωση, 4ο πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα
Τσιριγώτη Π., Ξυδέα-Κικεμένη Α., (2002), “Συνθήκες εργασίας και επιπτώσεις στην υγεία των επαγγελματιών οδηγών σιλοφόρων”  ανακοίνωση, 4ο πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα
Ξυδέα-Κικεμένη Α., Αγραφιώτης Δ., (2002), “ Μικροσωματιδιακή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και επιπτώσεις στην υγεία: μια ευρωπαική δράση” ανακοίνωση, 3ο πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής & Αγωγής Υγείας, Αθήνα
Καγιαλάρης Γ., Ξυδέα-Κικεμένη Α., (2002), “ Μυοσκελετική καταπόνηση νοσηλευτών” ., ανακοίνωση, 3ο πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής & Αγωγής Υγείας, Αθήνα
Κοντοπούλου Ε., Ξυδέα-Κικεμένη Α., (2004), “Μυοσκελετικές κακώσεις επαγγελματιών/υψηλού επιπέδου αθλητών“, ανακοίνωση, 5ο πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα
Σουπιώνης Σ., Κτενάς Ε., Ντουνιάς Γ., Ξυδέα-Κικεμένη Α., (2004), “Προβλήματα Υγείας Ξενοδοχουπαλλήλων”, ανακοίνωση, 5ο πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα
“Occupational exposure to wood dust in Greece”, A. Kikemenis et al., (2004), Finnish Institut of Occupational Health (FIOH) and Institut National de Recherche et de Securite (INRS), EU/WOOD-RISK Project QLK4-2000-00573, Helsinki-Nancy
Κορομπέλη Α., Ξυδέα-Κικεμένη Α., Κτενάς Ευ., (2005), “Κυκλικό ωράριο: επιπτώσεις στο βιολογικό ρολόι των νοσηλευτών”, ανακοίνωση, 10ο πανελλήνιο συνέδριο εντατικής θεραπείας, Αθήνα
Σούκη Ε., Μακρόπουλος Β., Ξυδέα-Κικεμένη Α., (2006),“Φυτοπροστατευτικά προιόντα και πιθανές επιπτώσεις στην υγεία”, ανακοίνωση, 6ο πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα
Καρακώστας Κ., Ξυδέα-Κικεμένη Α., (2006), “ Χειρουργείο - Αποστείρωση – Επαγγελματικοί κίνδυνοι ”, ανακοίνωση, 6ο πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα
Πατούχας Δ., Ξυδέα-Κικεμένη Α., Ντουνιάς Γ., Σπυρόπουλος Κ., (2006), “ Αναπνευστική λειτουργία αρτοποιών της Πάτρας ”, , ανακοίνωση, 6ο πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα
Κορομπέλη Α., Κτενάς Ε., Ξυδέα-Κικεμένη Α., (2006), “ Διερεύνηση των επιπτώσεων του κυκλικού ωραρίου σε νοσηλευτικό προσωπικό ”, ανακοίνωση, 6ο πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα
Kikemenis A., Kauppinen T., Vincent R., et al, (2006), «Occupational exposure to Wood Dust in Greece: informations from the WOOD-RISK project»  Intern. Congress, Strasbourg
Καρακώστας Κ.-Ξυδέα-Κικεμένη Α., (2007), «Επαγγελματική έκθεση σε χημικούς παράγοντες στο χώρο του νοσοκομείου» πόστερ , Διεθνές Συν. για το τομέα Υγείας ISSA-ΕΛΙΝΥΑΕ, Αθήνα
Μπάκου, Β., Ξυδέα-Κικεμένη Α., (2007), «Εργατικά Ατυχήματα σε εργαζόμενους νοσηλευτικών ιδρυμάτων της περιοχής Αθηνών για το διάστημα 2001-04» πόστερ , Διεθνές Συν. για το τομέα Υγείας ISSA-ΕΛΙΝΥΑΕ, Αθήνα
Χαρατζά Ι., Ξυδέα-Κικεμένη Α., (2007),  «Στρες και βάρδιες σε νοσηλευτικό προσωπικό» Πόστερ Διεθνές Συν. για το τομέα Υγείας ISSA-ΕΛΙΝΥΑΕ, Αθήνα Ιούνιος 2007
 

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»