Αδυναμία εκτέλεσης του Portlet. The file '/Portal/Portlets/TopMenu.ascx' does not exist. ESDY.gr

 
Η Σχολή>
Τομείς>
Μεταπτυχιακά Προγράμματα>
Ειδικά Προγράμματα
ERASMUS+>
Βιβλιοθήκη>
ΕΛΚΕ>
KEK>
Διοικητικές Υπηρεσίες>
Επιτροπή Βιοηθικής>
Σύλλογος Αποφοίτων
Προκηρύξεις - Προσκλήσεις>
Επικοινωνία - Πρόσβαση
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

Προγράμματα


Πρόγραμμα Έτος                 Φορέας Χρηματοδότησης
 Safestart-Basic Safety  2008-2010  Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος LIFELONG LEARNING PROGRAMME
Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας: Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του έργου “Επένδυση στην Υγεία”  2008  Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
 3DBIOLAB- 3D LAB support system for biology teaching/learning  2007-2009  Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος LIFELONG LEARNING PROGRAMME
 SPA Stress Prevention Activities  2004-2006  Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 Έρευνα μετρήσεων συγκέντρωσης PBS στο αίμα και στο μητρικό γάλα  2003-2006  Υπουργείο Οικονομικών
  

 

Copyright ©
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας      

Powered by - ATC S.A.

 Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"  Μέτρο 2.6
«Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια»